Legal

iPhone 4s RF Exposure Information

iPhone je testiran i zadovoljava važeća ograničenja za radiofrekvencijsko (RF) zračenje.

Specifična stopa apsorpcije (SAR) označava stopu kojom tijelo apsorbira RF energiju. SAR ograničenja su 1,6 vata po kilogramu (po volumenu koji sadrži masu od 1 grama tkiva) u zemljama koje slijede FCC ograničenje za Sjedinjene Američke Države i 2 W/kg (prosječno na 10 grama tkiva) u zemljama koje slijede ograničenje Vijeća Europske unije. Tijekom testiranja, iPhone radio uređaji su podešeni na svoje najviše razine prijenosa i stavljeni na mjesta koja simuliraju korištenje uz glavu bez razmaka i pored tijela uz 10 mm razmaka.

Kako biste smanjili izlaganje RF energiji, koristite hands-free opciju poput ugrađenog spikerfona, isporučenih slušalica ili drugog sličnog pribora. Nosite iPhone najmanje 10 mm udaljen od tijela kako biste osigurali da razine izloženosti ostanu na testiranoj razini ili ispod nje. Kućišta s metalnim dijelovima mogu promijeniti RF performanse uređaja, uključujući i njegovu usklađenost sa smjernicama o RF zračenju, na način koji nije testiran ili certificiran.

Iako je ovaj uređaj ispitan kako bi se utvrdile SAR razine pri radu u svakom valnom pojasu, nisu svi valni pojasi dostupni u svim područjima. Valni pojasi ovise o bežičnim i roaming mrežama vašeg operatera.

Pojas Frekvencija odašiljanja FCC 1g SAR ograničenje (W/kg)1 Tijelo Glava
  • GSM 850
  • UMTS V 850
  • CDMA 800 (BC 0)
824–849 1.6 1.15 1.15
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
  • CDMA 1900 (BC 1)
1850–1910 1.6 0.99 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.191 0.372
Pojas Frekvencija odašiljanja EU 10g SAR ograničenje (W/kg)2 Tijelo Glava
BC0 815-849 2.0 0.933
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.989 0.988
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.695 0.959
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.495 0.98
BC6 1921-1938 2.0 0.976
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.191 0.372
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].