Legal

iPhone 5 RF Exposure Information

iPhone har testats och uppfyller riktlinjerna för radiofrekvensexponering.

SAR (Specific Absorption Rate) mäter i vilken grad kroppen absorberar radiofrekvensenergi. SAR-gränserna är 1,6 watt per kilogram (över en volym som innehåller massa med 1 gram vävnad) i länder som följer USA:s FCC-gräns och 2,0 W/kg (i genomsnitt över 10 gram vävnad) i länder som följer EU-rådets gräns. Vid testning ställs iPhone-radion till dess högsta sändningsnivå och placeras som vid användning nära huvudet, utan mellanrum, och nära kroppen, med 10 mm mellanrum.

Du kan reducera radiofrekvensexponering genom att använda ett handsfree-alternativ, t.ex. den inbyggda högtalartelefonen, de medföljande hörlurarna eller andra tillbehör. Försäkra dig om att exponeringsnivåerna hålls i eller under testningsnivåerna genom att hålla iPhone minst 10 mm från kroppen. Metallfodral kan ändra enhetens radiofrekvens, inklusive dess uppfyllande av riktlinjer för radiofrekvensexponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om enheten har testats för att fastställa SAR i alla använda band finns inte alla band tillgängliga i alla områden. Vilka band som används beror på operatörens trådlösa och gemensamma nätverk.

Band Frekvens FCC 1g SAR-gräns (W/kg)1 Kropp Huvud
 • GSM 850
 • UMTS V 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.04 0.972
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.18 1.18
BC10 817-823 1.6 0.876 0.925
LTE Band 13 777-787 1.6 0.645 0.616
LTE Band 17 704-716 1.6 0.547  
LTE Band 33 1710-1785 1.6   1.12
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.18 1.25
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.18  
UMTS 21003 1920-1980 1.6   0.907
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.198 0.572
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.13
 • 0.114
 • 0.089
 • 0.067
 • 0.594
 • 0.575
 • 0.593
 • 0.593
Band Frekvens EU 10g SAR-gräns (W/kg)2 Kropp Huvud
UMTS 8504 824-849 2.0 0.625 0.493
BC0 815-849 2.0 0.795
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.951 0.747
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.824 0.453
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.611 0.901
BC6 1921-1938 2.0 0.762
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.103 0.349
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.081
 • 0.109
 • 0.485
 • 0.556
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Only in Korea; Head measurements only for these bands, per KCC regulation. 대한민국에만 적용: 방송통신위원회(Korean Communication Commission) 지침에 따라 해당 대역대(주파수)에서는 머리만 측정
 4. Australia Only