Legal

iPhone 5c (Models A1526, A1507, A1516, A1529) RF Exposure Information

iPhone er testet og faller innenfor grensene for RF-eksponering (radiofrekvens).

SAR, eller «spesifikk absorpsjonsrate», er måletall for hvordan kroppen absorberer RF-energi. SAR-grensene er 1,6 watt per kilo (over et volum med 1 gram vevsmasse) i land som følger USAa FCC-grense, og 2,0 W/kg (over gjennomsnittlig 10 gram vevsmasse) i land som følger Europarådets grense. Under testing er iPhone-radioer stilt inn til sending ved høyeste styrke, og enhetene holdes i normale bruksstillinger, både tett inn mot hodet og nær kroppen (1 cm avstand).

Du kan redusere eksponeringen for RF-energy ved å bruke håndfrialternativer som den innebygde-høyttaleren, eller lignende tilbehør. Når du bærer med deg iPhone, bør den være minst 1 cm fra kroppen for å sikre at eksponeringsnivåene forblir ved eller under de maksimale nivåene. Deksler med metalldeler kan påvirke RF-resultatene for enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten er testet for å avgjøre SAR-nivået for alle frekvensbånd, er ikke alle bånd tilgjengelige alle steder. Frekvensbånd avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roamingnettverk.

Bånd Sendefrekvens FCC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Kropp Hode
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.18 1.19
EGSM 900 880-915 1.6 NA 0.82
GSM 1800 1710-1785 1.6 NA 0.86
LTE Band 3 1710-1785 1.6 TBD TBD
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.15 1.17
LTE Band 7 777-787 1.6
UMTS 2100 1920-1980 1.6 TBD TBD
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 NA 1.06
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.54
 • 0.33
 • 0.56
 • 0.51
 • 0.58
 • 0.34
 • 0.52
 • 0.59
Bånd Sendefrekvens EU-fastsatt grense for SAR-verdier (10g) (W/kg)2 Kropp Hode
UMTS 850 824-849 2.0 0.63 0.57
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.91 0.75
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.82 0.84
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 1.00 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.18 0.17
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.15
 • 0.18
 • 0.14
 • 0.10
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Only in Korea; Head measurements only for these bands, per KCC regulation. 대한민국에만 적용: 방송통신위원회(Korean Communication Commission) 지침에 따라 해당 대역대(주파수)에서는 머리만 측정
 4. Australia Only