Legal

iPhone 5c (Models A1526, A1507, A1516, A1529) RF Exposure Information

iPhone bol testovaný a spĺňa príslušné limity pre rádiofrekvenčné (RF) vystavenie.

Špecifická hodnota absorpcie (SAR) označuje mieru, akou ľudské telo absorbuje RF energiu. Limity SAR sú 1,6 wattu na kilogram (pri objeme, ktorý obsahuje hmotu 1 gramu tkaniva) v krajinách, ktoré prijali normu USA FCC a 2,0 W/Kg (pri priemerne 10 gramoch tkaniva) v krajinách, ktoré prijali limit Rady Európskej únie. Počas testovania sú vysielače iPhonu nastavené na najvyššiu intenzitu vysielania a umiestnené tak, aby simulovali používanie tesne pri tele a so vzdialenosťou 5 mm od tela.

Ak chcete znížiť vystavenie energii RF, používajte alternatívu, ktorá nevyžaduje držanie telefónu pri uchu, ako napríklad vstavaný reproduktor, slúchadlá, ktoré sú súčasťou balenia alebo iné podobné príslušenstvo. Držte iPhone vo vzdialenosti minimálne 5 mm od tela, aby ste zaistili, že úroveň vystavenia bude rovnaká alebo nižšia ako pri testovaní. Puzdrá s kovovými súčasťami menia RF výkon zariadenia vrátane jeho súladu s normami RF vystavenia, a to spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný.

Hoci toto zariadenie bolo testované na určenie hodnoty SAR v každom prevádzkovom frekvenčnom rozsahu, vo všetkých oblastiach nemusia byť dostupné všetky rozsahy. Frekvenčné rozsahy závisia od bezdrôtových a roamingových sietí vášho poskytovateľa služieb.

Pásmo Vysielacia frekvencia FCC 1g limit SAR (W/kg)1 Telo Hlava
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.18 1.19
EGSM 900 880-915 1.6 NA 0.82
GSM 1800 1710-1785 1.6 NA 0.86
LTE Band 3 1710-1785 1.6 TBD TBD
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.15 1.17
LTE Band 7 777-787 1.6
UMTS 2100 1920-1980 1.6 TBD TBD
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 NA 1.06
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.54
 • 0.33
 • 0.56
 • 0.51
 • 0.58
 • 0.34
 • 0.52
 • 0.59
Pásmo Vysielacia frekvencia Limit SAR na 10g v EÚ (W/kg)2 Telo Hlava
UMTS 850 824-849 2.0 0.63 0.57
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.91 0.75
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.82 0.84
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 1.00 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.18 0.17
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.15
 • 0.18
 • 0.14
 • 0.10
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Only in Korea; Head measurements only for these bands, per KCC regulation. 대한민국에만 적용: 방송통신위원회(Korean Communication Commission) 지침에 따라 해당 대역대(주파수)에서는 머리만 측정
 4. Australia Only