Legal

iPhone 5s (Models A1533, A1453) RF Exposure Information

iPhone byl testován a vyhovuje limitům expozice elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu rádiových vln.

Měrný absorbovaný výkon (SAR) udává míru absorpce energie rádiových vln lidským organismem. Limity SAR jsou v zemích, které používají limity stanovené komisí FCC, 1,6 W/kg (průměrováno přes krychlový objem o hmotnosti 1 g tkáně) a v zemích, které používají limity stanovené Radou Evropské unie, 2,0 W/kg (průměrováno přes 10 g tkáně). Při testech SAR je iPhone držen těsně u hlavy a 5 mm od těla a výkon rádiového přenosu je nastaven na maximální možnou úroveň.

Chcete-li expozici elektromagnetickému poli omezit, používejte hands-free příslušenství, například vestavěný hlasitý telefon, přiložená sluchátka nebo jiné podobné příslušenství. Při běžném nošení udržujte iPhone ve vzdálenosti alespoň 5 mm od těla. Tím zajistíte, že úrovně expozice nepřekročí testovanou hodnotu. Pouzdra s kovovými součástmi mohou rádiový výkon zařízení změnit a mohou postihnout dodržení limitů expozice elektromagnetickému poli způsobem, který nebyl testován ani certifikován.

Ačkoli bylo zařízení testováno za účelem zjištění hodnoty SAR ve všech provozních pásmech, některá pásma nejsou ve všech oblastech dostupná. Pásma jsou určena bezdrátovými a roamingovými sítěmi vašeho operátora.

Pásmo Vysílací frekvence Limit SAR FCC 1g (W/kg)1 Tělo Hlava
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.19 1.13
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.18 1.18
LTE Band 13 777-787 1.6 0.93 0.54
LTE Band 17 704-716 1.6 0.83 0.58
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.14 1.17
LTE Band 20 834 - 860 1.6 0.83 0.47
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.10 1.18
 • LTE Band 26
 • CDMA 800 (BC 10)
819 - 849 1.6 0.61 0.58
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.51 0.56
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.42
 • 0.45
 • 0.59
 • 0.58
 • 0.34
 • 0.38
 • 0.56
 • 0.43
Pásmo Vysílací frekvence Limit SAR na 10g v EU (W/kg)2 Tělo Hlava
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.72 0.69
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.99 0.93
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.94 0.90
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.22 0.25
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.12
 • 0.17
 • 0.09
 • 0.13
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Only in Korea; Head measurements only for these bands, per KCC regulation. 대한민국에만 적용: 방송통신위원회(Korean Communication Commission) 지침에 따라 해당 대역대(주파수)에서는 머리만 측정
 4. Australia Only