Legal

iPhone 5s (Models A1533, A1453) RF Exposure Information

iPhone er blevet testet og opfylder kravene til de gældende grænseværdier for radiofrekvensstråling (RF-stråling).

Specifik absorptionshastighed (SAR) er den hastighed, hvormed kroppen absorberer RF-stråling. SAR-grænseværdierne er fastsat til 1,6 watt pr. kg i lande, hvor gennemsnittet beregnes på basis af 1 g væv, og 2,0 watt pr. kg i lande, hvor gennemsnittet beregnes på basis af 10 g væv. Når iPhone-radioer testes, indstilles de til at sende på det højst mulige transmissionsniveau, og enheden holdes i positioner, der simulerer brug direkte mod hovedet og 5 mm fra kroppen.

Yderligere SAR-grænseværdier kan være gældende, afhængigt af enhedens dimensioner.

Hvis du vil reducere eksponeringen af RF-stråling, kan du bruge enheden på en håndfri måde, f.eks. med den indbyggede højtaler, de medfølgende hovedtelefoner eller lignende tilbehør. Hold iPhone mindst 5 mm fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauet holder sig på eller under de testede niveauer. Etuier med metaldele kan påvirke enhedens RF-stråling og have indflydelse på, om den overholder retningslinjerne for RF-stråling, på en måde, der ikke er blevet testet eller certificeret.

Selvom denne enhed er blevet testet for at bestemme SAR-værdien i hvert frekvensbånd, er alle bånd ikke tilgængelige i alle områder. Bånd afhænger af tjenesteudbyderens trådløse netværk og roamingnetværk.

De højeste SAR-værdier er som følger:

Model A1533, A1453


SAR-grænseværdi på 1,6 W/kg (over 1 g)
Hoved: 1,18
Krop: 1,18

SAR-grænseværdi på 2,0 W/kg (over 10 g)
Hoved: 0,93
Krop: 0,99