Legal

iPhone 5s (Models A1528, A1457, A1518, A1530) RF Exposure Information

iPhone har testats och uppfyller gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (RF).

Specifik absorptionsnivå (SAR) hänvisar till den takt med vilken kroppen absorberar radiovågor. SAR-gränsen är 1,6 watt per kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 1 gram vävnad och 2,0 watt per kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 10 gram vävnad. Under testning har iPhone-radio ställts in på sina högsta överföringsnivåer och placerats i läge som simulerar användning mot huvudet, utan separation, och nära kroppen, med 5 mm separation.

Beroende på enhetens storlek kan ytterligare SAR-gränser vara tillämpliga.

Använd ett handsfree-alternativ såsom den inbyggda högtalartelefonen, de medföljande hörlurarna eller liknande tillbehör för att minska exponeringen för radiovågor. Bär iPhone åtminstone 5 mm från kroppen för att se till att exponeringsnivåerna ligger kvar vid eller under de nivåer som testats. Fodral med metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjerna för RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om denna enhet har testats med avseende på SAR i varje använt frekvensband är inte alla band tillgängliga i alla områden. Banden beror på din operatörs roaming- och trådlösa nät.

SAR-gräns Kropp Huvud SAR-gräns Kropp Huvud
1,6 W/kg (över 1 g) 1,12 1,18 2,0 W/kg (över 10 g) 0,97 0,98