Legal

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

Algemene voorwaarden | Algemene Voorwaarden

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+.  Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+.  Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart, omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten.  U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet. 

Productoverzicht
AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”).  AppleCare+ voorziet u van het volgende:
 
(1)      maximaal twee jaar dekking voor reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, waarmee het volgende is gedekt:
·     maximaal twee vorderingen met betrekking tot onopzettelijke schade, die beide onderhevig zijn aan een eigen risico van 69 voor iPhone, € 49 voor iPad, € 29 voor iPod, € 75 voor Apple Watch en € 65 voor Apple Watch Sport
·     het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie en
(2)      toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad, iPod Apple Watch of Apple Watch Sport niet goed meer functioneert.
 
Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen
De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.
 
·       AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, of natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zie clausule 5.1.9).
·       AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
·       Een eigen risico van € 69 voor iPhone, € 49 voor iPad, € 29 voor iPod, €  75 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport moet worden betaald als u in Nederland een vordering indient voor onopzettelijke schade.  Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).
 
Premie
De premie voor AppleCare+ bedraagt € 99 voor iPhone of iPad, € 59 voor iPod, € 89 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport, inclusief van toepassing zijnde belasting. De details vindt u in de voorwaarden van AppleCare+.
 
Verzekerde periode
Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad,, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht, u pas hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht.  De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.
 
Uw dekking van AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend.  Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoopdatum van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport.
 
Annulering
U kunt AppleCare+ op elk moment annuleren.  Als u nog geen vorderingen hebt ingediend en u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie.  Als u nog geen vorderingen hebt ingediend en na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoe lang u AppleCare+ hebt gehad.  Als u een vordering hebt ingediend en onder AppleCare+ een vergoeding hebt ontvangen, dan wordt de waarde van een dergelijke vergoeding van een eventuele restitutie afgetrokken. Dit kan tot gevolg hebben dat u helemaal geen restitutie ontvangt.
 
Een vordering indienen
Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple op (+31) 0900 7777 703.  Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.
 
Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kunt worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt.  Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Klachten
AIG en Apple vinden dat u recht hebt op een hoffelijke, eerlijke en snelle service.  AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de ontvangen service niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan onder vermelding van het serienummer van het apparaat contact op met Apple via de onderstaande contactgegevens:
 
Schrijf naar:             Apple Customer Support,   
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland
Telefoon:                  (+31) 0900 7777 703            
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:    +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen.  Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.
 
Adres:      Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
www.kifid.nl
 
Adres:                        Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ierland
 
Telefonisch:             +353 16620899
 
Via e-mail:                enquiries@financialombudsman.ie
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.  Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AIG
AIG verleent haar diensten via de vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk.  Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do).  AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
Compensatie
Als een gereguleerde entiteit, wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”).  U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door de FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.  Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
052715 AC+ Netherlands KFD v1.4