Legal

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

Algemene voorwaarden | Algemene Voorwaarden

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+.  Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+.  Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart, omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten.  U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet. 

Productoverzicht
AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”).  AppleCare+ voorziet u van het volgende:
 
(1)      Tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, inclusief:
·     tot twee vorderingen betreffende onopzettelijke schade met een eigen risico van 69 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE, 99 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €49 voor iPad, €29 voor iPod, €75 voor Apple Watch en €65 voor Apple Watch Sport
·     het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en
(2)      toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport niet meer naar behoren functioneert.
 
Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen
De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen.  Een overzicht vindt u hieronder.  Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.
 
·       AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport of natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zie clausule 5.1.9).
·       AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
·       Een eigen risico van €69 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE, 99 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €49 voor iPad, €29 voor iPod, €75 voor Apple Watch of €65 voor Apple Watch Sport dient elke keer dat u in Nederland een vordering betreffende onopzettelijke schade indient te worden voldaan.  Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).
 
Premie
Het eigen risico van AppleCare+ is €99 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE of iPad, 149 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €59 voor iPod, €89 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport, inclusief van toepassing zijnde betalingen; meer informatie hierover kunt u vinden in de voorwaarden van AppleCare+.
 
Verzekerde periode
Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht.  De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.
 
Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend.  Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoopdatum van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport.
 
Annulering
Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren.  Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad.
 
Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. 
 
Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Een vordering indienen
Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple op (+31) 0900 7777 703.  Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken.  U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.
 
Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt.  Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Klachten
AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient.  AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:
 
Schrijf naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Telefonisch: (+31) 0900 7777 703
Online: via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/nl/support/contact
Persoonlijk: alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen.  Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.
 
Adres:      Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
www.kifid.nl
 
Adres:                        Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ierland
 
Telefonisch:             +353.16620899
 
Via e-mail:                enquiries@financialombudsman.ie
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.  Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AIG
AIG handelt vanuit de Nederlandse vestiging die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden ingezien in het Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do).  AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
Compensatie
In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”).  U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.  Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
021016 AC+ Nederland KFD v1.7