Legal

Apple Retail Sweden AB Köpvillkor för Apple Store

Returrätt

När det gäller returer av iPhone eller iPad hänvisar vi till avsnitten med försäljningsvillkor för iPhone och iPad nedan. För alla andra produkter gäller att du, om du inte är nöjd med ett inköp, kan returnera produkten tillsammans med originalkvittot och originalförpackningen inom fjorton (14) kalenderdagar efter inköpsdatumet.

Lägg märke till följande:

 • Om produkten returneras i originalförpackningen byter vi den eller gör en återbetalning i enlighet med den ursprungliga betalningsmetoden.
 • Öppnade mjukvaror, minnen och andra medier kan bytas mot en likadan produkt, men kan inte returneras i utbyte mot en återbetalning.
 • Specialanpassade produkter, inklusive personligt graverade iPod-enheter, kan varken returneras eller bytas.
 • Apple tillhandahåller säkerhetsfunktioner som hjälper dig att skydda din produkt om den skulle försvinna eller bli stulen.  Om dessa funktioner har aktiverats och personen som innehar telefonen inte kan stänga av dem kan Apple neka att ta tillbaka eller byta ut telefonen.

Alla återbetalningar som görs i enlighet med dessa köpvillkor genomförs med den ursprungliga betalningsmetoden. Om betalningen gjorts med kontanter, med kontantlikvärdiga medel eller med check för ett belopp som överstiger 6 500 kronor kommer Apple att överföra återbetalningen till ditt bankkonto inom tio (10) arbetsdagar efter produktreturen.

Observera att inköp som görs med ett leasingavtal lyder under villkoren i leasingavtalet och inte kan returneras i enlighet med dessa köpvillkor. Inköp som gjorts med anknytning till ett abonnemang hos en mobiltelefonoperatör lyder under villkoren för detta abonnemang och kan kanske inte returneras i enlighet med dessa köpvillkor. Kontrollera villkoren i avtalet.

Observera följande gällande AppleCare Protection:

 • Du kan säga upp AppleCare Protection Plan inom 30 dagar efter inköpsdatumet och få pengarna tillbaka (förutsatt att du inte dragit nytta av tjänsterna och supporten som ingår).
 • AppleCare Protection Plan kan även sägas upp när som helst efter den inledande ångerperioden på 30 dagar, men du får då en återbetalning som motsvarar den avtalsperiod som återstår.

Produkter kan endast returneras i det land där de ursprungligen köptes.

Kreditkunder

För företagskunder som har godkänt Apples kreditvillkor sker inköp i enlighet med villkoren för krediten, inklusive betalning inom 30 dagar efter datumet för fakturans utfärdande.

Tredjepartsprodukter

Produkter som inte är Apple-märkta säljs i befintligt skick. Kontakta respektive tillverkare för garantivillkor. Eftersom Apple säljer dessa produkter kan du även vända dig till oss i detta avseende.

Priser

Om Apple sänker priset på en Apple-märkt produkt inom fjorton (14) kalenderdagar efter ditt inköpsdatum kan du begära en återbetalning av mellanskillnaden för det pris du betalat och det aktuella försäljningspriset. Du måste ha ett inköpskvitto i original och begära återbetalningen inom fjorton (14) kalenderdagar efter prissänkningen.

Exportanmärkning

Apples produkter omfattas av lagar och regelverk gällande exportkontroll och får endast köpas, säljas, exporteras, vidareexporteras, överlåtas eller användas i enlighet med de lagar och regler som gäller vid export.

Presentkort

Presentkort hos Apple kan endast användas vid berättigande inköp direkt från en Apple Store-butik i Sverige. Ett presentkort hos Apple är ett värdebevis utfärdat till innehavaren och kan användas i en Apple Store-butik i Sverige av den person som har kortet i sin ägo. Presentkort hos Apple kan inte lösas in eller användas i Apple Online Store, Apples telefonförsäljning, iTunes Store, hos Apple-återförsäljare eller i Apple Store-butiker i andra länder än Sverige. Presentkort hos Apple kan inte lösas in mot kontanter, användas till att köpa ytterligare presentkort hos Apple eller användas som betalning för ett konto, mobilabonnemang, taxor eller SIM-kort. Inköpspriset för den produkt du väljer kan vara högre än kortets värde. Apple ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldigt för förlorade eller stulna presentkort. Presentkort hos Apple är inte avsedda för vidareförsäljning. Ingen del av dessa villkor är avsedd att undanta eller begränsa någon ansvarsskyldighet som inte kan undantas enligt lag, inklusive dina lagstadgade rättigheter som konsument. Mottagandet av ett presentkort garanterar inte att du kan köpa en viss produkt, inklusive en iPhone, eller att du får tillgång till ett operatörsnätverk. Tillgängligheten på iPhone kan variera. Ett nytt operatörsabonnemang eller ett förbetalt SIM-kort kan krävas. Villkor och behörighetskrav för operatörsnätverk kan gälla utöver krav på kreditkontroll och minimiålder. Besök operatörens webbplats för att kontrollera nätverkstäckningen i ditt område och läsa villkoren för operatörsabonnemanget eller det förbetalda SIM-kort som krävs. Ytterligare information om presentkort och de undantag och begränsningar som gäller, inklusive vad som kan köpas med ett presentkort, samt villkor och begränsningar för nätverksanslutning, finns i hållaren till presentkortet.

Returvillkor för presentkvitton

Presentprodukter som köpts i en Apple Store-butik kan returneras tillsammans med ett presentkvitto i original inom fjorton (14) kalenderdagar efter inköpsdatumet. Om en produkt lämnas tillbaka i originalkartongen med allt förpackningsmaterial byter vi den eller erbjuder ett presentkort hos Apple som motsvarar presentens inköpspris. Alla de vanliga köpvillkoren ovan gäller.

Skattefri försäljning

Apple Retail Sweden AB erbjuder skattefri försäljning via Global Blue för kunder som fraktar sina inköp ut ur EU. Vissa begränsningar gäller. Be en specialist om mer information.

Produkttillgång och begränsningar

Med tanke på att en del av våra produkter är väldigt populära och/eller att efterfrågan är större än tillgången förbehåller sig Apple rätten att, efter eget godtycke och vid olika tidpunkter, neka köp eller begränsa antalet produkter som finns tillgängliga för försäljning till kunder. Apple kan kräva ytterligare berättigande information innan en produktförsäljning kan godtas eller bearbetas.

Försäljningsvillkor för iPad

Utöver de ovanstående köpvillkoren omfattas försäljningen av iPad av följande ytterligare villkor:

 • Mobiltjänster för iPad tillhandahålls av och ansvaras för endast av den mobiltelefonoperatör du tecknat abonnemang hos.
 • Köp av iPad begränsas till två enheter per transaktion.
 • Observera att ditt abonnemang för mobiltjänster inte automatiskt avslutas om du returnerar din iPad. Läs mer i mobiloperatörens abonnemangsvillkor.

Försäljningsvillkor för iPhone

Köp och användning av en iPhone lyder under de villkor som finns på: http://www.apple.com/legal/sla/ och http://www.apple.com/legal/warranty/. Vidare gäller att du genom detta inköp uttryckligen godkänner följande:

 • Ett SIM-kort från en Apple-godkänd mobiloperatör krävs för att aktivera alla funktioner i iPhone, inklusive iPod-funktionen. Den här tjänsten säljs separat och ansvaras helt och hållet för av mobiloperatören.
 • iPhone-returer. Om du inte är helt nöjd med inköpet av din iPhone kan du återlämna din oskadade iPhone inom 14 dagar efter inköpsdatumet och få pengarna tillbaka i enlighet med villkoren i abonnemangsavtalet hos mobiloperatören. iPhone måste returneras tillsammans med originalkvittot och originalförpackningen med alla tillbehör, handböcker och dokumentation. Observera att ditt mobilabonnemang inte automatiskt avslutas om du returnerar iPhone i enlighet med villkoren i detta dokument. Läs mer i mobiloperatörens abonnemangsvillkor.

Obehöriga ändringar av programvaran i en iPhone bryter mot licensavtalet för iPhone-programvaran och eventuella driftstörningar som uppstår hos iPhone som en följd av obehöriga ändringar omfattas inte av garantin.

Företagets namn och ägarskap

Apple Store-butikerna i Sverige drivs under det juridiska namnet ”Apple Retail Sweden AB” vars organisationsnummer är 556869-1942. Förfrågningar om Apple Store-butikerna hänvisas till Apple Retail Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm, Sverige.