Legal

Jamstvo za strojno opremo

Enoletno (1) omejeno jamstvo podjetja Apple - (SLOVENIJA)
Samo za izdelke blagovne znamke Apple

Pravo varstva potrošnikov

Enoletno omejeno jamstvo podjetja Apple je prostovoljno jamstvo proizvajalca. Vključuje pravice, ki niso vključene v pravice iz prava varstva potrošnikov in v jamstvo prodajalca izdelkov Apple, ki bi ga morali prejeti ob nakupu izdelka Apple, vključno s pravicami glede neskladnosti izdelkov, vendar ne omejeno nanje. Jamstvo prodajalca lahko vključuje dodatne pravice oz. drugačne pravice od tistih iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple.

Tako so prednosti iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple dodanepravicam, ki jih določa pravo varstva potrošnikov, in jih ne nadomeščajo.

Potrošniki imajo pravico izbirati, ali želijo izkoristiti servis v skladu z enoletnim omejenim jamstvom podjetja Apple ali v skladu s pravicami prava varstva potrošnikov.

Pomembno: pogoji in določila iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple ne veljajo za zahtevke iz prava varstva potrošnikov.

Če želite prebrati več o pravu varstva potrošnikov, obiščite spletno mesto podjetja Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ali se obrnite na lokalno organizacijo za varstvo potrošnikov.

KAJ JE VKLJUČENO V TO JAMSTVO?

Podjetje Apple Distribution International s sedežem na naslovu Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ali njegov pravni naslednik) (»Apple«) jamči, da bosta strojna in dodatna oprema blagovne znamke Apple, vsebovani v originalni embalaži, (»izdelek Apple«) ENO (1) LETO od datuma prvotne prodaje končnemu uporabniku v maloprodaji (»obdobje trajanja jamstva«) brez napak v materialu in izdelavi, in sicer samo v primeru uporabe, skladne z uporabniškimi priročniki Apple, tehničnimi specifikacijami Apple in drugimi objavljenimi smernicami za uporabo izdelkov Apple. Tako boste za svoj izdelek Apple lahko izkoristili popravila, ki so na voljo v enoletnem omejenem jamstvu, in sicer prek lokalnega servisa Apple, ki so na voljo v večini delov sveta (glejte razdelek »Servis, ki izhaja iz jamstva«). V primeru napake v materialu ali izdelavi, boste lahko podjetju Apple posredovali zahtevke tudi v primeru, da ste izdelek Apple kupili od tretje osebe.

Upoštevajte: Za vse zahtevke, ki izhajajo iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple, veljajo pogoji, določeni v tem jamstvu.

Poleg tega vam podjetje Apple v devetdesetih (90) dneh od dostave izdelkov Apple omogoča dostop do tehnične podpore prek telefona.

KAJ NI VKLJUČENO V TO JAMSTVO?

To jamstvo ne velja za strojno in programsko opremo, ki ni blagovne znamke Apple, tudi če je priložena v embalaži ali se prodaja skupaj s strojno opremo Apple.

Za izdelke, ki niso blagovne znamke Apple, lahko velja jamstvo proizvajalca, ki vključuje ugodnosti poleg pravic iz prava varstva potrošnikov - podrobnosti poiščite v škatli izdelka in dokumentaciji.

Podrobnosti o vaših pravicah v zvezi z uporabo programske opreme najdete v licenčni pogodbi, priloženi programski opremi.

Če želite izkoristiti servis v državi, v kateri niste kupili izdelka Apple, so lahko možnosti servisa omejene. V primeru, da servis za izdelek Apple v takšni državi ni na voljo, vam bo podjetje Apple sporočilo morebitne dodatne stroške pošiljanja in obdelave, ki jih boste morda morali poravnati pred začetkom servisa.

Ko se boste na podjetje Apple obrnili prek telefona, boste morda morali plačati stroške klica, odvisno od vaše lokacije. Podrobnosti dobite pri svojem ponudniku telefonskih storitev.

To jamstvo ne velja: (a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitne prevleke, ki so zasnovane tako, da se sčasoma obrabijo, razen v primeru, da je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) za kozmetične poškodbe, vključno s praskami, vdrtinami in zlomljeno plastiko na vratih, vendar ne omejeno nanje; (c) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z drugimi izdelki; (d) za poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, stika s tekočino, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, tehničnimi specifikacijami ali drugimi objavljenimi smernicami za Apple (f) za poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga ni opravil predstavnik podjetja Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple (»AASP«); (g) za izdelek Apple, ki je bil brez pisnega dovoljenja podjetja Apple predelan z namenom spremembe funkcionalnosti ali zmogljivosti; (h) za napake, ki nastanejo zaradi normalne obrabe ali normalnega staranja izdelka Apple; ali (i) če je bila odstranjena ali poškodovana katera koli serijska številka izdelka Apple, oz. (j) če je izdelek ukraden oz. Apple na podlagi podatkov organov pregona, upravičeno domneva, da je bil izdelek ukraden.

POMEMBNA OMEJITEV ZA SERVIS NAPRAV iPHONE IN iPAD.

Apple lahko omeji servis za iPad in iPhone v EGP in v Švici.. Servis naprav iPhone ali iPad lahko izvede samo podjetje Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple.

VAŠE ODGOVORNOSTI

ČE VAŠ IZDELEK APPLE PODPIRA SHRANJEVANJE PROGRAMSKE OPREME, PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, NA NOSILCU ZA SHRANJEVANJE PODATKOV V IZDELKU APPLE REDNO USTVARJAJTE VARNOSTNE KOPIJE PODATKOV Z NAMENOM ZAŠČITE VSEBINE IN KOT VARNOSTNI UKREP PRED MOREBITNIMI MOTNJAMI V DELOVANJU.

Pred servisom izdelka Apple v okviru jamstva ustvarite ločeno varnostno kopijo vsebine na nosilcu za shranjevanje, odstranite vse osebne podatke in onemogočite vsa varnostna gesla. Med servisom bo vsebina nosilca za shranjevanje v izdelku Apple morda izbrisana, zamenjana ali formatirana.

Po servisu v okviru jamstva boste svoj izdelek Apple ali nadomestni izdelek prejeli z nastavitvami, ki jih je imel vaš izdelek Apple ob prvotnem nakupu, vključno z razpoložljivimi posodobitvami. Apple lahko namesti posodobitve sistemske programske opreme kot del servisa v okviru jamstva, ki bo izdelku Apple preprečil povrnitev na starejšo različico sistemske programske opreme. Po posodobitvi sistemske programske opreme, programska oprema tretjih oseb, nameščena v izdelku Apple, morda ne bo združljiva ali ne bo delovala z izdelkom Apple. Za ponovno namestitev vse ostale programske opreme, podatkov in informacij ste odgovorni sami. To jamstvo ne vključuje obnove ali ponovne namestitve druge programske opreme, podatkov ali informacij.

Izdelek lahko daste na servis tudi v državi, ki se razlikuje od države nakupa; v tem primeru boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi uvoznimi in izvoznimi zakoni ter predpisi, poleg tega boste odgovorni tudi za carino, DDV ter druge povezane davke in stroške.

Pomembno: izdelka Apple ne odpirajte, razen če v uporabniškem priročniku piše, da ga lahko odprete. Pri odpiranju izdelka Apple lahko povzročite škodo, ki ni vključena v to jamstvo.

KAJ BO PODJETJE APPLE STORILO V PRIMERU ZAHTEVKA V OKVIRU TEGA JAMSTVA?

Če oddate veljavni zahtevek v okviru tega jamstva, bo podjetje Apple po lastni presoji:

(i) popravilo izdelek Apple z uporabo novih ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali

(ii) zamenjalo izdelek Apple z izdelkom, ki je funkcionalno najmanj enakovreden izdelku Apple in je sestavljen iz novih in/ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali

(iii) v zameno za izdelek Apple vrnilo kupnino.

Če je izdelek ali del zamenjan oz. je bila vrnjena kupnina, postane nadomestni predmet vaša last, zamenjan ali povrnjen predmet pa postane last podjetja Apple.

Za nadomestni del ali izdelek oz. popravljeni izdelek Apple bo veljalo preostalo jamstvo izdelka Apple ali devetdeset (90) dni od dneva zamenjave ali popravila, če je to za vas ugodneje.

Za servis izdelka Apple v državi, ki ni država nakupa, lahko podjetje Apple popravi ali zamenja izdelke oz. dele s primerljivimi izdelki ali deli, ki so skladni z lokalnimi standardi.

NAVODILA ZA UPORABO SERVISA V OKVIRU JAMSTVA

Pred servisom v okviru jamstva odprite naslednje spletne vire za pomoč in jih preberite:

Če nimate internetnega dostopa ali če izdelek Apple ne deluje pravilno, tudi ko uporabite te vire, se obrnite na predstavnika podjetja Apple ali na maloprodajno trgovino v lasti podjetja Apple (»trgovina Apple«) oz. pooblaščenega serviserja podjetja Apple, ti pa vam bodo pomagali preveriti, ali je za vaš izdelek Apple potreben servis, in vas, v primeru da je potreben, obvestili, katere od spodnjih možnosti servisa v okviru jamstva vam bo ponudilo podjetje Apple.

Pred servisom v okviru jamstva lahko podjetje Apple ali njegovi agenti zahtevajo, da predložite dokazilo o nakupu, odgovorite na vprašanja, povezana z ugotavljanjem možnih napak, in upoštevate postopke podjetja Apple za pridobitev servisa v okviru jamstva, npr. navodila za uporabljeno embalažo in pošiljanje izdelkov Apple na servis, kot je opisano spodaj.

Za servis in podporo iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple vam ne bo treba dokazovati, da je neskladnost iz zahtevka obstajala na dan dostave, razen v primeru, da bi bilo to nezdružljivo z vrsto neskladnosti.

MOŽNOSTI SERVISA V OKVIRU JAMSTVA

Podjetje Apple bo po lastni izbiri in odvisno od posameznih okoliščin (predvsem od vrste izdelka Apple) omogočilo servis v okviru jamstva na enega ali več od spodaj naštetih načinov:

(i) Osebni obisk servisa. Podjetje Apple lahko zahteva, da svoj izdelek Apple vrnete v trgovino Apple ali pooblaščenemu serviserju izdelkov Apple, ki omogočajo osebni obisk servisa. Vaš izdelek bo morda poslan v popravilo na lokacijo servisa podjetja Apple. Ko boste prejeli obvestilo o končanju servisa, boste lahko izdelek Apple hitro prevzeli v trgovini Apple ali pri pooblaščenem serviserju izdelkov Apple, ali pa vam ga bo servis podjetja Apple poslal neposredno.

(ii) Pošiljanje na servis. Če se podjetje Apple odloči, da vam bo omogočilo servis po pošti, vam bo podjetje Apple poslalo tovorni list s predhodno plačano poštnino in po potrebi embalažo, v kateri boste lahko v skladu z navodili poslali svoj izdelek Apple pooblaščenemu serviserju izdelkov Apple ali na lokacijo pooblaščenega serviserja podjetja Apple. Ko bo servis končan, vam bosta servis podjetja Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple vrnila izdelek Apple. Če boste upoštevali vsa navodila, bo podjetje Apple krilo stroške pošiljanja na servis in z njega.

(iii) Servis delov, ki ga opraviš sam. Pri servisu delov, ki ga opraviš sam, vam bo podjetje Apple poslalo nadomestni izdelek ali del oz. dodatno opremo izdelka, ki ju je mogoče preprosto zamenjati, na primer miško ali tipkovnico, ki ju lahko zamenjate brez kakršnega koli orodja. Opomba: podjetje Apple ne odgovarja za kakršne koli stroške dela, ki nastanejo v zvezi s servisom delov, ki ga opraviš sam. Če boste pri zamenjavi potrebovali dodatno pomoč, pokličite Apple na spodnjo telefonsko številko ali pa obiščite trgovino Apple oziroma pooblaščenega serviserja podjetja Apple. Če se podjetje Apple odloči za servis delov, ki ga opraviš sam, velja naslednji postopek:

(a) Servis, pri katerem Apple zahteva vračilo zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme: Apple lahko zahteva avtorizacijo kreditne kartice za zavarovanje kupnine nadomestnega izdelka, dela ali dodatne opreme in veljavnih stroškov pošiljanja. Apple vam bo poslal nadomestni izdelek, del ali dodatno opremo z navodili za zamenjavo, če bo to potrebno, in z vsemi zahtevami za vračilo zamenjanega izdelka ali dela. Če boste upoštevali navodila, bo podjetje Apple preklicalo avtorizacijo kreditne kartice, tako da za izdelek ali del in stroške pošiljanja od vaše lokacije in do nje ne boste bremenjeni. Če zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme ne boste vrnili v skladu z navodili oz. če boste vrnili zamenjan izdelek, del ali dodatno opremo, ki niso upravičeni za servis, bo Apple bremenil vašo kreditno kartico za avtoriziran znesek. Če ne boste zagotovili avtorizacije kreditne kartice, vam servis delov, ki ga opraviš sam, morda ne bo omogočen, podjetje Apple pa vam bo ponudilo drugo vrsto servisa.

(b) Servis, ko Apple ne zahteva vračila zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme. Podjetje Apple vam bo brezplačno poslalo nadomestni izdelek, del ali dodatno opremo skupaj z navodili za namestitev, če bo to potrebno, in vse zahteve za odstranitev zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

(i) Celotna pogodba:

Razen pravic iz prava varstva potrošnikov, ki jih imate v skladu z določbami iz začetnega dela tega dokumenta, so iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple izključena vsa jamstva, pogoji in druga določila, ki niso določena v tem jamstvu. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja jamstev, pogojev in/ali psoredno vsebovanih določil, tako da zgornja omejitev morda ne velja za vas.

(ii) Zavrnitev odgovornosti v zvezi s podatki:

Podjetje Apple ne jamči, ne izjavlja in se ne zavezuje, da bo lahko popravilo ali v skladu s tem jamstvom zamenjalo kateri koli izdelek Apple brez tveganja v zvezi z informacijami in/ali podatki, shranjenimi v izdelku Apple, oz. njihovo izgubo.

(iii) Omejitev odgovornosti:

Podjetje Apple v nobenem primeru ne odgovarja:

  1. za kakršno koli izgubo, ki ni posledica našega kršenja jamstva, vsebovanega v tem dokumentu;
  2. za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je v času nakupa ni bilo mogoče napovedati kot posledico kršenja tega dokumenta s strani podjetja Apple; ali
  3. za kakršno koli izgubo v zvezi s poslovanjem oz. izgubo dobička, podatkov ali priložnosti.

Določila iz tega jamstva ne veljajo v primeru (i) smrti ali osebnih poškodb, (ii) goljufij ali hude malomarnosti; ali (iii) goljufivega zavajanja; ali (iv) kakršne koli druge odgovornosti, ki je v skladu z zakonom ni mogoče omejiti ali izključiti.

ZASEBNOST

Podjetje Apple bo vse podatke o strankah hranilo in uporabilo v skladu s pravilnikom o zasebnosti za stranke podjetja Apple, ki je na voljo na spletnem mestu www.apple.com/legal/warranty/privacy.

SPLOŠNO

Noben prodajalec izdelkov Apple oz. agent ali zaposleni podjetja Apple ni pooblaščen za spreminjanje, podaljševanje ali dopolnjevanje tega jamstva.

Če je katero določilo nezakonito ali neizvršljivo, bo izločeno iz jamstva, pri čemer ne bo vplivalo na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil.

To omejeno jamstvo velja in se razlaga v skladu z zakoni države, v kateri je bil kupljen izdelek Apple.