Oplossingen van andere fabrikanten voor OS X

Auditieve hulpmiddelen

CPC Computer Prompting and Captioning

MacCaption

Opmaak, positionering en timing van ondertiteling.
Meer informatie

HOVRS.com

Hands On Video Relay Services (HOVRS)

Met HOVRS kunnen doven en slechthorenden effectief communiceren met horende gebruikers via Amerikaanse gebarentaal (ASL). HOVRS maakt gebruik van iChat en het internet om een audio-/videolink tot stand te brengen met een gediplomeerde en gecertificeerde videotolk die tolkt tussen de Amerikaanse gebarentaal (ASL) en gesproken taal.

Via het internet kunnen doven en slechthorenden thuis, op kantoor, op school en overal waar een computer met een internetaansluiting is, gebruikmaken van tolkdiensten om een telefoongesprek te voeren. HOVRS kan via een standaardtelefoonnummer contact leggen met horenden. Meer informatie

VCom 3D

ASL Animations

Multiculturele, contextgevoelige, driedimensionale animatiefiguren die communiceren via lichaamstaal (inclusief gebarentaal), gezichtsuitdrukkingen en lipsynchronisatie.
Meer informatie

Visuele hulpmiddelen

AssistiveWare

VisioVoice

Hoogwaardige meertalige stemmen waarmee slechtzienden beter kunnen werken met OS X via de sprekende interface, een schermlezer voor selecties en documenten, schermen voor het inzoomen op tekst en afbeeldingen, grote muisaanwijzers en de mogelijkheid tekst om te zetten naar iTunes-tracks. Meer informatie

Infovox iVox

Hoogwaardige, natuurlijk klinkende stemmen in een taal naar keuze, voor gebruik in alle Mac-programma’s, waaronder Teksteditor, Voorvertoning, Mail, Acrobat en een groot aantal educatieve titels.
Meer informatie

Proloquo

Gesproken tekst in programma’s en en uitspraak van interface-onderdelen onder de cursor, voor een betere toegankelijkheid voor slechtzienden. Bevat natuurlijk klinkende stemmen in een taal naar keuze. Meer informatie

Benetech

Bookshare.org

Toegang tot een tekstbibliotheek op het internet. Meer informatie

gh

ReadHear

Een Daisy 2-speler voor OS X, bedoeld voor boeken die zijn gepubliceerd door Learning Ally (voorheen RFB&D).
Meer informatie

Lagente

PinPoint

Zorgt voor een afbeelding rond de cursor, zodat deze vooral op grote beeldschermen beter zichtbaar is. Meer informatie

SubRosaSoft

Macnifier

Een gratis hulpprogramma waarmee je een deel van je scherm kunt vergroten. Meer informatie

Spraakhulpmiddelen

AssistiveWare

Proloquo

OC-software (Ondersteunde Communicatie) op basis van tekst en afbeeldingen, voor mensen die niet kunnen spreken. Proloquo bevat natuurlijk klinkende stemmen in een taal naar keuze. Meer informatie

SwitchXS

Een toegankelijkheidsoplossing voor gebruikers met spraakproblemen die gebruikmaakt van een functieschakelaar. SwitchXS biedt communicatie op basis van tekst en afbeeldingen en volledige toegang tot de standaard-Mac-programma’s. Meer informatie

LayoutKitchen

Een bewerkingsprogramma om aangepaste spraak- en communicatiepanelen te maken voor Proloquo en SwitchXS. Meer informatie

Infovox iVox

Hoogwaardige, natuurlijk klinkende stemmen in een taal naar keuze, voor gebruik in alle Mac-programma’s, waaronder Teksteditor, Voorvertoning, Mail, Acrobat en een groot aantal educatieve titels.
Meer informatie

Crick Software Inc.

Clicker

Een handig multimediaprogramma dat kinderen helpt leren lezen en schrijven. Meer informatie

Don Johnston Inc

Incite!

Een verzameling originele, korte films om elke leerling te helpen kritisch te denken.
Meer informatie

SOLO

Een set hulpprogramma’s voor het aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven, plannen, organiseren, nakijken en verbeteren, bedoeld voor leerlingen op de basisschool en onderbouw. Meer informatie

Start-To-Finish Books

Een verzameling boeken en ondersteunend materiaal (audio, digitaal en gedrukt), voor gebruik bij studies variërend van letteren tot sociale en exacte wetenschappen. Meer informatie

WordMaker

Een systematische fonetische leesmethode. Meer informatie

Simon S.I.O.

Voor individuele fonetische leesmethoden op maat. Meer informatie

EDUSS

Eduss IMTA English

Tests en evaluaties, vaststellen van probleemgebieden, opstellen van onderwijsschema’s en stapsgewijze lessen Engels. Meer informatie

Eduss IMTA Phonics

Vereenvoudigt de Engelse taal met behulp van een kleurcoderingssysteem voor het onderwijzen van uitspraak en leesvaardigheid.

Failure Free Reading

Failure Free Reading

Softwarematige en online-oplossingen voor de lees- en schrijfvaardigheid van prelinguaal doven die moeite hebben met fonetische leesmethoden. Meer informatie

Kurzweil Educational Systems

Kurzweil 3000 for Macintosh

Biedt lees-, schrijf- en leersoftware voor leerlingen met een potentiële achterstand. Kurzweil 3000 for Macintosh wordt breed erkend als de meest complete en geïntegreerde oplossing voor het aanpakken van taal- en leesvaardigheidsproblemen. Meer informatie

Laureate Learning

Creature Chorus Sterling Edition

Maakt gebruik van animaties voor het aanleren van oorzaak en gevolg, het gebruik van schakelaars, visueel volgen, duidelijk aanwijzen en rolwisseling. Geschikt vanaf een functionele leeftijd van zes maanden en ouder. Meer informatie

First Categories Sterling Edition

Ontworpen om gehandicapten of anderszins mindervaliden te helpen categoriseren met behulp van zestig zelfstandig naamwoorden in zes categorieën. Meer informatie

First Words, First Words II en First Verbs Sterling Edition

Uiterst gestructureerd onderwijs voor de vroege ontwikkeling van zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Meer informatie

Simple Sentence Structure Sterling Edition

Begrijpen en produceren van zinnen met de volgorde onderwerp-werkwoord-voorwerp. Meer informatie

Nouns and Sounds Sterling Edition

Onderwijst auditief bewustzijn en ontwikkelt kritische luistervaardigheid. Meer informatie

Lexia Learning

Lexia Early Reading

Interactief leesprogramma gericht op het verbeteren van het fonologisch bewustzijn bij 4- tot 6-jarigen. Meer informatie

Marblesoft

Single Switch Games 2

Bevat veertien schakelspellen. Meer informatie

Mayer-Johnson

Boardmaker

Communicatie- en leermiddel met meer dan 3000 communicatiesymbolen in 42 talen. Leerkrachten kunnen klassikale schema’s, communicatieborden, lees- en schrijfactiviteiten, boeken en spellen maken. Meer informatie

Scientific Learning

Fast ForWord Elementary Education Products

Helpt basisschoolleerlingen bij het aanleren van lees-, schrijf- en denkvaardigheden. Meer informatie

Fast ForWord Middle and High School

Helpt scholieren van het middelbaar onderwijs bij het aanleren van lees- schrijf- en denkvaardigheden. Meer informatie

SunCastle Technology

Picture It

Het eenvoudigste en snelste hulpmiddel voor leerkrachten om afbeeldingen aan teksten toe te voegen. Leerlingen die moeite hebben met het gedrukte woord kunnen leesvaardigheid opdoen via materiaal dat met afbeeldingen wordt verrijkt. Meer informatie

PixWriter 4.0

Een schrijfprogramma dat tekst, afbeeldingen, knoppen en spraak samenvoegt en zo een prettige leeromgeving biedt voor leerlingen die beginnen met leren schrijven, NT2-leerlingen en autisten. Meer informatie

Simply Science

Kant-en-klare wetenschapslessen voor het onderwijzen en testen van leerlingen over wetenschappelijke concepten met behulp van tekstondersteunende afbeeldingen. Meer informatie

TextHELP Systems

Read & Write Gold

Deze software bevordert de ontwikkeling van de lees- en schrijfvaardigheid wanneer hij wordt gebruikt in combinatie met andere programma’s voor bijvoorbeeld tekstverwerking, spreadsheets, databases, internet en e-mail. Meer informatie