Apple Distinguished Educators

De meest innovatieve docenten ter wereld.

Apple Distinguished Educators (ADE's) behoren tot een mondiale gemeenschap van onderwijsdeskundigen die de Apple technologie uitstekend weten toe te passen, zowel in de klas als daarbuiten. Ze verkennen nieuwe ideeën, zoeken nieuwe wegen en verwelkomen nieuwe mogelijkheden. Door met elkaar, en met Apple, samen te werken, zorgen ze ervoor dat de meest verrassende en innovatieve ideeën hun weg vinden naar leerlingen en studenten in de hele wereld.

ADE's en Apple nemen samen het voortouw bij innovatie in het onderwijs.

ADE's adviseren Apple over de integratie van technologie in leeromgevingen en delen hun ervaringen met andere leerkrachten en beleidsmakers. Ze schrijven over hun werkzaamheden. Ze bepleiten het gebruik van Apple producten waarmee docenten hun leerlingen op een ongekende manier kunnen motiveren. En ze zijn allemaal pleitbezorger van innovatie, als deelnemer en spreker bij diverse onderwijsevenementen. Het ADE-lidmaatschap is niet alleen een erkenning van je deskundigheid, het is tegelijkertijd ook je kans om een stempel op het onderwijs te drukken.

Welkom in het internationale klaslokaal.

Op dit moment zijn er wereldwijd al meer dan tweeduizend ADE's actief, van de Verenigde Staten tot China en van Nieuw-Zeeland tot Turkije. Al deze ADE's ontmoeten elkaar niet alleen elk jaar tijdens ADE-cursussen en onderwijsevenementen, maar ook online in de ADE-gemeenschap om samen oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die het onderwijs vandaag en in de toekomst op zijn weg vindt.

iTunes U: hét platform waar ADE's hun ideeën met de wereld delen.

In iTunes U kun je zien hoe de creativiteit van de ADE's naar de onderwijspraktijk wordt vertaald en welke indrukwekkende gevolgen dat heeft voor de prestaties van leerlingen en studenten. Je ziet hoe ADE's hun leerlingen met behulp van Apple apparatuur bij de les houden en het leerproces beter af kunnen stemmen op de behoeften van elke leerling. Ga naar iTunes U

Aanvragen.

Ben jij een innovatieve docent die graag het voortouw neemt als het om veranderingen gaat, vraag dan het ADE-lidmaatschap aan. Duizenden docenten van over de hele wereld gingen je al voor. Die zijn nu samen met Apple op zoek naar nieuwe onderwijsmethoden.

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de sluitingsdatum.

Meer informatie

Distinguished Educators

Abdul Chohan, lichting 2011

Abdul Chohan, staflid van de Essa Academy, heeft een omgeving opgezet waarin leren altijd en overal mogelijk is. Dat heeft de band tussen leerkracht en leerling aanzienlijk versterkt. Onder de bezielende en visionaire leiding van Abdul is de onderwijscultuur op Essa, ooit een slecht presterende particuliere kostschool in het Verenigd Koninkrijk, fundamenteel veranderd. Een compleet andere inrichting van de leslokalen en de introductie van een op iOS gebaseerde leeromgeving hebben geleid tot de grootste verbetering van de leerlingprestaties die Essa ooit heeft gekend.

Noemi Trainor, lichting 2012

Noemi Trainor, oprichtster en hoofd van de Varmond School in Mexico, heeft met haar zoektocht naar authentiek lesmateriaal een ware onderwijsrevolutie ontketend in heel Latijns-Amerika. Alle leerkrachten hebben een iPad, zodat ze het lesprogramma op elke leerling afzonderlijk kunnen afstemmen en daarnaast interactief, tweetalig onderwijs kunnen aanbieden via Multi-Touch-boeken die ze zelf in iBooks Author hebben gemaakt.

Mark Coppin, lichting 2009

Als hoofd Ondersteunende technologieën zoekt Mark samen met de leerkrachten van het Anne Carlsen Center in North Dakota naar de juiste hulpmiddelen om het onderwijsprogramma voor alle leerlingen toegankelijk te maken. Met behulp van Apple technologie heeft Mark een wereld aan mogelijkheden geopend voor leerlingen met de meest uiteenlopende leerproblemen. Hij ziet vooral een ongelooflijke vooruitgang bij autistische leerlingen.

James Humberstone, lichting 2009

Componist James Humberstone geeft op geheel eigen wijze muziekonderwijs aan de MLC School in Australië. Hij zet tijdens zijn lessen MacBooks en GarageBand in, wat ertoe heeft geleid dat hij zijn leerlingen kan beoordelen op zowel het componeren als het uitvoeren van muziek. James is bezig met zijn promotieonderzoek op het gebied van compositie en is daarnaast beroepsmuzikant én deelnemer aan het leerproces.

Jochen Bretschneider, lichting 2011

Jochen Bretschneider is verbonden aan het VUmc in Amsterdam. Zijn onderwijsinnovatie bestaat uit een schaalbare vorm van onderwijs die via iTunes U loopt. Daardoor kan Jochen zijn kennis via allerlei soorten media overbrengen, met als gevolg dat studenten Geneeskunde zich zowel thuis als onderweg kunnen bekwamen in de KNO-heelkunde.

Audrey Van Alstyne, lichting 2006

Niet alle ADE's staan voor de klas. Audrey Van Alstyne, districtshoofd Onderwijstechnologie van de Vancouver School Board, werkt samen met leerkrachten uit het gehele district om technologie in de klas in te zetten. Ze houdt zich met name bezig met uitdagingsgerichte onderwijsprojecten: zinvolle projecten waarbij leerkrachten en leerlingen samen door middel van onderzoek tot een oplossing komen voor problemen uit de praktijk.