Klimaatverandering

Klimaatverandering is een feit. En wat wij ertegen doen ook.

CO2-voetafdruk

Een complexere CO2-voetafdruk vereist inventievere oplossingen.

Wanneer we onze CO2-voetafdruk meten, nemen we daarbij honderden leveranciers, miljoenen klanten en honderden miljoenen apparaten mee. En we zijn altijd op zoek naar manieren om de grootste effecten te sorteren in vijf hoofdgebieden: fabricage, productgebruik, gebouwen, transport en recycling.

We ontwerpen elke generatie producten zo energiezuinig mogelijk. Bij het maken van apparaten gebruiken we materialen met een lager koolstofgehalte, en we werken samen met leveranciers om ook in hun gebouwen schone energie te gebruiken. Voor 93 procent van onze kantoren, Apple Stores en datacenters wereldwijd produceren en kopen we schone, duurzame energie. Dit heeft de uitstoot van onze gebouwen verlaagd tot 1 procent van onze totale CO2-voetafdruk. We stellen ook onze werkwijzen op het gebied van recycling bij en we heroverwegen onze vervoersstrategieën.

Onze totale CO2-voetafdruk over 2015

38.400.000

ton broeikasgassen

  • 77% Fabricage
  • 17% Productverbruik
  • 1% Gebouwen
  • 4% Vervoer
  • 1% Recycling

Fabricage

Een kleinere voetafdruk in de maak.

Het grootste deel van onze CO2-voetafdruk is afkomstig van de fabricage van onze producten. We hebben twee gebieden vastgesteld waar we onze impact spectaculair kunnen verminderen: de productie van grondstoffen en het gebruik van elektriciteit tijdens fabricage.

Samen met leveranciers op naar schone energie.

De elektriciteit die we gebruiken in onze toeleveringsketen om grondstoffen te verwerken, onderdelen te maken en onze producten te assembleren heeft het grootste effect op onze CO2-voetafdruk. Daarom zijn we in 2015 een programma gestart om onze partners wereldwijd te helpen bij het verminderen van hun energiegebruik, het gebruik van schone energie voor de stroomvoorziening van hun faciliteiten, en het opzetten van hoogwaardige projecten voor duurzame energie. We bouwen voor 200 megawatt aan zonnepanelen in China – te beginnen met een project voor zonne-energie van 170 megawatt in Binnen-Mongolië – als compensatie voor onze uitstoot tijdens fabricage. We werken ook samen met leveranciers aan de installatie van meer dan 4 gigawatt aan nieuwe schone energie wereldwijd, waaronder 2 gigawatt in China, die in 2020 gerealiseerd moet zijn. De komende twee jaar installeert Foxconn bovendien 400 megawatt aan zonnepanelen voor het energiegebruik van de faciliteit voor de eindproductie van iPhones in Zhengzhou.

Onze CO2-uitstoot gaat omlaag omdat we ons focussen op aluminium.

We verkopen miljoenen iPhones. Dus zelfs kleine veranderingen in de productie van iPhones kunnen grote gevolgen hebben. We hebben ontdekt dat we met een aanpassing van de aluminium behuizing onze CO2-voetafdruk konden verlagen. We hebben voorrang gegeven aan aluminium dat geproduceerd is met behulp van waterkracht in plaats van met fossiele brandstoffen. En we hebben ons fabricageproces opnieuw ontworpen zodat we aluminiumschroot konden hergebruiken. Het gevolg is dat we de CO2-voetafdruk van de aluminium behuizing van iPhone 6s met de helft konden verkleinen in vergelijking met de vorige generatie. En we zoeken naar nieuwe manieren om koolstofefficiënt aluminium in al onze producten te gebruiken.

Productverbruik

Jouw energieverbruik is ons energieverbruik.

Alle energie die nodig is om jouw apparaat te laten werken – van het moment dat je de verpakking opent tot de dag dat het apparaat wordt gerecycled – wordt opgeteld bij onze CO2-voetafdruk. We rekenen zelfs de energie mee die nodig is om je apparaat op te laden, en die doorgaans afkomstig is van koolstofintensieve energiebronnen zoals steenkool of gas. We ontwikkelen dan ook continu nieuwe manieren om onze producten zo efficiënt mogelijk te maken. Zo plaatst het besturingssysteem van de Mac de harde schijf in de sluimerstand en worden de processors in een superzuinige energiestand gezet als je niet hard aan het werk bent. Er kan zelfs energie worden bespaard wanneer er niets op het scherm gebeurt, en tussen toetsaanslagen in wanneer je aan het typen bent.

MacBook Air verbruikte 52 procent minder energie dan het oorspronkelijke model. Mac mini verbruikt 40 procent minder energie dan de vorige generatie wanneer hij niet in gebruik is. Apple TV verbruikt 90 procent minder energie dan de eerste generatie. En in de VS kun je iPhone 6s een jaar lang elke dag opladen voor minder dan 53 cent. Sinds 2008 hebben we het gemiddelde totale energieverbruik door Apple producten zelfs met 64 procent verlaagd. Zo hebben we niet alleen onze totale CO2-voetafdruk maar tegelijkertijd ook jouw energierekening omlaag gebracht.1

Ga je gang, stel Siri alle vragen die je hebt.

Telkens wanneer je een iMessage verstuurt, een FaceTime-gesprek voert, Siri een vraag stelt, een nummer downloadt of een foto deelt, kost dat energie. En wij houden niet jou maar onszelf verantwoordelijk voor die energie. We zijn er trots op te kunnen stellen dat al die taken worden uitgevoerd door Apple dataservers die voor 100 procent op groene energie draaien. Als we extra vermogen nodig hebben, werken we samen met externe datacenters. Hoewel Apple geen eigenaar is van deze gedeelde faciliteiten en slechts een deel van de totale capaciteit ervan gebruikt, nemen we ze wel op in onze doelen voor hernieuwbare energie. We werken nauw samen met deze toeleveranciers zodat ook zij volledig duurzame energie gaan gebruiken. Alles bij elkaar hebben onze datacenters in 2014 150.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden. En in 2015 is dat zelfs 187.000 ton geweest.

Gebouwen

We gebruiken de zon, de wind en water om onze lampen, servers en koffiezetapparaten van energie te voorzien.

We doen al het mogelijke om het elektriciteitsverbruik van al onze gebouwen wereldwijd – kantoren, Apple Stores en datacenters – voor 100 procent duurzaam te maken. In januari staan we op mondiale schaal op 93 procent. En in 23 landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, China en Australië staan we op 100 procent. Zo leveren we 40 megawatt aan zonne-energie aan het nationale elektriciteitsnet in China, waarmee we voldoende elektriciteit produceren voor alle kantoren van Apple en de Apple Stores in China.

Door het gebruik van duurzame energie in Apple gebouwen hebben we in 2015 voorkomen dat er 335.000 ton aan CO2-uitstoot in de atmosfeer terechtkwam – het equivalent van 163.000 ton aan verbrande steenkool.4

Innoveren op de daken van Singapore.

Singapore is zo dichtbevolkt dat er geen ruimte is voor een grootschalig zonne-energieproject. Daarom hebben we een totaal nieuwe oplossing ontworpen. We hebben samengewerkt met Sunseap, een leverancier van duurzame energie, voor de levering van schone energie uit circa 32 megawatt aan zonnepanelen op meer dan 800 daken in de stad. Dit unieke project produceert genoeg energie voor al onze kantoren in Singapore, plus een deel van het gedeelde datacenter dat we gebruiken voor extra capaciteit.

Oost west, groen best.

De nieuwe Apple Campus in Cupertino wordt het meest energiezuinige gebouw in zijn soort. We recyclen of hergebruiken meer dan 95 procent van het materiaal van de gebouwen die op die locatie zijn gesloopt. Zo proberen we nagenoeg elk stuk beton, glas en metaal opnieuw te gebruiken.

Het gebouw draait voor 100 procent op groene stroom, die primair gegenereerd wordt door een van de grootste installaties ter wereld voor zonne-energie op een bedrijfslocatie. De lucht kan vrij stromen tussen de binnen- en buitenkant van het gebouw, zodat er gedurende 75 procent van het jaar natuurlijke ventilatie beschikbaar is.

8000
Op het terrein komen meer dan 8000 bomen te staan, waaronder 7000 nieuw geplante schaduw- en fruitbomen.
100%
Apple Campus 2 wordt voor 100 procent voorzien van hernieuwbare energie.

Transport

Onze CO2-emissies verlagen we ter zee en in de lucht.

Het vervoeren van honderden miljoenen producten vraagt veel energie. Ons logistieke team richt zich op verlaging van de CO2-voetafdruk op dit gebied, onder meer door te kijken naar efficiëntere mogelijkheden voor luchttransport en transport over zee, zodat dit minder brandstof kost. En aangezien we eraan werken onze producten lichter en de verpakkingen kleiner te maken, verlagen we sowieso de uitstoot uit vervoer, ongeacht de manier waarop onze producten worden geleverd.

Recycling

Recycling telt ook mee voor onze voetafdruk.

In tegenstelling tot sommige andere bedrijven nemen we ook de energie die nodig is voor het recyclen van onze producten mee in onze CO2-voetafdruk. Waar mogelijk recyclen we onze producten dan ook in de regio waar ze verzameld worden, waardoor de CO2-uitstoot als gevolg van vervoer wordt verminderd. Als we moeten vervoeren, doen we dat op een verantwoorde manier. We werken nauw samen met recyclers en gescreende bedrijven, dus er wordt geen onveilig afval gedumpt in ontwikkelingslanden – een veelvoorkomend probleem binnen onze branche.

Recyclen is ook goed voor de algehele verlaging van CO2-uitstoot. Het recyclen van materialen als aluminium levert minder CO2-uitstoot op dan het winnen en smelten van nieuwe materialen. Wie het gerecyclede materiaal gebruikt, kan die CO2-besparing meetellen voor de eigen CO2-voetafdruk. We tellen dit niet nogmaals mee in onze eigen voetafdruk.