Vooruitgang

Al meer dan 20 jaar werkt Apple aan manieren om de impact van het bedrijf en de producten op het milieu tot een minimum te beperken.

AUGUSTUS 2014, DOOR LISA JACKSON Aandacht voor giftige stoffen: veilige producten en gezonde arbeidsomstandigheden.

Het uitsluiten van risico’s die voortkomen uit het gebruik van giftige stoffen in onze producten gaat mij zeer aan het hart. Bij Apple staat dit streven in de top drie van prioriteiten voor ons milieubeleid. We zijn koploper binnen de branche op dit gebied en streven ernaar om mens en milieu gezond te houden. Daarom hebben we een groot aantal schadelijke stoffen uit onze producten gebannen en doen we er alles aan om dat zo te houden.

Onze inspanningen hebben geleid tot de ontwikkeling van duurzame materialen en milieuvriendelijke producten. Denk daarbij aan netsnoeren waarin geen pvc is verwerkt, schermen zonder kwik en behuizingen die geen broomhoudende vlamvertragers bevatten.

Onze toeleveranciers zijn verplicht zich te houden aan onze specificatie voor gereglementeerde stoffen. De naleving hiervan toetsen we door middel van uitvoerige controles. Zowel door onze eigen experts als door onafhankelijke laboratoria. Nu maken we deze specificatie voor gereglementeerde stoffen voor het eerst openbaar.

Onlangs is ons gevraagd of de chemicaliën benzeen en n-hexaan worden gebruikt tijdens de fabricage van onze producten. Apple neemt beweringen over onveilige arbeidsomstandigheden uiterst serieus. We zijn dan ook direct een onderzoek gestart en hebben gespecialiseerde teams naar al onze 22 eindassemblagefabrieken gestuurd. Hierbij is geen bewijs gevonden dat de gezondheid van onze medewerkers in gevaar is. We hebben onze richtlijnen omtrent benzeen en n-hexaan bijgewerkt, zodat het gebruik ervan tijdens eindassemblage nu expliciet verboden is. Hier vind je meer informatie over onze inspanningen voor een veilige omgang met chemicaliën en giftige stoffen.

We hebben al eerder bewezen dat de elektronica-industrie kan profiteren van groene chemie. Nu is het tijd voor de volgende stap. Een uitdaging die we vol enthousiasme aangaan.

We gaan investeren in onderzoek naar nieuwe materialen en technologieën. Door een nieuwe adviesraad met deskundigen op het gebied van veilige chemicaliën en schone productieprocessen samen te stellen, willen we het gebruik van giftige stoffen in onze producten en toeleveringsketen verminderen of zelfs uitbannen. En we gaan luisteren. Hiervoor organiseren we rondetafelgesprekken met belanghebbenden waarbij we ons laten informeren over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, actuele gegevens en mogelijke oplossingen.

We streven naar het bannen van giftige stoffen uit onze producten en processen, omdat iedereen recht heeft op veilige producten en een veilige werkomgeving.

De Apple Store in Stanford, een van de 145 Apple winkels in de Verenigde Staten die gebruikmaken van 100 procent duurzame energie.

JULI 2014: We blijven ons best doen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Op de Dag van de Aarde hebben we beloofd dat we je op de hoogte zouden houden van onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk te beperken. We hebben weer iets te melden.

In de eerste plaats hebben we onlangs de gegevens over onze uitstoot van broeikasgassen over 2013 naar het CDP (voorheen bekend onder de naam Carbon Disclosure Project) gestuurd. In de afgelopen zes jaar hebben we onze CO2-voetafdruk gemeten en gepubliceerd – niet alleen voor onze gebouwen, maar ook voor onze toeleveranciers en zelfs voor het gebruik van Apple producten door onze klanten. We hoorden van sommige aandeelhouders dat ze onze milieuprestaties gemakkelijker konden volgen wanneer we deze informatie via het CDP beschikbaar maakten. Daarom zullen de gegevens van Apple in het najaar in het volgende CDP-rapport te zien zijn.

In de tweede plaats hebben we, toen we bezig waren met onze klimaatgegevens, besloten om de uitstootwaarden van 2012 te herberekenen volgens onze nieuwe methodiek – hetzelfde model met behulp waarvan we de waarden voor 2013 hebben berekend. Uit de nieuwe analyse blijkt dat onze CO2-voetafdruk in 2013 in feite 3 procent lager is dan in 2012. Dit was de eerste keer sinds 2009, toen we met deze analyses begonnen, dat er sprake was van een daling ten opzichte van het jaar ervoor. We zijn hier erg blij mee, maar we weten dat we nog lang niet klaar zijn.

We hebben ook ons Environmental Responsibility Report van 2014 (voorheen het Facilities Environmental Footprint Report) gepubliceerd. Toen we tien weken geleden deze website lanceerden, zijn we al enigszins ingegaan op de inhoud, maar we melden graag nog wat aanvullende feiten en verbeteringen:

  • 145 van onze winkels in de Verenigde Staten en al onze winkels in Australië maken gebruik van 100 procent duurzame energie.
  • Door onze investeringen in schone energie is onze CO2-voetafdruk ten gevolge van energieverbruik in het belastingjaar 2013 31 procent lager dan in het belastingjaar 2011 – ook al is ons totale energieverbruik in die periode met 42 procent gestegen.
  • De programma’s voor energiezuinigheid die we de afgelopen drie jaar hebben toegepast in onze bedrijfsgebouwen in en rond Cupertino hebben een besparing opgeleverd van 28,5 miljoen kilowattuur aan elektriciteit en ruim 2 miljoen kubieke meter aan aardgas.
  • Via het forenzenprogramma voor onze medewerkers werden er ruim één miljoen ritten mogelijk gemaakt en werd de uitstoot van broeikasgassen beperkt met een waarde die overeenkwam met 15.000 minder voertuigen op de weg.

In het nieuwe rapport wordt ook ingegaan op punten waaraan we nog moeten werken:

  • Ons waterverbruik is in 2013 aanzienlijk gestegen, deels vanwege bouw- en andere uitbreidingsactiviteiten.
  • De CO2-uitstoot van onze fabricagepartners blijft het grootste deel van onze ecologische voetafdruk uitmaken en daar willen we beslist iets aan doen.

Goede gegevens vormen de basis voor goede beslissingen en we gebruiken nu al de gegevens van het rapport van dit jaar om ons te laten inspireren voor de activiteiten waarmee het rapport van volgend jaar wordt gevuld.

Ons zonnepanelenpark in Maiden (North Carolina).

APRIL 2014: Een brief van Lisa Jackson

Bij Apple geloven we dat innovatie bedoeld is om dingen te verbeteren. Die simpele gedachte stimuleert ons actie te ondernemen nu we geconfronteerd worden met het concrete probleem van de klimaatverandering. We hebben de verantwoordelijkheid alles wat we doen te wegen in het licht van milieubelasting. Dit betekent dat we milieuvriendelijker materialen gebruiken en steeds nieuwe manieren bedenken om zuinig om te gaan met waardevolle grondstoffen.

We willen niet alleen de beste producten ter wereld maken, maar ook de beste producten voor de wereld. We zijn er nog lang niet, maar we zijn trots op wat we hebben bereikt. Al onze datacenters draaien bijvoorbeeld volledig op schone energiebronnen, zoals zonne-, wind- en geothermische energie. Dus steeds als je een nummer downloadt, een app bijwerkt of Siri raadpleegt, gebruikt Apple energie afkomstig uit de natuur.

Natuurlijk is energie pas echt schoon als je het niet gebruikt. Daarom hebben we sinds 2008 het gemiddelde stroomverbruik door Apple producten met maar liefst 57 procent teruggebracht. En al onze producten voldoen ruimschoots aan de strenge ENERGY STAR-richtlijnen voor stroomverbruik.

We zijn toonaangevend geweest binnen de branche bij het verwijderen van veel giftige stoffen uit onze producten, zoals pvc, broomhoudende vlamvertragers en ftalaten. En we hebben meer dan 200 miljoen kilo aan elektronisch afval gerecycled. Elke Apple Store neemt bijvoorbeeld gratis Apple producten in zodat ze verantwoord gerecycled kunnen worden. Wij vinden dat we verantwoording moeten nemen voor elk Apple product in alle gebruiksfasen.

“Beter” betekent dat we nooit helemaal klaar zijn. We doen elke dag weer ons best om innovaties te ontwikkelen waarmee we onze CO2-voetafdruk kunnen verminderen, schonere en veiligere materialen kunnen gebruiken en om aan te tonen dat wat goed is voor de planeet ook goed voor het bedrijfsleven kan zijn. Bij Apple stellen we de natuur steeds centraal bij onze zakelijke en ontwerpprincipes. We beloven jullie op de hoogte te houden van onze voortgang.

Vriendelijke groet,
Lisa Jackson
Vice President Environmental Initiatives