Grondstoffen

We kunnen geen grondstoffen maken. Dus bedenken we manieren om ze zo goed mogelijk te gebruiken.

Hergebruik en recycling

Een van de beste manieren om een grondstof te gebruiken, is om ’m opnieuw te gebruiken.

We doen er alles aan om te voorkomen dat elektronische apparaten op vuilstortplaatsen terechtkomen, zodat de kostbare grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. En we willen er zeker van zijn dat deze apparaten op de juiste manier gerecycled worden, zodat ze geen gevaar voor de gezondheid of het milieu opleveren. Daarom hebben we ons sterk gemaakt voor inzamelingen, innamecampagnes en initiatieven als Apple Renew, een mondiaal programma waarmee je gebruikte Apple apparaten bij elke Apple Store kunt inleveren voor hergebruik of verantwoorde recycling. We werken ook samen met meer dan 160 recyclers wereldwijd. De installaties van deze verwerkingsbedrijven moeten voldoen aan strenge normen voor milieubescherming, gezondheid en veiligheid, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dankzij onze inspanningen hebben we sinds 1994 voor ruim 270 miljoen kilo aan apparatuur voorkomen dat het op de vuilnisbelt terechtkwam.

We zien ook veel mogelijkheden om eindige grondstoffen uit onze producten terug te winnen. Met bestaande recyclingtechnieken zoals shredding wordt slechts een gering aantal materialen gerecupereerd. Bovendien gaat de kwaliteit van de materialen hiermee vaak omlaag. Daarom hebben we Liam ontwikkeld, een robotlijn die snel iPhone 6-devices uit elkaar kan halen en de hoogwaardige onderdelen kan sorteren, zodat er minder nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven worden. Met twee Liam-systemen kunnen we tot wel 2,4 miljoen telefoons per jaar uit elkaar halen. Het is een experiment op het gebied van recycling, maar we hopen dat deze opstelling anderen binnen de branche kan inspireren.

Uiteraard willen we er ook voor zorgen dat al het afval dat door onze toeleveringsketen en door onszelf wordt geproduceerd, wordt hergebruikt of gerecycled, tot compost wordt verwerkt, of waar nodig in energie wordt omgezet. Het is een ambitieus doel dat om samenwerking vraagt tussen verschillende Apple teams en met lokale overheden en gespecialiseerde recyclingbedrijven, maar we hebben al aanzienlijke successen geboekt. Onze fabriek in het Ierse Cork was de eerste buiten Noord-Amerika die de classificatie 'Zero Waste to Landfill' heeft gekregen van het testbedrijf UL. In 2016 waren de fabrieken voor eindassemblage van onze toeleveranciers Foxconn Guanlan en Foxconn Taiyuan de eerste die deze classificatie in China hebben ontvangen, en alle andere iPhone- en Apple Watch-locaties zijn op schema voor dezelfde classificatie vóór 2017. En onlangs hebben al onze Stores wereldwijd een start gemaakt met programma’s om de winkels afvalvrij te maken.

Hoeveelheid teruggewonnen materiaal voor hergebruik via inname-initiatieven in 2015

27.839 ton
 • Staal 12.750
 • Plastic 6.090
 • Glas 5.420
 • Aluminium 2.050
 • Koper 1.340
 • Kobalt 86
 • Nikkel 18
 • Lood 20
 • Zink 59
 • Tin 2
 • Zilver 3
 • Goud 1

Waterbehoud

Iedere watermolecuul telt mee.

We zetten ons continu in om ons watergebruik tot een minimum te beperken. Daarom controleren we het gebruik binnen al onze processen op het gebied van koeling, groenvoorziening en sanitair, en bij onze productielocaties. Op basis hiervan hebben we manieren ontwikkeld om het gebruik te verminderen. Zo hebben we onze datacenters voorzien van koelsystemen waarmee water tot wel 35 keer kan worden hergebruikt. In drogere klimaten hebben we op onze bedrijfslocaties intelligente irrigatiesystemen geïnstalleerd die het weer in de gaten houden en alleen water toedienen wanneer dat nodig is.

In 2015 zijn we begonnen met het verzamelen van nog meer geavanceerde gegevens om onze beheerstrategie verder te versterken. We zijn gaan meten hoeveel water nodig is voor de fabricage van elk van onze producten, te beginnen met de iPhone. Momenteel brengen we de gebieden met hoge, middelhoge en lage schaarste in beeld, zodat we onze inspanningen kunnen richten op de gebieden waar die het meest van belang zijn.

Om binnen onze toeleveringsketen het waterverbruik te verminderen en vervuiling te voorkomen, hebben we daarnaast het Clean Water Program opgezet. Met dit initiatief kunnen we direct met onze toeleveranciers samenwerken aan individuele verbeterplannen. Met behulp van trainingen voor werknemers, nulmetingen, prestatiebeoordelingen en technische ondersteuning hebben we inmiddels 73 fabrieken geholpen bij het verhogen van het hergebruik en de recycling van behandeld afvalwater, en zo meer dan 14,3 miljard liter water bespaard.

Bosbouw

We beschermen niet alleen bossen. We beschermen hele generaties bossen.

Bossen leveren ons de houtpulp voor het papier dat we gebruiken voor onze verpakkingen. Maar bossen zuiveren ook onze lucht en ons water, en bieden bescherming aan onze fauna. Daarom zetten we ons in om onze ecologische impact tot een minimum te beperken door papier af te nemen uit verantwoorde bronnen, en papier zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar dat is nog niet voldoende. Wereldwijd is er nog steeds sprake van grootschalige vernietiging van bossen door illegale kap, ondermaats beheer en ongebreidelde landontwikkeling. Daarom zijn wij vastbesloten om wereldwijd voldoende duurzaam beheerde bossen op te zetten en te beschermen om in al onze verpakkingsbehoeften te voorzien – en om houtpulp voor toekomstige generaties te produceren.*

Hoe we onze impact verminderen.

Efficiënter gebruik van papier.We zoeken nieuwe manieren om onze verpakkingen kleiner te maken, we ontwikkelen technologieën om papier efficiënter te gebruiken, en waar mogelijk gebruiken we kringlooppapier. In het boekjaar 2015 was zelfs meer dan 60 procent van het papier in onze verpakkingen afkomstig van gerecyclede houtvezels.

Nieuw papier van verantwoorde bronnen.Als we nieuw papier in onze verpakkingen gebruiken, moeten onze toeleveranciers ervoor zorgen dat dit afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of gecontroleerde houtbronnen. En we voeren geregeld audits uit om na te gaan of onze specificaties worden nageleefd. In het boekjaar 2015 voldeed meer dan 99 procent van het nieuwe papier in onze verpakkingen aan deze vereisten.

Bescherming van duurzame bossen. Bij een goed beheer kunnen duurzame productiebossen gedurende lange perioden omvangrijke voorraden leveren. Daarom blijven we dergelijke bossen beschermen en creëren. In samenwerking met The Conservation Fund beschermen we meer dan 14.500 hectare aan productiebossen in het oosten van de Verenigde Staten, die inmiddels al meer dan 13.000 ton aan duurzaam hout hebben opgeleverd. En het meest recente project in China met het Wereld Natuur Fonds is ons meest ambitieuze ooit op dit gebied: we werken aan het opzetten van duurzaam beheer voor meer dan 400.000 hectare aan bos in 2020.

Productontwerp

Een duurzaam apparaat is een groener apparaat.

Als producten langer gebruikt kunnen worden, hoeven er minder grondstoffen te worden gewonnen om nieuwe producten te maken. Daarom beoordelen we al onze producten in ons eigen testlaboratorium, aan de hand van speciale, geavanceerde maatstaven. En we brengen geregeld software-updates uit zodat onze apparaten actueel blijven en minder snel aan vervanging toe zijn.