Apple producten en Nederlands consumentenrecht

Als je een product van Apple koopt, geldt naast de dekking die je volgens de beperkte garantie van Apple van één jaar en het optionele AppleCare Protection Plan hebt, ook nog de bescherming die je op grond van het Nederlands consumentenrecht geniet. Ook voor producten van andere fabrikanten dan Apple die je bij Apple koopt, gelden de bepalingen van het Nederlands consumentenrecht.1

Samenvatting Nederlands consumentenrecht, de eenjarige beperkte garantie van Apple en het optionele AppleCare Protection Plan

  Nederlands consumentenrecht Apple's eenjarige beperkte garantie AppleCare Protection Plan
Dekking van reparatie of vervanging m.b.t. Dekking voor gebreken afhankelijk van redelijke verwachtingen van consument2 Gebreken die zich voordoen na levering aan de klant Gebreken die zich voordoen na levering aan de klant
Duur van rechten Geen vaste duur (vereist mededeling aan de verkoper binnen bekwame tijd na ontdekking)2 Tot 1 jaar na de aankoopdatum Tot 3 jaar na de aankoopdatum voor het Mac of Apple scherm
Tot 2 jaar na de aankoopdatum voor de Apple TV, iPad, iPhone of iPod
Kosten dekking Zonder bijkomende kosten Is inbegrepen, zonder bijkomende kosten Beschikbaar tegen bijkomende kosten
Bij wie kunt je jouw recht inroepen De verkoper2 De telefonische technische ondersteuning van Apple, Apple Retail Store, of Apple-Authorized Service Provider De telefonische technische ondersteuning van Apple, Apple Retail Store, of Apple-Authorized Service Provider
Gedekte reparatie- of vervangingsopties Neem voor informatie contact op met de verkoper Afgifte service ('carry in service') of opsturen per post3 Afgifte service ('carry in service') of opsturen per post, expressdienst voor vervanging van de iPad en iPhone, of service op locatie voor de desktop computers3
Reparatie of vervanging in het buitenland Neem voor informatie contact op met de verkoper Ja4 Ja4
Gratis telefonische technische ondersteuning5 N.v.t. Tot 90 dagen na de aankoopdatum Tot 3 jaar na de aankoopdatum voor Mac of Apple display
Tot 2 jaar na de aankoopdatum voor Apple TV, iPad, iPhone of iPod

Waar je informatie over de consumentenwetgeving in andere EU landen kunt vinden.

Voor informatie over de consumentenwetgeving in andere specifieke landen verwijzen we je naar het gedeelte "Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten" op www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Als daar geen specifieke informatie voor jouw land vermeld staat of als je vragen hebt over de consumentenwetgeving in jouw land, kun je contact opnemen met het Europese ConsumentenCentrum in jouw land via http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_nl.htm*

Hoe je contact opneemt met Apple over garantiezaken.

Onze contactgegevens vind je hier.

    Deze pagina is door Apple opgesteld en de inhoud ervan wordt niet door derden onderschreven.

  1. Onder andere opgenomen in Artikel 7:17 e.v. Burgerlijk Wetboek.
  2. Op grond van artikel 7:17 e.v. BW dient een verkoper een product af te leveren dat “aan de overeenkomst beantwoordt” (conformiteit). Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst (non-conformiteit) indien het gezien de aard van het product en de mededelingen van de verkoper niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Een product dient op het moment van levering aan de overeenkomst te beantwoorden. Het feit dat een defect pas na levering ontstaat wil niet zeggen dat het product op het moment van levering aan de overeenkomst beantwoordde. In principe gaat de plicht om aan te tonen dat het gebrek bij levering reeds bestond na afloop van een periode van 6 maanden na levering over op de consument. Let op: een consument dient een gebrek binnen bekwame tijd aan de verkoper laten weten. Als een consument binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek heeft geklaagd, is hij volgens de wet op tijd. Consumenten kunnen onder meer aanspraak maken op kosteloze reparatie of vervanging indien een product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
  3. Of een bepaalde optie beschikbaar is hangt af van het land waar de dienst wordt aangevraagd en de locatie van de Apple Authorized Service Provider. Apple kan tevens de klant verzoeken om zelf componenten te vervangen door makkelijk te installeren onderdelen.
  4. Apple kan de dienst voor de iPad en iPhone beperken tot het gebied van de EER en Zwitserland.
  5. Voor details zie www.apple.com/nl/support/complimentary/.