Wij vinden dat een product pas echt goed is als het op een ethisch verantwoorde en milieubewuste manier wordt gemaakt.

Wij vinden dat een product pas echt goed is als het op een ethisch verantwoorde en milieubewuste manier wordt gemaakt.

Over de hele wereld maken mensen Apple producten. We willen dat iedereen waardig en respectvol wordt behandeld. Daarom werken we actief aan het opleiden en mondig maken van werknemers en het behoud van onze kostbare hulpbronnen voor de generaties na ons. Dit is een enorme klus waarmee we ons continu bezig moeten houden. Elk jaar voeren we belangrijke, permanente wijzigingen door in onze hele toeleveringsketen.

Over de hele wereld zetten Apple werknemers zich in voor gelijkheid, mensenrechten en respect voor het milieu, zelfs tot op de allerdiepste laag in onze toeleveringsketen.

Lees de brief van Jeff Williams

Verantwoording

We kijken binnen de gehele toeleveringsketen of onze normen op het gebied van milieu en maatschappij worden nageleefd.

Verantwoording en verbetering, zowel voor onze leveranciers als onszelf, zijn twee van onze belangrijkste doelstellingen. Daarom verbeteren we continu onze gedragscode voor toeleveranciers, zodat we voor veiligere en meer ethisch verantwoorde werkomstandigheden kunnen zorgen. In 2014 hebben onze auditors 633 uitgebreide audits uitgevoerd, een stijging van 40 procent ten opzichte van 2013. Bij elke audit komen we erachter dat de gedragscode ergens niet wordt nageleefd. In zo’n geval kijken we samen met de toeleveranciers op locatie wat er kan worden veranderd. En vervolgens leggen we de lat nog een stukje hoger.

Meer informatie over de manier waarop Apple toeleveranciers verantwoordelijk houdt

0
audits, waarbij meer dan 1,6 miljoen productiemedewerkers betrokken zijn
0%
meer dan in 2013
0
landen waarin een audit is uitgevoerd

Werknemers mondiger maken

We geven werknemers extra kansen door allerlei scholingsmogelijk­heden aan te bieden.

Apple zet zich in om werknemers in onze toeleveringsketen onderwijsmogelijkheden te bieden en die mogelijkheden bovendien verder uit te breiden. Sinds 2008 hebben meer dan 861.000 werknemers meegedaan aan ons SEED-programma (Supplier Employee Education and Development), waarbij verschillende gratis cursussen worden aangeboden, van economie tot Engels. SEED wordt nu uitgebreid tot buiten de klassikale onderwijsomgeving met de inzet van modernere middelen, waaronder een nieuw lesprogramma op basis van iPads.

Meer informatie over de manier waarop Apple werknemers opleidt

在参加 SEED 计划之后,我掌握了更多的职业发展技能,我对从事人力资源工作更有信心了。
龚雪玥
湖北
Door mijn deelname aan SEED heb ik vaardigheden opgedaan voor mijn loopbaanontwikkeling. Hierdoor ben ik nu voldoende gemotiveerd om een carrière op het gebied van personeelszaken na te jagen.
Xueyue Gong
Hubei (China)

Arbeids- en mensenrechten

We eisen van onze toeleveranciers dat ze hun medewerkers op een eerlijke en ethische manier behandelen.

Alle toeleveranciers die met Apple zakendoen, moeten aantonen dat ze er alles aan doen om de rechten van hun werknemers te beschermen. Dit houdt onder andere in dat werknemers niet meer dan zestig uur per week mogen werken. Vorig jaar voldeed 92 procent van alle werkweken van onze toeleveranciers aan de door ons ingestelde norm van maximaal zestig uur. Het houdt ook in dat toeleveranciers verantwoordelijk zijn voor ethische wervingspraktijken. In 2014 hebben we meer dan 4500 buitenlandse contractarbeiders geholpen om $ 3,96 miljoen terug te krijgen aan buitensporige bedragen die ze aan koppelbazen hadden betaald. Onze inzet voor mensenrechten gaat zelfs zo ver dat we meer conflictvrije mineralen in onze producten gebruiken.

Meer informatie over de manier waarop Apple de rechten van werknemers helpt beschermen

0
%
naleving wat betreft
een werkweek van maximaal zestig uur

Gezondheid en veiligheid

We staan op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers.

Of ze nu in Cupertino of in Chengdu werken, de veiligheid van werknemers is uiterst belangrijk. We zijn erachter gekomen dat goed opgeleide managers en werknemers hiervoor cruciaal zijn. In 2014 hebben deelnemers aan de Environment, Health, and Safety (EHS) Academy meer dan 870 projecten in hun fabriek gestart om de werkomstandigheden te verbeteren. Apple is ook begonnen met een uitgebreid programma om het beheer van chemische stoffen in de hele toeleveringsketen te verbeteren.

Meer informatie over de manier waarop Apple de gezondheid en veiligheid van werknemers waarborgt

Onze partners zijn in 2014 meer dan
0
EHS-projecten gestart.

Milieu

We hanteren de hoogste milieunormen voor onze producten en processen.

De hoeveelheid kostbare hulpbronnen op onze planeet is niet eindeloos. We doen ons best om deze bronnen in stand te houden, zoals 1,9 miljard liter zoet water met ons Clean Water Program. En door managers voor te lichten over het tegengaan van luchtvervuiling en andere onderwerpen die aan bod komen op onze EHS Academy, een opleiding die uit 19 cursussen bestaat en anderhalf jaar duurt. We zullen ons dan ook moeten blijven inzetten, omdat we Apple producten en processen veiliger willen maken voor mens en planeet.

Meer informatie over de manier waarop Apple milieuvriendelijk ondernemen promoot

Door Apple ingehuurde auditors voeren een afvalwatertest uit bij een fabriek voor printplaten in Kunshan (China).

Onze toeleveranciers

We maken onze richtlijnen en toeleveranciers openbaar.

Vanaf het moment dat we ons voor de verantwoordelijkheid van onze toeleveranciers zijn gaan inzetten, hebben we geprobeerd steeds transparanter te zijn over wat we doen. Elk jaar maken we onze tweehonderd belangrijkste toeleveranciers bekend, publiceren we de namen van de smelterijen in onze toeleveringsketen, inclusief hun controlestatus bij conflictvrije auditprogramma’s, en delen we de gedetailleerde interne normen achter onze gedragscode. We hopen dat andere bedrijven hierdoor hetzelfde gaan doen.

Meer informatie over Apple toeleveranciers

Voortgangsrapport Elk jaar brengt Apple een rapport uit met de resultaten van alle audits en genomen maatregelen van het jaar daarvoor. Meer informatie over het rapport van 2015

Geef ons feedback.

We horen graag hoe jij over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers denkt. Opmerkingen doorgeven