Wereldwijd bieden we werknemers meer mogelijkheden en garanderen we dat zij respectvol en waardig worden behandeld.

Wij denken dat werknemers dankzij opleiding mondiger kunnen worden en hun levensstandaard kunnen verhogen.

Dankzij opleiding is er meer gelijkheid mogelijk. Daarom schenken we veel aandacht aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis van rechten aan werknemers in de gehele toeleveringsketen. In 2013 hebben meer dan 280.000 mensen bij 18 productielocaties een cursus gevolgd in diverse vakgebieden, via ons gratis opleidings- en ontwikkelingsprogramma. Daarnaast hebben onze toeleveranciers meer dan 1,5 miljoen werknemers opgeleid over hun rechten, waarmee het totaal sinds 2007 op 3,8 miljoen komt.

Deelname aan training werknemersrechten

 • Cumulatieve deelname
 • Jaarlijkse deelname
 • 2000
 • 27.000
 • 128.000
 • 172.000
 • 700.000
 • 1,3 mln
 • 1,5 mln
 • 2000
 • 29.000
 • 157.000
 • 329.000
 • 1,02 mln
 • 2,3 mln
 • 3,8 mln
Lees hoe Apple werknemers opleidt en mondiger maakt

Toeleveranciers moeten werknemers te allen tijde op een eerlijke en ethische manier behandelen.

We hebben onze programma’s ter bescherming van stagiairs en andere risicogroepen aangescherpt. We blijven ons inspannen om een eind te maken aan extreem lange werkdagen. In 2013 hebben onze toeleveranciers zich gemiddeld voor 95 procent gehouden aan een werkweek van maximaal 60 uur. We voeren een verantwoord beleid op het gebied van mineraalwinning, en in het kader van meer transparantie hebben we een lijst gepubliceerd van smelterijen en raffinaderijen in onze toeleveringsketen.

Naleving van de werktijden bij toeleveranciers

* Naleving van norm voor werkweek van 60 uur.

Lees hoe Apple de rechten van werknemers helpt beschermen

Elke productiemedewerker heeft recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Om het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid op te vangen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet; een officieel opleidings- en trainingsprogramma van anderhalf jaar op ongekende schaal dat uniek is voor welke toeleveringsketen dan ook. In 2013 hebben meer dan 240 productiemedewerkers van fabrieken met meer dan 270.000 werknemers zich voor dit programma aangemeld, waardoor de norm voor EHS-management binnen onze toeleveringsketen naar een hoger plan wordt getild.

18 maanden, 240 deelnemers in 2013, 60 fabrieken van toeleveranciers, 270.000 werknemers vertegenwoordigd. Lees hoe Apple de gezondheid en veiligheid van werknemers waarborgt

We integreren een verantwoord milieubeleid in onze producten en processen.

We verwachten van onze toeleveranciers dat zij op milieuvriendelijke wijze handelen. Daarom werken we samen met branchedeskundigen om risicobedrijven te achterhalen, audits uit te voeren met het oog op milieukwesties en methoden te ontwikkelen om onze belasting van het milieu te beperken. Daarnaast hebben we voor locaties die samen meer dan 41 miljoen kubieke meter water per jaar verbruiken, een pilot van ons Clean Water Program gestart. We hebben ambitieuze doelen om het gebruik van drinkwater te verminderen en water binnen het productieproces te hergebruiken.

open
sluit

Controleur en toeleverancier kijken naar het luchtsysteem van de fabriek in Shenzhen (China).

Lees hoe Apple milieuvriendelijk ondernemen promoot

We handhaven onze normen en corrigeren problemen binnen onze gehele toeleveringsketen.

Onze gedragscode voor toeleveranciers was al een van de strengste binnen de elektronica-industrie, maar wij hebben hem nog verder aangescherpt. We waarborgen de naleving ervan door wereldwijd honderden audits per jaar uit te voeren. Onze inspanningen omvatten de gehele toeleveringsketen; van de fabrikanten van de kleinste onderdelen tot de fabrieken die onze eindproducten in elkaar zetten.

Elke fabriek die onderdelen levert voor onze producten, zoals deze cameramodule voor een iPhone 5s, is verantwoordelijk voor het naleven van onze gedragscode.

Lees hoe Apple de gedragscode voor toeleveranciers handhaaft

Onze toeleveranciers

Op deze pagina vind je informatie over onze achttien eindassemblagefabrieken. En je kunt een lijst downloaden van onze tweehonderd belangrijkste toeleveranciers, waaronder leveranciers van onderdelen, die in 2013 samen stonden voor ten minste 97 procent van onze uitgaven voor grondstoffen, fabricage en assemblage van al onze producten wereldwijd.

1
60
7
2
1
2
3
2
3
3
5
1
1
5
1
2
3
1
13
349
139
42
32
11
21
17
29
24
6
1
6
Verenigde Staten Canada Mexico Brazilië Frankrijk Duitsland China Singapore Taiwan Japan
Lees meer over onze toeleveranciers

Voortgangsrapport 2014

Elk jaar brengt Apple een rapport uit met de resultaten van alle audits en genomen maatregelen van het jaar daarvoor. Download het Voortgangsrapport 2014 Bekijk kernpunten uit het rapport Bekijk eerdere rapporten

We horen graag hoe jij over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers denkt. Geef ons feedback