Verantwoording

Het stellen van hoge eisen alleen is niet voldoende. We moeten er elke dag op toezien dat ze ook worden nageleefd.

Een Apple auditor, vergezeld van lokale externe auditors, bezoekt een fabriek in Suzhou (China).

De gedragscode voor toeleveranciers van Apple is een van de strengste binnen de branche. Om de werkomstandigheden op productielocaties te controleren, voeren we geregeld ter plaatse audits uit tot diep in de toeleveringsketen. Audits zijn essentieel voor ons werk, maar ze zijn tegelijkertijd nog maar het begin.

Verantwoording. Kernpunten uit het rapport 2015.

In 2014 hebben we 633 audits uitgevoerd, waarbij 1,6 miljoen medewerkers waren betrokken.

In 2014 hebben we in negentien landen audits bij onze toeleveranciers gehouden.

In 2014 is met 30.000 medewerkers gebeld om te controleren of hun rechten niet worden geschonden.

Een Apple medewerker bespreekt werkverordeningen met een team van externe auditors in een fabriek in Jundiaí, Brazilië.

Samenwerking op locatie met toeleveranciers.

Om blijvende veranderingen in de toeleveringsketen door te voeren, is het belangrijk uit de eerste hand te horen wat er binnen de fabrieken van toeleveranciers gebeurt. Daarom voeren we onze audits niet uit vanachter een bureau in Cupertino. We willen zonder omwegen peilen hoe de fabrieken van onze toeleveranciers wereldwijd het doen door ze geregeld te bezoeken en met ze samen te werken. En als we een probleem ontdekken, werken we samen aan een oplossing.

Apple audits sinds 2007

39
69
83
97
106
123
173
210
39
83
102
127
188
298
451
633

Onze audits in het kort.

Stap 1.

Voorbereiding. Elke nieuwe fabriek moet zich houden aan onze gedragscode, voldoen aan onze normen en instemmen met onze audits. Audits worden ingepland op grond van geografisch risico, eerdere auditresultaten, aan grondstoffen verbonden risico’s en geplande investeringen, aangevuld met problemen die onder de aandacht zijn gebracht door interne teams, externe belanghebbenden, ngo’s en anderen.

Stap 2.

Audit op locatie. Elke audit op locatie staat onder leiding van Apple auditors, die worden bijgestaan door lokale externe auditors en deskundigen die zijn getraind in het gebruik van de audit-protocollen van Apple. Samen inspecteren we honderden loondocumenten, spreken we met medewerkers, voeren we een fysieke beoordeling uit van de gezondheids- en veiligheidssituatie in de fabrieken, en inspecteren we de milieutechnische omstandigheden binnen en buiten de fabrieksmuren.

Stap 3.

Corrigerende maatregelen. Toeleveranciers moeten alle overtredingen verhelpen. Elke toeleverancier moet binnen twee weken na de audit corrigerende maatregelen bekendmaken. Ernstige overtredingen hebben nadelige gevolgen voor de zakelijke betrekkingen met Apple en kunnen uiteindelijk leiden tot beëindiging van die betrekkingen.

Stap 4.

Controle. Een team van deskundigen voert na perioden van 30, 60 en 90 dagen samen met de toeleverancier controles uit om na te gaan of alles volgens plan verloopt. Vertragingen in de voortgang worden naar het senior management doorgespeeld.

Stap 5.

Verificatie van de maatregelen. We huren een externe auditor in om de fabriek na 120 dagen te bezoeken. Deze auditor moet onafhankelijk bevestigen dat alle problemen volgens onze normen zijn opgelost. Als dat niet het geval is, wordt na 30 dagen een nieuw controlebezoek gepland.

Wat gebeurt er na een auditgesprek?

Apple voert fysieke inspecties uit, beoordeelt documenten en voert gesprekken met medewerkers in hun eigen taal. Zonder dat hun leidinggevende daarbij aanwezig is. De medewerkers krijgen na het gesprek een telefoonnummer, zodat ze op een veilige en vertrouwelijke manier extra feedback over een fabriek aan ons team kunnen doorgeven. Inclusief alles wat ze zelf als onethisch gedrag beschouwen. We moedigen medewerkers aan eventuele represailles aan ons door te geven, en we onderzoeken alle doorgegeven problemen bij alle toeleveranciers. En dat geldt ook voor onze externe partners. In 2014 hebben die meer dan 30.000 telefoongesprekken gevoerd om na te gaan of door medewerkers doorgegeven problemen niet tot represailles hebben geleid.