Werknemers mondiger maken

Scholing is altijd de eerste stap richting verandering.

Fabrieksmedewerkers in Shenzhen (China) nemen deel aan een cursus grafisch ontwerp, als onderdeel van het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development).

Apple biedt onderwijsprogramma’s waarmee werknemers de vaardigheden opdoen die nodig zijn om binnen de fabriek promotie te maken of om over te stappen naar een nieuw werkterrein. We streven er bovendien naar werknemers voor te lichten over hun rechten als werknemer – en ervoor te zorgen dat ze weten dat er manieren zijn om zich te laten horen als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden.

Werknemers mondiger maken. Kernpunten uit het rapport 2015.

In 2014 zijn 2,3 miljoen arbeiders opgeleid over hun rechten, en meer dan 6,2 miljoen sinds 2007.

Op tien locaties is een nieuw mobiel iPad-opleidingsprogramma met apps geïntroduceerd.

In 2014 is het aantal SEED-deelnemers gegroeid tot meer dan 379.000, met een totaal van meer dan 861.000 sinds 2008.

Zorgen voor goed opgeleide arbeidskrachten.

Alle productiemedewerkers verdienen met respect te worden behandeld. We willen dat elke productiemedewerker binnen de toeleveringsketen weet dat hij of zij het recht heeft binnen een eerlijke en ethisch verantwoorde omgeving te werken. Daarom hebben onze leveranciers in 2014 2,3 miljoen medewerkers getraind (meer dan 6,2 miljoen sinds 2007), zodat ze de gedragscode van Apple, de plaatselijke wetgeving en de geldende gezondheids- en veiligheidsregels kennen. Bovendien zorgen we voor educatieve hulpmiddelen voor leidinggevenden in fabrieken, en bieden we trainingen over communicatie met de productiemedewerkers, naleving van het personeelsbeleid en het veilig houden van de werkplek.

Deelname aan training over werknemersrechten

2000
27.000
128.000
172.000
700.000
1,3 mln
1,5 mln
2,3 mln
2000
29.000
157.000
329.000
1,02 mln
2,3 mln
3,8 mln
6,2 mln
Medewerkers volgen een cursus op iPad, als onderdeel van het nieuwe SEED-e-learningtraject in Shenzhen (China).

Aanbieden van innovatieve leermiddelen.

SEED was in eerste instantie een programma voor de iMac, maar we vinden het belangrijk om onze programma’s te blijven aanpassen aan veranderende leerstijlen en de technologische ontwikkelingen. Naar aanleiding van de feedback die we hebben gekregen van medewerkers zijn we deels afgestapt van de klassieke opzet met klaslokalen en zijn we in tien fabrieken een iPad-lesprogramma gestart. Hier worden iPads gebruikt, met daarop de nieuwste onderwijsapps. De klaslokalen zijn informeel opgebouwd zodat er een lessfeer ontstaat die de samenwerking stimuleert.

We hebben in 2014 ook een pilot uitgevoerd met een mobiel lesprogramma. De meer dan 70 cursussen in dit programma zijn toegankelijk via de smartphone van de medewerkers en via iPad-klaslokalen. De onderwerpen variëren van productievaardigheden voor in de fabriek tot de eigen gezondheid, maar ook praktische zaken als opvoeden en persoonlijke relaties. Tot dusver is het deelnamecijfer hoog en blijkt er een grote belangstelling te zijn voor de onderwerpen. We zijn van plan het aantal deelnemers aan het iPad-programma in 2015 te verdubbelen.