Met nieuwe vaardigheden en kennis kunnen mensen hun levensstandaard verhogen.

open
sluit

Productiemedewerkers die een e-learning-programma volgen, in een leslokaal in een fabriek in Shanghai (China).

We bieden productiemedewerkers in onze toeleveringsketen allerlei scholingsmogelijkheden aan, van cursussen over hun wettelijke rechten tot gratis taal- en computerlessen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de kans om een propedeuse- of bachelordiploma te halen.

Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014

We hebben in 2013 anderhalf miljoen arbeiders opgeleid over hun rechten – en meer dan 3,8 miljoen sinds 2007.

Het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) is verdubbeld van 9 tot 18 locaties.

Er zijn via SEED gratis cursussen aangeboden aan meer arbeiders – met meer dan 280.000 deelnemers in 2013.

Bekijk alle kernpunten voor 2014

Productiemedewerkers en managers leren werken volgens verantwoorde methoden.

Bedrijven die zaken willen doen met Apple moeten voldoen aan de strengste normen binnen de branche, en we zorgen ervoor dat onze verwachtingen glashelder zijn. We bieden leidinggevenden in fabrieken trainingen over de manier waarop aan onze verwachtingen kan worden voldaan, met instructies over de communicatie met personeel, het behoud van veiligheid en wederzijds respect op de werkvloer, en het voorkomen van mogelijke intimidatie.

Het is essentieel dat productiemedewerkers bovendien een goed begrip van hun rechten hebben, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen bij twijfels of wanneer ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden. Nieuwe en bestaande medewerkers moeten een cursus volgen op het gebied van onze gedragscode, lokale wetgeving en arboregels.

Sinds 2007 hebben meer dan 3,8 miljoen productiemedewerkers en managers binnen onze toeleveringsketen een dergelijke cursus gevolgd, waarvan 1,5 miljoen in 2013.

Deelname aan training werknemersrechten

 • Cumulatieve deelname
 • Jaarlijkse deelname
 • 2000
 • 27.000
 • 128.000
 • 172.000
 • 700.000
 • 1,3 mln
 • 1,5 mln
 • 2000
 • 29.000
 • 157.000
 • 329.000
 • 1,02 mln
 • 2,3 mln
 • 3,8 mln

Werknemers kansen bieden om te leren.

Als onderdeel van ons SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) hebben we miljoenen geïnvesteerd in de inrichting van leslokalen in de fabriek: computers, educatieve software en systemen voor videoconferenties. Medewerkers die hun opleiding willen verbreden, kunnen voor of na het werk gratis cursussen volgen. Het aanbod is divers. Denk aan Engels, certificering voor elektriciens en lassers, basiskennis computergebruik, managementvaardigheden, CAD, economie, cosmetologie, enzovoort. Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met plaatselijke universiteiten om medewerkers toegang te bieden tot opleidingen op middelbaar en hoger niveau.

Het aantal deelnemende fabrieken in het SEED-opleidingsprogramma is in 2013 verdubbeld van 9 naar 18. Sinds de start van het programma in 2008 hebben meer dan 480.000 werknemers lessen gevolgd.

480.000

Sinds 2008 hebben meer dan 480.000 werknemers deelgenomen aan SEED, waaronder 280.000 in 2013.

De EHS Academy: kennis opbouwen voor een veiliger werkplek

Om aan het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) tegemoet te komen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet (meer informatie hierover is te vinden onder Gezondheid en veiligheid). De Academy met een programma van anderhalf jaar biedt 25 cursussen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en omvat zowel algemene als gespecialiseerde modules over onderwerpen als risicobepaling en -evaluatie, brandveiligheid, beheer van gevaarlijke chemische stoffen, arbeidshygiëne, ergonomie, PPE en Lockout/Tagout (LOTO: een procedure voor het isoleren van gevaarlijke materialen en energie tijdens onderhoud en modificaties). De Academy richt zich op het bieden van basiskennis en het opbouwen van vaardigheden, management en leiderschap. Deelnemers moeten minimaal negentien cursussen volgen en voltooien. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat. De deelnemers wordt gevraagd hun kennis in de praktijk toe te passen om zo projecten in de fabriek op te zetten en uit te voeren. In 2013 hebben meer dan 240 deelnemers uit meer dan 60 fabrieken – waarmee meer dan 270.000 productiemedewerkers worden vertegenwoordigd – zich voor de Academy ingeschreven. We zijn van plan het programma in 2014 uit te breiden.

open
sluit

Werknemers bij een training in een halfgeleiderfabriek in Kuala Lumpur (Maleisië).

Ervoor zorgen dat de stem van productiemedewerkers wordt gehoord

Productiemedewerkers hebben het recht om in een omgeving te werken waarin ze ongehinderd hun zorgen kunnen uitspreken, en waarin ploegleiders en managers daar iets aan doen. Daarom is positieve communicatie tussen personeel en management een vast onderdeel van onze managementtraining. Maar dat is nog niet voldoende. We zoeken dus naar nieuwe en meer doeltreffende manieren waarmee medewerkers eventuele klachten aan hun leidinggevenden kunnen doorgeven en waarmee toeleveranciers de feedback zodanig kunnen verwerken dat aan de behoeften van de medewerkers wordt voldaan. Toeleveranciers met een totaal personeelsbestand van bijna 105.000 mensen nemen deel aan deze programma’s en pilotbeoordelingen voor communicatie tussen productiemedewerkers en managers. Daarnaast blijven we deelnemen aan een multilateraal programma van de IDH, The Sustainable Trade Initiative, waarmee we met andere bedrijven kunnen samenwerken om de managementteams en productiemedewerkers van onze toeleveranciers te kunnen voorzien van de juiste tools en hulpmiddelen om klachtensystemen te verbeteren.