Milieu

De natuurlijke hulpbronnen moeten voor toekomstige generaties worden beschermd.

Auditors voeren een afvalwatertest uit bij een fabriek voor printplaten in Kunshan (China).

Apple wil er zeker van zijn dat leveranciers in binnen- en buitenland milieutechnisch verantwoorde productieprocessen hanteren. We helpen ze daarom hun fabrieken energie- en waterbesparender te maken, en we leveren een bijdrage aan de implementatie van gerichte programma’s om de kostbaarste hulpbronnen te helpen behouden.

Milieu. Kernpunten uit het rapport 2015.

We hebben ons Clean Water Program dusdanig uitgebreid dat het 50 procent van het totale waterverbruik door onze tweehonderd belangrijkste toeleveranciers beslaat.

We hebben dertien toeleveranciers geholpen 1,9 miljard liter zoet water te besparen.

We hebben meer dan 392 medewerkers aangemeld bij de EHS Academy, die bijna 900.000 werknemers vertegenwoordigen.

Managers opleiden om problemen op de werkplek op te lossen.

In 2013 heeft Apple samen met de universiteit van Nanking, de Sun Yat-sen-universiteit en het Institute for Sustainable Communities de EHS Academy (Environment, Health and Safety) opgericht om het wereldwijde probleem van ondergekwalificeerd EHS-personeel op te lossen. Onze Academy is een van de meest uitgebreide trainings- en opleidingsprogramma’s op het gebied van EHS binnen de branche. We helpen middenmanagers uit onze internationale toeleveringsketens bij het verbeteren van hun vaardigheden, zodat ze problemen op de werkplek proactief kunnen aanpakken en oplossen. Tijdens het opleidingsprogramma, dat anderhalf jaar duurt en uit 19 cursussen bestaat, moeten de deelnemers praktijkprojecten in hun eigen fabriek afronden. Tot dusver zijn ze 870 projecten gestart op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

In 2014 hebben nog eens 392 medewerkers zich aangemeld bij de EHS Academy (het totaal staat hiermee op 632). Ze vertegenwoordigen meer dan 216 productielocaties. In 2014 is de eerste groep deelnemers geslaagd. Deze managers zijn nu uitgerust met de vaardigheden om proactief EHS-risico’s vast te stellen en op te lossen in hun fabriek.

Casestudie Waterwegen beschermen.

Het probleem. Deze fabriek in Suzhou ligt in de buurt van een beschermd meer dat door de inwoners van het naburige Shanghai wordt gebruikt voor drinkwaterwinning. De fabriek neemt deel aan de EHS Academy en heeft veel mogelijkheden voor chemische opslag, maar geen geschikt systeem voor hemelwaterbeheer. Hoewel er volgens de lokale regelgeving geen systeem vereist is voor hemelwaterbeheer, stelt de gedragscode voor toeleveranciers van Apple dat opvang van hemelwater geregeld moet zijn, het waterverbruik beperkt moet worden, water moet worden hergebruikt en hemelwater niet vervuild mag raken.

Potentiële risico’s. Hoog risico op verontreiniging door water dat wegstroomt in het meer, waardoor schade aan het omliggende ecosysteem kan optreden en de gezondheid van de lokale bevolking mogelijk gevaar loopt.

De oplossing. Dankzij de Apple EHS Academy heeft de deelnemer het verontreinigingsrisico van de hemelwaterafvoer van de fabriek geïdentificeerd en geprioriteerd. Er zijn schermen en wallen geplaatst om te voorkomen dat er verontreinigd materiaal vrijkomt uit de chemische opslag. Daarnaast zijn er noodkleppen geïnstalleerd bij de hemelwaterafvoer om te voorkomen dat de lokale watervoorziening wordt verontreinigd.

Het resultaat. Als gevolg van de deelname aan het project van de Apple EHS Academy wordt in de fabriek nu stelselmatig op wegstromend hemelwater getest en kan men zelfstandig eventuele problemen oplossen.

Externe auditors voeren een afvalwatertest uit bij een fabriek voor printplaten in Kunshan (China).
Via een serie beoordelingen heeft Apple ons geholpen bij het ontwikkelen van strategieën voor de installatie van watermeters, het opzetten van een waterbesparingscampagne, een terugwinningssysteem voor afvalwater en een goede hemelwaterafvoer. Het resultaat: een zoetwaterbesparing van 10 procent.
Colin Li
EHS & Sustainability Director, BU Mobile Devices & Substrates, AT&S