Elke productiemedewerker heeft recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

open
sluit

Een in beschermende kleding gehulde medewerkster van een glaslaboratorium in Kentucky (VS) is bezig met een ionenwisselaar.

Op het gebied van veiligheid staan we geen enkele schending van de regels toe. We zijn continu op zoek naar manieren om productieprocessen en fabrieken veiliger te maken. Daarnaast bieden we toonaangevende opleidingsmogelijkheden om het beheer van gezondheid en veiligheid binnen de toeleveringsketen te verbeteren.

Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014

We zijn gestart met de Apple EHS Academy voor toeleveranciers (Environment, Health, and Safety).

Inmiddels zijn er 240 toeleveranciers met in totaal meer dan 270.000 arbeiders bij de EHS Academy aangemeld.

De ergonomische normen voor het beheer van ontwerpwijzigingen voor werkstations zijn versterkt.

Bekijk alle kernpunten voor 2014

Verbeterde gezondheid en meer veiligheid door opleiding

De gezondheid en veiligheid van werknemers zijn al lange tijd prioriteiten voor Apple, en via onze processen voor audits en corrigerende maatregelen hebben we een aansturende werking gehad op verbeteringen. Het is belangrijk deze basis verder uit te bouwen, en ervaren managers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) zijn hierbij van essentieel belang. Maar er is een probleem. Er is een tekort aan mensen met geavanceerde EHS-vaardigheden. Dus in veel gevallen hebben leidinggevenden in fabrieken geen andere keus gehad dan ondergekwalificeerd personeel als EHS-managers in te zetten. Deze mensen kunnen problemen achteraf oplossen, maar ze beschikken niet over de opleiding en kennis om kwesties proactief op te zoeken en aan te pakken voordat het daadwerkelijk problemen worden.

Om deze onderwijskloof aan te pakken en het aantal gekwalificeerde EHS-managers op te vangen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet; een officieel opleidings- en trainingsprogramma van anderhalf jaar op ongekende schaal dat uniek is voor welke toeleveringsketen dan ook. Bij de ontwikkeling van de Academy hebben we samengewerkt met Nanjing University, Sun Yat-sen University en het ISC (Institute for Sustainable Communities), een non-profitorganisatie die zich inzet om klimaatverontreiniging in de VS en China op lokaal niveau tegen te gaan. Met gebruikmaking van bestaande studieplannen hebben we een uniek programma opgezet om deskundig EHS-personeel op te leiden. De kosten van het programma worden gedeeld met de toeleveranciers, die voor deelnemers slechts de helft van het inschrijvingsgeld voor de Academy hoeven te betalen. In 2013 hebben meer dan 240 fabrieksmedewerkers van meer dan 60 toeleverende fabrieken (met in totaal 270.000 werknemers) zich aangemeld bij de EHS Academy. We zijn van plan het programma in 2014 verder uit te breiden.

De Academy biedt 25 cursussen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en omvat zowel algemene als gespecialiseerde modules over onderwerpen als risicobepaling en -evaluatie, brandveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, waterbeheer en bestrijding van luchtverontreiniging. De Academy richt zich op het bieden van basiskennis en het opbouwen van vaardigheden, management en leiderschap. Deelnemers moeten minimaal negentien cursussen volgen en voltooien. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat. De deelnemers wordt gevraagd hun kennis in de praktijk toe te passen om zo projecten in de fabriek op te zetten en uit te voeren. Bovendien kunnen ze hun nieuwe vaardigheden waar dan ook voor hun carrière gebruiken – bij Apple toeleveranciers of elders. Dat betekent dat de Apple EHS Academy voor toeleveranciers het vermogen heeft de normen voor EHS-beheer tot ver buiten de eigen toeleveringsketen te transformeren.

Het zijn niet alleen fabrieksmedewerkers die bij de Academy betrokken worden. Besluitvormers op senior niveau leren meer over het programma tijdens een verplicht eendaags seminar dat gezamenlijk wordt geleid door onze Supplier Responsibility- en Operations-teams. Door deelname aan dit seminar staan fabrieksmanagers persoonlijk in voor ondersteuning van hun EHS-managers gedurende de gehele loop van de Academy.

EHS Academy
in 2013

240

deelnemers

60

toeleveranciers/fabrieken

270.000

productiemedewerkers vertegenwoordigd

open
sluit

Een EHS-deskundige spreekt met kaderpersoneel van een toeleverancier in Suzhou (China) over het belang van de EHS Academy.

Risico’s herkennen en beperken.

De Apple EHS Academy voor toeleveranciers wordt aangevuld met gespecialiseerde training over EHS-onderwerpen die meer diepgaande technische aandacht vragen. Dankzij deze extra training kunnen zowel toeleveranciers als Apple werknemers zich beter voorbereiden op het tegengaan van gevaren tijdens werk in een toeleverende fabriek. In 2013 hebben meer dan 320 werknemers van toeleveranciers voorlichting gekregen over onderwerpen als lasers, niet-ioniserende en ioniserende straling en ongevallenpreventie. Meer dan 100 werknemers van toeleveranciers – waaronder al onze toeleverende anodiseerbedrijven – zijn voorgelicht over de bestrijding van chemische gevaren, en we hebben op bijna 20 locaties evaluaties van chemische gevaren en controles van de arbeidshygiëne uitgevoerd. Meer dan 1200 Apple medewerkers die in onze toeleveringsketen werkzaam zijn hebben deelgenomen aan cursussen over onderwerpen als EHBO, ergonomie, veiligheid op de locatie, en milieu, gezondheid en veiligheid. Doordat we gespecialiseerde beoordelingen koppelen aan een gerichte training, zijn onze medewerkers in staat mogelijke gevaren op te sporen, de toeleveranciers de benodigde kennis bij te brengen en hen te helpen bij het doorvoeren van wijzigingen die de veiligheid in hun fabrieken ten goede komen.

420

In 2013 hebben in totaal 420 werknemers van toeleveranciers een training gekregen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

open
sluit

Een controleur inspecteert brandblussers bij een fabriek in Shenzhen (China).

Voorbereid op noodsituaties.

Als er zich een ramp voordoet, is het van essentieel belang dat leveranciers zijn voorbereid om hun productiemedewerkers te beschermen en in te spelen op de situatie. Om onze toeleveranciers te helpen bij de voorbereiding en reactie op noodsituaties, hebben we checklists ontwikkeld die de leverancier kan gebruiken bij interne controles, en die ons team kan gebruiken bij een controle en beoordeling op locatie. Deze checklists vormen bovendien een praktische richtlijn voor toeleveranciers voor een veilige werkplek waar alles aanwezig is om op te treden in noodsituaties. In de checklists komen belangrijke onderwerpen aan de orde als geschikte blusapparatuur, vergunningen, noodverlichting, EHBO-trommels, de gangbreedte, plattegronden en markeringen voor nooduitgangen, calamiteitenplannen/ ‑teams/-oefeningen en specifieke veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werken bij hoge temperaturen. We blijven beoordelingen uitvoeren en normen en procedures implementeren bij fabrieken in China met een verhoogd risico, zodat onze toeleveranciers hun medewerkers in geval van nood in veiligheid kunnen brengen.

open
sluit

Fabrieksmedewerkers bij de lunch in een fabriekskantine in Shanghai (China).

Welzijn en verbeterde ergonomie.

In 2013 hebben we personeelsmanagers, opzichters en ander personeel bij toeleveranciers opgeleid over onderwerpen met betrekking tot het welzijn van werknemers, zoals communicatieve vaardigheden, winnen van vertrouwen en beoordeling van de geestelijke gezondheid. Om een gezondere werkomgeving te creëren, stellen wij strenge normen en vereisten aan de kwaliteit van de slaapplaatsen en het eten, en aan het voorkomen van ergonomische risico’s.

Door middel van een samenwerking met externe ergonomen en de ergonomie-afdeling van Apple hebben we 75 veelvoorkomende werkhandelingen binnen onze toeleveringsketens onderzocht en geanalyseerd om ergonomische risico’s vast te stellen. Op grond van onze bevindingen hebben we onze normen voor ontwerpwijzigingen voor werkstations versterkt. We vragen toeleveranciers werkstations te controleren, risico’s te evalueren, controlemechanismen te ontwikkelen en implementeren, en de doeltreffendheid te monitoren. En we bieden verdere ergonomische training via de cursussen van de EHS Academy.