Gezondheid en veiligheid

Een veilige en gezonde werkplek is een vereiste, niet een vrijblijvende keuze.

Een werknemer in de Mac Pro-fabriek in Austin (Texas).

Aan veiligheid doen we geen concessies. Daarom hebben we al in een vroeg stadium contact met toeleveranciers en controleren we ter plekke of fabrieken en productieprocessen aan onze normen voldoen. Om een bekwamer, proactiever managementteam op te zetten, zorgen we dat er meer middenmanagers op onze EHS Academy terechtkomen.

Gezondheid en veiligheid. Kernpunten uit het rapport 2015.

Aanmelding van nog eens 156 toeleveranciers en 392 deelnemers bij de EHS Academy.

Meer dan 870 EHS Academy-projecten opgezet in 2014.

Eerste lichting EHS Academy-deelnemers afgestudeerd.

Een lid van het Apple Supplier Responsibility-team spreekt met kaderpersoneel van een toeleverancier in Suzhou (China) over het belang van de EHS Academy.

Casestudie
Verbeteren van veiligheidsprocedures voor chemische stoffen.

Het probleem. Bij een van de fabrieken die zich bij de Apple EHS Academy hebben aangemeld, moeten aanvragen voor de aankoop van nieuwe chemische stoffen eerst bij verschillende afdelingen ter goedkeuring worden ingediend. Hoewel er goedkeuring moest worden gegeven door de financiële afdeling en de inkoopafdeling, was er voor de aankoop van chemicaliën geen goedkeuring nodig op het gebied van milieu, gezondheid of veiligheid. Hierdoor was controle op correcte behandeling, opslag en scheiding van deze chemische stoffen moeilijker.

Potentiële risico’s. Zonder verplichte EHS-controles bestond er een risico op milieuvervuiling en gevaar voor gezondheid en veiligheid van werknemers.

De oplossing. De deelnemer aan de Apple EHS Academy heeft een digitaal platform voor de aankoop en registratie van chemische stoffen gemaakt en ervoor gezorgd dat EHS-goedkeuring nu een verplicht onderdeel van de procedure is. De deelnemer heeft bovendien een online-database ontwikkeld waarin chemische stoffen gemakkelijker kunnen worden opgezocht.

Het resultaat. Dankzij de digitale database van de deelnemer aan de EHS Academy is het aankoopproces van chemische stoffen veel efficiënter geworden en zijn er strengere controles gerealiseerd bij binnenkomst van nieuwe chemische stoffen in de fabriek.

Bijhouden van kwesties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

Apple werknemers van afdelingen als Operations en Engineering bieden dagelijks ondersteuning op locatie voor fabrieksactiviteiten bij de meeste van onze grootste productielocaties. De medewerkers worden aangemoedigd eventuele EHS-kwesties te rapporteren die tussen twee audits worden aangetroffen. EHS-professionals van Apple in de regio kunnen hier snel op inspringen en direct ter plaatse zijn als er zich een probleem voordoet.

We hebben in 2014 meer dan 150 onderzoeksaanvragen gekregen van Apple medewerkers met betrekking tot milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties op onze productielocaties. Deze medewerkers werken op locatie of hebben onze hulp nodig bij de beoordeling van nieuwe procedures. Naast vragen over het verkrijgen van de juiste vergunningen ging het bij milieukwesties in de meeste gevallen om zorgen over de lucht- en waterkwaliteit. Op het gebied van gezondheid en veiligheid ging het in de meeste gevallen om beperking van gebruik van chemische stoffen, beveiliging van machines en noodscenario’s. Het EHS-team van Apple ondersteunt leveranciers bij de vaststelling van de oorzaak van een probleem en implementeert indien nodig corrigerende maatregelen. Alle aanvragen worden geregistreerd en gevolgd tot ze zijn afgesloten. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om audits, trainingen en bewustwordingsprogramma’s bij onze leveranciers te verbeteren.

Dankzij de inspanningen van Apple ten aanzien van veiligheid, ervaring en begeleiding van werknemers hebben onze teams innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen omtrent risicobeperkende maatregelen. We hebben nu vaste momenten voor evaluatie en een continu bewakingsproces ingevoerd.
Sam Ting
DGM, fabriekseigenaar, Wistron, Kunshan
Werknemers nemen deel aan een rampoefening voor lekkage van chemische stoffen nabij Shanghai (China).

Betere voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties.

Onze normen zijn streng. En we werken eraan ze op alle niveaus volledig te handhaven. Maar er kunnen zich altijd ongevallen en natuurrampen voordoen. Daarom is het van essentieel belang dat leveranciers weten hoe ze moeten reageren in een noodsituatie. We werken dus nauw samen om systemen voor calamiteitenbeheer te ontwikkelen en corrigerende maatregelen te ontwikkelen voor veiligheidsprotocollen van leveranciers. In 2014 hebben we samengewerkt met dertig productielocaties waar in totaal meer dan 800.000 werknemers in dienst zijn. Volgend jaar willen we ons programma naar nog meer locaties uitbreiden. Bovendien hebben we toeleveranciers gedetailleerde checklists gegeven aan de hand waarvan ze hun blusapparatuur, vergunningen, noodverlichting en EHBO-koffers kunnen controleren.

Gevaarlijke situaties aan het licht brengen. Risico’s uitsluiten.

Apple streeft ernaar mogelijke problemen op productielocaties aan het licht te brengen voordat het werkelijke problemen worden. Al tijdens het bouwen van een productielijn werken we samen met het Engineering- en Operations-team om te kunnen inspelen op kwesties die tijdens de productie van invloed kunnen zijn op werknemers of het milieu. En we helpen deze teams – zowel bij Apple als bij onze productielocaties – om betere beheersystemen en oplossingen te ontwikkelen, zodat ze deze kwesties proactief kunnen aanpakken.

In 2014 hebben we naast de deelnemers aan onze EHS Academy-opleiding bijna duizend werknemers van toeleveranciers getraind, in onderwerpen als ergonomie en beheer van gevaarlijke stoffen. En meer dan 1900 Apple werknemers kregen een opleiding in het herkennen van veelvoorkomende risico’s met betrekking tot het reizen naar en bezoeken van productielocaties. Naast onze gebruikelijke audits hebben we meer dan dertig veiligheidsanalyses uitgevoerd om risico’s te beoordelen, bijvoorbeeld inzake ontvlambaar aluminiumpoeder, andere ontvlambare stoffen, giftige stoffen en reactieve materialen. We gaan deze analyses inzetten om tot betere fabrieksontwerpen te komen en om risico’s in een vroeg stadium te kunnen blijven aanpakken en uitsluiten.