Kernpunten voortgangsrapport 2014

Werknemers opleiden en mondiger maken

We hebben in 2013 anderhalf miljoen arbeiders opgeleid over hun rechten – en meer dan 3,8 miljoen sinds 2007.

Het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) is verdubbeld van 9 tot 18 locaties.

Er zijn via SEED gratis cursussen aangeboden aan meer arbeiders – met meer dan 280.000 deelnemers in 2013.

Arbeids- en mensenrechten

Voor meer dan een miljoen werknemers binnen onze toeleveringsketen hebben we de wekelijkse werkuren bijgehouden.

We hebben onze toeleveranciers ertoe aangezet zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur te houden.

Er is een project gestart om verantwoordelijkheid te stimuleren voor beroepsopleidingen die stagiairs in fabrieken van onze toeleveranciers plaatsen.

Er zijn 33 gespecialiseerde audits uitgevoerd bij fabrieken met migrerende werknemers die het risico lopen onredelijk te worden behandeld.

We hebben leveranciers 13,9 miljoen dollar laten terugbetalen aan contractarbeiders uit het buitenland.

We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld.

We hebben een lijst gepubliceerd met smelterijen en raffinaderijen van wie wij tin, tantaal, wolfraam en goud gebruiken, zodat duidelijk is welke hiervan gecontroleerd zijn en conflictvrij zijn bevonden.

Gezondheid en veiligheid

We zijn gestart met de Apple EHS Academy voor toeleveranciers (Environment, Health, and Safety).

Inmiddels zijn er 240 toeleveranciers met in totaal meer dan 270.000 arbeiders bij de EHS Academy aangemeld.

De ergonomische normen voor het beheer van ontwerpwijzigingen voor werkstations zijn versterkt.

Milieu

We hebben meer dan 520 locatiegerichte profielonderzoeken uitgevoerd om milieurisico’s te kunnen bepalen.

Er zijn 62 gerichte milieubeoordelingen uitgevoerd.

Er is een pilot voor het Clean Water Program gestart op 13 productielocaties om hergebruik en recycling te bevorderen.

Verantwoording

We hebben 451 audits uitgevoerd in alle lagen van onze toeleveringsketen, een toename van 51 procent ten opzichte van de 298 audits in 2012.

Daarbij hebben we fabrieken bezocht waar bijna anderhalf miljoen arbeiders werken aan de productie van Apple producten.

Voor het eerst hebben we meer dan 100 pagina’s aan uitgebreide vereisten gepubliceerd voor onze normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers.

Lees meer over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple