Arbeids- en mensenrechten

Elke werknemer heeft het recht om waardig en respectvol te worden behandeld.

Feest bij de openingsceremonie voor het SEED-leerprogramma voor fabrieksarbeiders in Shenzhen (China).

We doen ons best om een eind te maken aan onethische wervingspraktijken en buitensporige werkuren voor de mensen die onze producten maken. Apple zet zich ook in voor de ethische delving van mineralen zoals tin, tantaal, wolfraam en goud, zodat we de omstandigheden voor werknemers tot op de allerdiepste laag in onze toeleveringsketen kunnen verbeteren.

Arbeids- en mensenrechten. Kernpunten uit het rapport 2015.

Naleving van 92 procent behaald van norm voor werkweek van maximaal 60 uur.

Aantal goedgekeurde smelterijen in onze toeleveringsketen meer dan verdubbeld, tot 135.

$ 3,96 miljoen aan buitensporige bemiddelingskosten teruggehaald voor buitenlandse contractarbeiders.

Invoeren van ethisch verantwoorde wervingsprocessen.

Een bepaalde groep werknemers, onder wie studenten, jongeren, uitzendkrachten en buitenlandse werknemers, loopt meer risico om door gewetenloze koppelbazen en werkgevers te worden benaderd. Dit is volledig onaanvaardbaar gedrag. Door al vroeg met onze zakelijke teams en toeleveranciers samen te werken, lukt het beter om eerlijke wervingspraktijken in de toeleveringsketen te implementeren. Daarnaast kunnen we op eventuele overtredingen voor en tijdens het werk anticiperen en deze aanpakken.

Een auditor in gesprek met een productiemedewerker in een fabriek in Hsinchu (Taiwan).

Geen arbeid door minderjarigen.

Arbeid door minderjarigen wordt nooit getolereerd binnen onze toeleveringsketen. Als we daarachter komen, maken we er meteen korte metten mee. Toeleveranciers die aan ons zerotolerancebeleid tornen, worden onder toezicht gesteld. Door ons Underage Remediation Program moet elke toeleverancier bij wie wordt geconstateerd dat er minderjarigen werken, een veilige terugkeer naar huis voor die werknemers betalen. Toeleveranciers moeten ook de volledige opleiding betalen van de werknemers, op een school die de werknemers en hun familie hebben gekozen. Daarnaast moeten ze de werknemers salaris blijven betalen en ze een baan aanbieden zodra ze meerderjarig zijn. Onder de ruim 1,6 miljoen werknemers waarvoor in 2014 in totaal 633 audits zijn uitgevoerd, zijn er bij zes fabrieken zestien gevallen van arbeid door minderjarigen ontdekt. Deze gevallen zijn met succes aangepakt. Dit betekent dat arbeid door minderjarigen nu 0,001 procent bedraagt van het totale aantal gecontroleerde werknemers in onze toeleveringsketen. Dit is natuurlijk een laag getal, maar ook één enkel geval van arbeid door minderjarigen vinden wij al onaanvaardbaar. Daarom blijven we hieraan werken, totdat er totaal geen sprake meer van is.

Casestudie
Verandering in actie: het verhaal van Ran.

De zestienjarige Ran, geboren en getogen in de Chinese provincie Henan, is altijd al geïnteresseerd geweest in computers. “Ik vind het leuk om dingen in elkaar te zetten en uit elkaar te halen”, zegt Ran. “Ik heb thuis een computer en heb altijd al geprobeerd erachter te komen hoe die werkt.” Maar Rans liefde voor technologie moest wijken omdat hij voor zijn familie moest zorgen. Toen hij vijftien jaar was, leende Ran een identiteitsbewijs om de screening op arbeid door minderjarigen van een fabriek in de buurt te omzeilen, zodat hij daar kon gaan werken. In oktober 2013, een maand voordat hij zestien werd, ontdekte een auditor van Apple dat hij in de fabriek werkte. Er werd onmiddellijk actie ondernomen en Ran werd bij het Underage Labor Remediation Program van Apple ingeschreven.

Ran bij zijn school in de provincie Henan.
Ik ben ontzettend blij dat ik mijn school kan afmaken. Als ik klaar ben, wil ik een baan in de IT. Misschien word ik wel netwerktechnicus of begin ik mijn eigen bedrijf.
Ran, 16 jaar

Dankzij het programma moest de toeleverancier Rans terugkeer naar huis betalen, helpen bij het betalen van zijn opleiding en Rans salaris doorbetalen. Het programma is ook gebruikt om het wervingssysteem van de fabriek te verbeteren, met als doel arbeid door minderjarigen te voorkomen.

Omdat Ran met zijn salaris zijn familie onderhield, wilde hij eigenlijk niet weg uit de fabriek.

“Toen de auditors me ontdekten, was ik heel bang en ongerust, omdat ik dacht dat ik zou worden ontslagen en dat ik een nieuwe baan moest zien te vinden om mijn familie te onderhouden”, vertelt Ran. “Maar toen ze me vertelden dat ik via het programma financiële ondersteuning zou krijgen en terug naar school kon, was ik nog wel zenuwachtig, maar ook heel blij.”

Als onderdeel van het zes maanden durende programma kreeg Ran een maatschappelijk werker uit de buurt toegewezen die ervoor zorgde dat aan alle vereisten van het programma werd voldaan. Hij werd bij een technische school ingeschreven voor een computeropleiding van drie jaar, waarvan één jaar stage.

Daar deed hij algemene computervaardigheden op en leerde hij werken met software zoals Adobe Photoshop en Ulead VideoStudio. Daarnaast ontwierp Ran mee computers, nam hij deel aan sportwedstrijden en schreef hij zich in bij een studentenvereniging.

“Toen we Ran leerden kennen, was hij heel verlegen”, zegt Eileen, Rans maatschappelijk werker. “Nu heeft hij veel vrienden en een betere opleiding en en is hij zelfverzekerder en socialer.”

Ran is bovendien een uitstekende leerling. Hij haalt goede cijfers en mag dit jaar waarschijnlijk zijn school vertegenwoordigen bij een wedstrijd in China.

Rans vader is ontzettend trots op zijn zoon. “Mijn zoon doet het heel goed op school”, zegt Rans vader, Ran. “Ik ben ongelooflijk trots op hem. Hij heeft het niet makkelijk gehad. En ik ben er heel dankbaar voor dat hij naar school kan en zijn dromen kan najagen.”

Stagiairs beschermen tegen uitbuiting.

Na de basisschool gaan veel kinderen in China naar een vakschool. Daar moeten ze vaak als onderdeel van hun opleiding veldwerk doen of stage lopen. Maar omdat hierop geen toezicht wordt gehouden, zien sommige fabrieksmanagers hun kans schoon om lokale wetten te ontduiken. Om deze jongeren beter te beschermen, eisen we dat toeleveranciers die stagiairs inhuren hen helpen hun school af te maken, de stage aanpassen aan het werk dat ze later willen gaan doen en ervoor zorgen dat het werk niet in de weg staat van hun scholing.

Daarom blijft Apple samenwerken met Dell Inc. en het Rural Education Action Program (REAP) van Stanford University. We hebben samen de onderwijs- en stageresultaten van ruim 12.000 studenten op meer dan 130 scholen beoordeeld. Daarnaast hebben we een educatief hulpmiddel ontwikkeld waarmee managers scholen zelf kunnen beoordelen. En via onze multistakeholdersamenwerking met Stanford REAP, de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) en het Henan Department of Education werken we aan het eerste certificeringssysteem voor vakscholen in China, zodat scholen beter aan onze hoge eisen voor stagiairs kunnen voldoen.

In 2014 bleef het percentage nieuwe stagiairs dankzij het programma onder onze limiet van 20 procent per fabriek. Het percentage studenten in onze toeleveringsketen is zelfs nog nooit zo laag geweest, tussen de 1 en 2 procent. We hebben ook het aantal werkuren van studenten in de gaten gehouden, gekeken wat voor werk ze deden en erop toegezien dat stages uitsluitend vrijwillig werden uitgevoerd.

Een werknemer bij een smelterij in Belitung (Indonesië) zeeft tin.
Nog maar vijf jaar geleden begrepen weinig producenten van consumptiegoederen hoe ingewikkeld de problemen rond de delving van natuurlijke materialen zijn. Het is bijzonder én nodig dat Apple zo structureel te werk gaat om inzicht te krijgen in de problemen aan de basis van zijn wereldwijde toeleveringsketen. We hopen dat we hiermee een voorbeeld neerzetten van hoe je daadwerkelijk verschil kunt maken in en om de mijnen.
Andreas Manhart
senior onderzoeker, Öko-Institut
 • Belangrijke partners en belanghebbenden
 •  
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Conflict-Free Tin Initiative (CFTI)
 • Diamond Development Initiative
 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Enough Project
 • Indonesian Tin Working Group van IDH, The Sustainable Trade Initiative
 • ITRI Tin Supply Chain Initiative
 • Partnership for Social and Economic Sustainability van KEMET
 • London Bullion Market Association (LBMA)
 • Pact
 • Partnership Africa Canada (PAC)
 • Public-Private Alliance (PPA)
 • Responsible Jewellery Council (RJC)
 • Solutions for Hope
 • Tungsten Industry – Conflict Minerals Council (TI – CMC)