iTunes U Support

iTunes U Public Site Manager

iTunes U Public Site Manager is het hulpprogramma waarmee beheerders van de iTunes U-site binnen de iTunes Store hun openbare inhoud beheren.