Apple-serviceprogramma's

Self-Servicing Account-programma

Het Self-Servicing Account-programma (SSA) van Apple is ontworpen voor instellingen en bedrijven die hun eigen producten willen repareren. Deelnemers aan het programma ('Zelfservicedeelnemers') moet beschikken over ten minste 50 geïnstalleerde Apple-computers, hebben alleen toestemming voor het repareren van de producten die zij zelf in het bezit hebben of leasen en mogen geen reparaties uitvoeren voor derden.

Kwalificaties

Instellingen die in aanmerking komen (onderwijs, overheid en liefdadigheidsinstellingen) en bedrijven die voldoen aan de minimumvereisten van het programma kunnen de online systemen an Apple gebruiken om snel te profiteren van de onderstaande resultaten:

 • Ontvang originele doe-het-zelf-onderdelen van Apple, die door de klant kunnen worden geïnstalleerd en gewoonlijk bestaan uit vervangende toetsenborden, muizen, stroomsnoeren, geheugen en modemkabels
 • U kunt rechtstreeks beginnen met de verzendservice voor reparaties van bepaalde producten
 • Bestel onderdelen voor niet-gedekte reparaties, beschikbare voorraad of nalevering

Bovendien kunnen Zelfservicedeelnemers met Apple Certified Macintosh Technicians in dienst de meer ingewikkelde gedekte reparaties uitvoeren.

 • Onder gedekte reparaties vallen de reparaties van producten die gedekt worden door een Apple Hardware Warranty (Apple-hardwaregarantie),AppleCare Protection Plan of een andere uitgebreide AppleCare-serviceovereenkomst.
 • Niet-gedekte reparaties bestaan uit het repareren van producten waarvoor de dekking is verlopen of reparaties die het gevolg zijn van onopzettelijke schade of onjuist gebruik.
 • Met de verzendservice voor reparatie kunnen bepaalde Apple-producten ter reparatie of vervanging worden opgestuurd naar een AppleCare-reparatiecentrum.

Programmaniveaus

Het Self-Servicing Account-programma van Apple bestaat uit de niveaus die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Programmaniveaus
Alleen onderdelen Zelfservicedeelnemers op het niveau Alleen onderdelen ontvangen gratis vervangende onderdelen voor gedekte reparaties, maar krijgen geen arbeidsvergoeding. Zelfservicedeelnemers op dit niveau beschikken gewoonlijk over uitgebreide serviceovereenkomsten waarmee alleen onderdelen worden gedekt.
Onderdelen en arbeid Zelfservicedeelnemers op het niveau Onderdelen en arbeid ontvangen gratis vervangende onderdelen voor gedekte reparaties en krijgen arbeidsvergoeding voor bepaalde gedekte reparaties wanneer de dekking inclusief arbeid is. Zelfservicedeelnemers met uitgebreide serviceovereenkomsten zonder arbeidsdekking komen niet in aanmerking voor het niveau Onderdelen en arbeid.

Vereisten

Apple geeft instellingen en bedrijven, geheel naar eigen goeddunken, toestemming voor deelname aan het programma Self-Servicing Account.

In aanvulling op de onderstaande vereisten moeten organisaties die willen deelnemen aan het programmaniveau Alleen onderdelen ten minste 50 Apple-producten in hun bezit hebben of leasen die minder dan vijf jaar oud zijn en die zich binnen de organisatie van de Zelfservicedeelnemer bevinden. Om gedekte reparaties te kunnen uitvoeren voor onderdelen anders dan doe-het-zelf-onderdelen, moeten Zelfservicedeelnemers op het niveau Alleen onderdelen Apple Certified Macintosh Technicians in dienst hebben.

In aanvulling op de onderstaande vereisten moeten organisaties die willen deelnemen aan het programmaniveau Onderdelen en arbeid over een groot aantal geïnstalleerde Apple-producten beschikken (over het algemeen 300 of meer) die minder dan vijf jaar oud zijn en die zich binnen de organisatie van de Zelfservicedeelnemers bevinden. Deze producten moeten gedekt zijn volgens de Apple One (1) Year Limited Warranty (Apple-garantie tot één (1) jaar), het AppleCare Protection Plan of een andere uitgebreide serviceovereenkomst met arbeidsdekking. Zelfservicedeelnemers op het niveau Onderdelen en arbeid zijn verplicht om Apple Certified Macintosh Technicians in dienst te nemen.

Opmerking: Zelfservicedeelnemers met een uitgebreide serviceovereenkomst zonder arbeidsdekking komen niet in aanmerking voor deelname aan het niveau Onderdelen en arbeid.

Alle Self-Servicing Accounts moeten minimaal aan de volgende vereisten voldoen:

 • Beschikken over een Apple-factureringsaccount volgens de servicevoorwaarden, die wordt gebruikt voor het plaatsen van serviceopdrachten, en ten minste één erkende servicelocatie. Apple maakt automatisch een factureringsaccount aan, wanneer een Self-Servicing Account-overeenkomst wordt gesloten.
 • Probleemoplossing toepassen en dekking controleren vóór het uitvoeren van reparaties.
 • Alleen originele Apple-serviceonderdelen gebruiken die bij Apple zijn aangeschaft voor het uitvoeren van gedekte reparaties.
 • Ervoor zorgen dat een Apple Certified Macintosh Technician alle gedekte reparaties uitvoert die het niveau van doe-het-zelf-onderdelen ontstijgen. Als u gecertificeerd wilt blijven en in aanmerking wilt blijven komen voor het repareren van Apple-producten, moeten technici jaarlijks de examens voor hercertificering afleggen voordat hun huidige certificering verloopt. Het deelnemen aan een hercertificatie voor Mac OS kan ook nodig zijn als een nieuwe versie van Mac OS substantieel verschilt van de vorige versie.
 • Reparaties aan Apple-producten beperken tot producten die in het bezit zijn van of geleased worden door de Zelfservicedeelnemer.
 • Voor elke gedekte reparatie een reparatieopdracht maken in het online Apple-systeem Global Service Exchange (GSX).
 • Administratieve en technische bronnen, intern beleid en interne procedures bijhouden waarmee naleving van de normen van Apple wordt gegarandeerd.

Programmakosten

 • Geen opstart- of jaarlijkse kosten voor deelname aan het programma
 • $ 150 (USD) voor elk Apple-certificeringsexamen (kortingsbonnen van $ 50 zijn beschikbaar)
 • $ 50 (USD) voor elke Apple-hercertificeringsexamen

Voordelen

Zelfservicedeelnemers die voldoen aan de programmavereisten voor het niveau Alleen onderdelen of Onderdelen en arbeid, maar geen Apple Certified Macintosh Technicians in dienst hebben, beschikken over de volgende voordelen:

 • Toegang tot uitgebreide online productinformatie, training, reparatieprocedures, probleemoplossing en diagnostische hulpprogramma's
 • Het bestellen van originele Apple doe-het-zelf-onderdelen en serviceonderdelen voor niet-gedekte reparaties door middel van het online Apple-systeem Global Service Exchange, waarmee men beschikt over automatische product- en prijsupdates, online opdrachtvalidatie, directe orderbevestiging en geschatte verzenddatums
 • Toegang tot online Mac OS- en hardwaretraining voor servicetechnici vanaf de GSX-startpagina
 • Gebruik van GSX voor het direct initiëren van een verzendservice voor reparaties uitgevoerd door een AppleCare-reparatiecentrum
 • Gebruik van GSX voor het bestellen van serviceonderdelen voor de beschikbare voorraad en voor nalevering van verloren, ontbrekende of beschadigde handleidingen voor nieuwe producten en/of media-artikelen
 • Gebruik van het GSX-helpformulier voor administratieve hulp met GSX, inclusief bestelstatus, vragen over facturering en het behandelen van claims voor gedekte reparaties

Naast de bovenstaande voordelen beschikken Zelfservicedeelnemers die Apple Certified Macintosh Technicians in dienst hebben over de volgende voordelen:

 • Het verkrijgen van originele Apple-serviceonderdelen, waarmee ze alle gedekte en niet-gedekte reparaties kunnen uitvoeren voor Apple-producten die in het bezit zijn van of worden geleased door het bedrijf
 • Het beheren van de kwaliteit en de tijd voor het gehele reparatieproces, waaronder het vaststellen en oplossen van problemen, het repareren, het verifiëren en het terugsturen van producten naar Apple
 • Het versneld uitvoeren van reparaties door modules uit te wisselen
 • Toegang tot de Technical Service Provider Support-bronnen van Apple voor het oplossen van problemen bij ingewikkelde reparaties
 • Het ontvangen van arbeidsvergoeding van Apple voor bepaalde gedekte reparaties wanneer dekking inclusief arbeid is, mits de Zelfservicedeelnemer deelneemt aan het niveau Onderdelen en arbeid

Opmerking: Zelfservicedeelnemers met uitgebreide serviceovereenkomsten zonder arbeidsdekking komen niet in aanmerking voor arbeidsvergoeding.

Geautoriseerde servicelocaties

Geautoriseerde servicelocaties zijn permanente reparatiefaciliteiten die voldoen aan lokale gezondheids- en veiligheidsregels, evenals de normen van Apple. Met uitzondering van doe-het-zelf-onderdelen, verzendservice voor reparaties en niet-gedekte reparaties, zijn alle erkende servicelocaties van Zelfservicedeelnemers verplicht om Apple Certified Macintosh Technicians in dienst te nemen voor het uitvoeren van diagnoses, reparaties, aanpassingen, veranderingen en upgrades voor Apple-hardwareproducten.

Certificeringsvereisten van Apple

Met uitzondering van doe-het-zelf-onderdelen, verzendservice voor reparaties en niet-gedekte reparaties, zijn alle erkende servicelocaties van Zelfservicedeelnemers verplicht om Apple Certified Macintosh Technicians in dienst te nemen voor het uitvoeren van diagnoses, reparaties, aanpassingen, veranderingen en upgrades voor Apple-hardwareproducten. In de onderstaande tabel ziet u de betreffende Apple-certificeringsexamens.

Apple Certified Macintosh Technician (ACMT)

Certificeringsvereisten Naam van examen
Hardwarecertificering Examen voor Macintosh-servicecertificering
Mac OS-certificering Examen voor probleemoplossen bij Mac OS X

Apple-certificering behalen

De Apple-training biedt de volgende certificeringen voor servicetechnici in dienst bij Zelfservicedeelnemers:


Servicehulpmiddelen en informatie van Apple

Andere functies van het programma zijn onder meer toegang tot de volgende informatie:

 • AppleCare-servicebron
 • Zelfstandige trainingsmaterialen
 • Voorbereiding nieuwe provider

Opmerking: deze onderdelen kunnen op elk moment worden gewijzigd of afgeschaft.

De AppleCare-servicebron, die beschikbaar is vanaf de GSX-startpagina, biedt de volgende hulpbronnen voor probleemoplossing en reparatie voor Apple-producten en biedt informatie over het programma Self-Servicing Account:

 • Servicehandleidingen: uitgebreide productinformatie, waaronder procedures voor demontage, upgrades en reparaties, eenvoudige service-informatie, flowcharts voor probleemoplossing, productspecificaties, aanpassingsprocedures en overzichtsdiagrammen met onderdeelnummers.
 • Programmahandleiding Self-Servicing Account: informatie met betrekking tot prestatiecriteria, bedrijfspraktijken en richtlijnen waaraan deelnemers aan het programma Self-Servicing Account van Apple zich moeten houden.
 • Macintosh Diagnostics Tools: geavanceerde hulpmiddelen voor probleemoplossing en het testen van Apple-producten. Updates worden in het internet verspreid en aangekondigd via AppleCare Service News.
 • AppleCare Service News: bulletins over nieuwe of herziene serviceprogramma's en beleidsregels.
 • Online chatservice: live webchatten met Apple Technical Service Provider Support.
 • GSX: beheersysteem voor bestelling van onderdelen.
 • GSX-webvoorzieningen: een systeem voor gegevensuitwisseling waarmee partners programma's met GSX kunnen integreren.

Het zelfstandige trainingsmateriaal wordt zonder extra kosten online aan alle Self-Servicing Accounts aangeboden. Deze training is bereikbaar via GSX en bestaat uit:

 • Desktopproducten
 • Draagbare producten
 • Serverproducten
 • Mac OS
 • Training over nieuwe producten

De Voorbereiding nieuwe provider begint ongeveer 7 tot 10 werkdagen na het ontvangen van een schriftelijke bevestiging van Apple dat uw Self-Servicing Account-overeenkomst is goedgekeurd. Hiermee verzekert u dat uw organisatie een duidelijk inzicht heeft in de servicerichtlijnen en procedures. Een Apple-specialist voor Voorbereiding nieuwe provider neemt contact op met goedgekeurde Self-Servicing Accounts om deze procedure te starten.

Systeemvereisten

Voor toegang tot service-informatie en hulpbronnen van Apple moet u beschikken over internettoegang via een internetprovider of LAN/WAN-verbinding en een Apple Macintosh-computer met Mac OS X en Safari v1.2 (of hoger) of een pc met Windows 2000 of XP en Internet Explorer 6.x.

Toepassing en aanvullende informatie

Voor meer informatie over het Apple programma Self-Servicing Account neemt u contact op met uw Apple Account Executive.