Volumlisenser for Pages: 20 brukere eller flere

Volumlisenser for Pages: 20 brukere eller flere

Produktinformasjon

  • Oversikt

    Uansett firmaets eller skolens størrelse er Apples volumlisensavtale (VLA) en enkel og kostnadseffektiv måte å kjøpe Apples Pages-programvare for flere systemer på.

    VLA er en lisens som gir rett til å bruke Apple-programvare på et bestemt antall datamaskiner i firmaet eller på skolen, og du bestemmer selv hvor mange. Volumlisenser begynner på 20 brukere.

    Kunder får et sertifikat som gir tillatelse til å bruke programvaren for det antallet lisenser de har kjøpt. Ved fullført bestilling av volumlisens for Pages får du en innholdskode per lisens som er kjøpt gjennom VLA. Ansatte eller autoriserte brukere må logge seg på Mac App Store med Apple ID eller passord gitt av organisasjonen, selskapet eller institusjonen for å løse inn programvaren. Bruk av innholdskoder og innløst programvare er underlagt vilkår og betingelser som gjelder for Mac App Store (http://www.apple.com/legal/itunes/ww/) og gjeldende lisensavtale(r).

    Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Apple Store på 800 33 034.