VILKÅR FOR SALG OG REFUSJON («VILKÅR»)

Velg et emne:

1. Om disse kontraktsvilkårene

1.1 I disse kontraktsvilkårene brukes termene «vi» og «oss» om Apple Distribution International, og «du» og «deg» brukes om deg som kunde. I kontraktsvilkårene er ord som er skrevet med stor forbokstav, definerte begreper. Disse begrepene er definert på slutten av kontraktsvilkårene. Sammen med Ordrebekreftelsen utgjør disse kontraktsvilkårene Kontrakten mellom deg og oss for levering av Produkter. Ingen andre kontraktsvilkår gjelder. Kontrakten kan ikke endres hvis vi ikke skriftlig eller per e-post samtykker i endringen. Selv om disse vilkårene er på norsk, kan det hende at språket i Apple Store er engelsk.
 

1.2 Tilleggsvilkår for kjøp av iPhone og iPad: Operatøren du har valgt, leverer og er ansvarlig for trådløstjenester for iPhone og/eller iPad. Apple forbeholder seg retten til å etter eget skjønn begrense antallet produkter som kan bestilles, og avvise bestillinger eller annullere godkjente bestillinger som overskrider denne grensen. Vær oppmerksom på at retur av iPhone-enheten og/eller iPad-enheten i henhold til punkt 7 nedenfor ikke automatisk fører til at telefonabonnementet ditt avsluttes. Se nærmere informasjon i telefonoperatørens vilkår for abonnementet.

Tilbake til toppen

2. Utføre en bestilling

2.1De som kvalifiserer for å kjøpe fra Apple Store for utdanning, er undervisningsansatte, personale, studenter og foreldre som følger: 

Ansatte i en hvilken som helst utdanningsinstitusjon – Ansatte ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner i Norge, er kvalifisert.

Studenter i utdanning utover videregående skole – Studenter som studerer ved, eller har kommet inn ved en institusjon for utdanning utover videregående skole i Norge, er kvalifisert til å kjøpe.

Foreldre til studenter i utdanning utover videregående skole – Foreldre som kjøper på vegne av barn som studerer ved eller har kommet inn på en offentlig eller privat utdanning utover videregående skole i Norge, er kvalifisert til å kjøpe.

Kjøp fra Apple Store for utdanning er ikke for institusjonskjøp eller videresalg.

 

2.2 Du kan foreta en Bestilling på en av følgende måter: 2.2.1 Fyll ut Bestillingsskjemaet på Apple Store-webstedet etter at du har logget deg inn på eller opprettet din personlige konto. Klikk deretter på knappen «Place my order». 2.2.2 Ring oss på telefonnummer 800 33 034 (et nummer med lav takst er tilgjengelig hvis nødvendig: 810 00 036) mellom 09.00 og 19.00 mandag til fredag. Vi godtar ikke Bestillinger foretatt på andre måter enn de som er beskrevet ovenfor.

 

2.3 Når du utfører Bestillingen, vil du motta et Internett-bestillingsnummer. Du får dette fra Apple Store-webstedet. Hvis du bestiller per telefon, får du bestillingsnummeret når du ringer.

 

2.4 Når du utfører en Bestilling, tilbyr du deg å kjøpe Produktene du har valgt på disse kontraktsvilkår. Vi står fritt til å godta eller avslå ditt tilbud.

 

2.5 Hvis vi godtar Bestillingen, vil vi meddele deg dette ved å utstede en Ordrebekreftelse. Vi sender deg Ordrebekreftelsen per e-post forutsatt at du har oppgitt en e-postadresse på Bestillingsskjemaet. Hvis du ikke har gjort det, sender vi Ordrebekreftelsen som vanlig post. Ordrebekreftelsen gjelder fra den datoen den sendes. Hvis vi ikke kan godta Bestillingen din, vil vi kontakte deg per e-post, vanlig post eller telefon.

 

2.6 Selv om vi gjør alt vi kan for å kunne levere deg de Produktene som er oppført på Ordrebekreftelsen, kan det være tilfeller da vi ikke er i stand til å levere disse Produktene. Dette kan for eksempel skyldes (i) at Produktene ikke lenger blir produsert eller er tilgjengelige, (ii) at enkelte komponenter ikke kan skaffes, eller (iii) at Produktet er priset feil på Apple Store-webstedet. I slike tilfeller vil vi kontakte deg for å informere deg og eventuelt foreslå alternative Produkter. Hvis du ikke aksepterer vårt forslag, vil vi annullere den delen av Bestillingen som gjelder de Produktene vi ikke kan levere, og betale tilbake det beløpet du eventuelt har innbetalt for disse Produktene. Vårt erstatningsansvar overfor deg er i samsvar med pkt. 11.4 nedenfor, begrenset til tilbakebetaling av beløp for Produkter du har bestilt og som vi ikke kan levere.

 

2.7 Informasjon i vår reklame, våre brosjyrer eller annet skriftlig materiale, eller som forefinnes på vårt websted eller som er gitt deg av våre ansatte eller representanter, skal ikke anses som et bindende tilbud fra vår side, men som en invitasjon til at du skal fremsette et tilbud om kjøp. Slik informasjon innebærer heller ikke et løfte fra oss om at vi kan levere slike Produkter.

2.8

Undervisningsansatte, personale og studenter som kjøper fra Apple Store for utdanning kan kjøpe følgende antall produkter per skoleår. Ikke alle produkter har egne utdanningspriser.

1. Stasjonære maskiner: Én (1) per år
2. Mac mini: Én (1) per år
3. Bærbare maskiner: Én (1) per år
4. iPad: To (2) per år
5. Skjerm: Maksimum to (2) kan kjøpes per år
6. Programvare: Maksimum to (2) av hver programvaretittel kan kjøpes per år

**Kjøpene ovenfor kan gjøres enten på Internett eller fra en Apple-butikk. Totalt antall produkter som kan kjøpes, er det samme uansett hvor kjøpene skjer.

Tilbake til toppen

3. Levering av Produkter

Med de reservasjoner som følger av disse kontraktsvilkårene, forplikter vi oss til å levere deg Produktene som er oppgitt på Ordrebekreftelsen.

Tilbake til toppen

4. Priser

4.1 Prisen for Produktene er den prisen som er oppgitt på Fakturaen.

 

4.2 Merverdiavgift (MVA) betales av deg i henhold til gjeldende sats som angitt på din Faktura. Det er ikke mulig å handle fra Apple Store i andre land enn ditt hjemland fra Apple Store-webstedet.

 

4.3 Eventuelle leveringskostnader betales av deg som angitt på din Faktura.

Tilbake til toppen

5. Betaling

5.1 Betaling kan skje på en av de måtene som til enhver tid er angitt i avsnittet om betaling på Apple Store-webstedet.

 

5.2 Du må betale i den valutaen som er oppgitt på Fakturaen.

 

5.3 Hvis du betaler med kredittkort, må du oppgi kredittkortopplysninger når du utfører Bestillingen. Kredittkortet blir belastet når vi utsteder Fakturaen eller når vi sender Produktene. Vi starter ikke produksjonen av dine Produkter, leverer Produktene til deg eller utfører Tjenester før kredittkortutstederen har autorisert bruken av kortet for betaling av de bestilte Produktene. Hvis vi ikke mottar slik autorisasjon, vil vi meddele deg dette. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte identiteten til kredittkortinnehaveren ved å be om dokumentasjon.

Tilbake til toppen

6. Levering

6.1 Vi tar ikke i mot bestillinger og leverer ikke til adresser utenfor Norge.

 

6.2 Jamfør punkt 6.1 vil Produktene bli levert til adressen på Ordrebekreftelsen.

 

6.3 Vårt transportselskap vil levere produktene til deg på dagtid, mandag til fredag. Vårt mål er å levere Produktene innen 14 dager fra utstedelsen av Ordrebekreftelsen. Antatt produksjonstid for Produktene som blir oppgitt ved bestilling, er kun et estimat og ikke noen forpliktelse mht. leveringstid. Hvis du har bestilt flere Produkter samtidig, kan vi velge å levere de enkelte Produktene på ulike dager. Du kan kansellere Bestillingen på et hvilket som helst tidspunkt før levering av det bestilte Produktet ved å ringe oss og oppgi Internett-bestillingsnummeret. Levering av Tjenester vil finne sted etter levering av gjenværende Produkter i henhold til spesifikasjonene og prosedyrene som gjelder de angjeldende Tjenestene. Leveringstid for Tjenester avtales direkte mellom deg og Apple og/eller en tjenesteleverandør som er engasjert av Apple. Når en leveringstid for Tjenester er avtalt, må du holde fast ved denne. Hvis du ikke overholder dette tidspunktet, eller du ikke har nødvendig infrastruktur selv om du har oppgitt å ha dette da Kontrakten ble inngått, vil vi ikke ha noen forpliktelse til å levere Tjenesten du har kjøpt.

 

6.4 Eiendomsretten til og risikoen for Produktene overføres til deg ved levering av Produktene.

 

6.5 Når vi leverer Produktene til fraktføreren som skal stå for frakten, sender vi deg en bekreftelse per e-post, forutsatt at du har oppgitt en e-postadresse på Bestillingsskjemaet.

Tilbake til toppen

7. Returrett

7.1 Hvis du er misfornøyd med et Produkt eller en Tjeneste du har kjøpt av oss, kan du returnere Produktet eller kansellere Tjenesten og få tilbake innbetalt beløp for Produktet eller Tjenesten hvis du kontakter oss innen 14 kalenderdager etter at Produktet ble levert eller innen 14 kalenderdager etter bestilling av retten til Tjenesten (jf. Lov om angrerett).

Du kan imidlertid ikke returnere et Produkt til oss og kreve tilbakebetaling hvis Produktet gjelder Programvare som ble levert forseglet og ubrukt, og du har brutt forseglingen. Du kan ikke kreve tilbakebetaling av kjøpesummen for en Tjeneste hvis du har begynt å bruke Tjenesten.

 

7.2 Dersom du ønsker å benytte din rett til å returnere et Produkt eller kansellere en Tjeneste du er misfornøyd med, kan du ringe oss på telefonnr: 810 00 036 mandag til fredag mellom 09.00 og 19.00 slik at vi kan gjøre avtale om retur. Du kan også fylle ut det angrerettsskjema du har mottatt sammen med Produktet eller bekreftelsen på Tjenesten, og sende det sammen med Produktet som returneres. For Tjenester kan du sende oss utfylt angrerettskjema, eller et brev til den adressen som fremgår av pkt. 12. Du må i tilfelle oppgi referansenummer for kjøpet. Du må returnere Produktene i originalemballasjen og Produktene må ikke være skadet. Dersom Apple avhenter Produktet som skal returneres, må du beholde en kopi av kvitteringen for innlevering av Produktene til fraktføreren.

 

7.3 Hvis Produktene returneres til oss uskadet, vil du få refundert kjøpesummen for Produktene. Returkostnader dekkes av deg. Dersom Apple forestår avhenting av Produktet som skal returneres, blir fraktkostnadene trukket fra kjøpesummen som refunderes.

 

Tilbake til toppen

 

8. Programvare

8.1 All Programvare lisensieres til deg i henhold til gjeldende lisensavtaler. Disse lisensavtalene sendes sammen med Programvaren eller følger med når Programvaren lastes ned i henhold til punkt 8.3.

 

8.2 Du er ansvarlig for å sikre at Programvaren eller produktpakken du har bestilt, er tilpasset dine krav og er kompatibel med dine eksisterende systemer og rutiner.

 

8.3 Du kan også kjøpe nedlastbar Programvare som er tilgjengelig på Apple Store-webstedet. Du kan kun betale for slik Programvare med kredittkort. Når vi har mottatt betalingsautorisasjon fra kredittkortselskapet, vil du motta instruksjoner for å laste ned Programvaren. Hvis overføringen blir avbrutt under nedlastingen, må du starte nedlastingsprosessen på nytt. Hvis du ikke får fullført nedlastingen, kan du innen 10 dager etter å ha mottatt nedlastingsinstruksjonene, skriftlig kreve refusjon av kjøpesummen. Anmodning om refusjon sendes til oss som vanlig post til adressen oppgitt under kontaktinformasjon nedenfor. Vårt erstatningsansvar overfor deg for mislykket nedlasting av Programvare er begrenset til tilbakebetaling av kjøpesummen.

Tilbake til toppen

9. Telefonsupport

9.1 Hvis ikke annet er oppgitt på Apple Store-webstedet ved bestillingstidspunktet, vil vi, uten tillegg i pris, yte telefonsupport for Maskinvare, slik det er definert i avsnittet Definerte begreper, og Apple-programvare som følger med eller ikke følger med, slik det er definert i avsnittet Definerte begreper, som du kjøper fra Apple Store-webstedet. Denne tjenesten er tilgjengelig i 90 dager fra kjøpsdatoen (datoen på Fakturaen). Når det gjelder support for produkter fra andre enn Apple, må du kontakte produsenten av disse produktene.

 

9.2 Telefonsupporttjenesten er begrenset til råd og veiledning over telefon vedrørende konfigurering og installering og beslektede bruksrelaterte emner.

 

9.3 Telefonsupporten er tilgjengelig mellom 09.00 og 19.00 på Arbeidsdager. Telefonnummeret til telefonsupporten blir sendt deg i posten sammen med opplysninger om kundenummer etter at Produktene er levert. Du må selv betale vanlige samtalekostnader for bruk av telefon når du ringer til oss.

 

9.4 Ved telefonsupport vil vi forsøke å løse dine problemer når du ringer til oss. Vi kan ikke garantere at problemene blir løst. I enkelte tilfeller kan det hende vi må ringe tilbake til deg og komme med forslag til løsning.

Tilbake til toppen

10. Apples ett års garanti og forbrukerrettigheter

10.1 All ny maskinvare har en ett års begrenset garanti fra Apple som dekker material- og produksjonsfeil. Garantibetingelsene utgjør en del av og er integrert i denne kontrakten. Hvis du vil lese gjennom dem, klikker du på en av koblingene nedenfor. Slike garantibetingelser følger også med i boksen med Apple-maskinvaren. Klikk på en av koblingene nedenfor hvis du vil se en kopi av den begrensede garantien, med begrensninger og unntak, som gjelder for Apple maskinvareprodukter. En slik begrenset garanti gjelder bare for Apple maskinvareprodukter (slik det er definert i avsnittet Definerte begreper). Den dekker ikke Programvare, Tjenester eller andre Produkter. Når det gjelder garantier for Programvare, finner du informasjon om dette i de gjeldende programvarelisensene.

 

Ett års begrenset garanti for nye produkter unntatt iPod og iSight

Ett års begrenset garanti for iPod og iSight

 

Før du lar utføre garantiservice på din Maskinvare, er du ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av systemprogramvaren, programmer og alle data, og for å sette alle passord ut av funksjon. Du er ansvarlig for å installere all slik programvare, data og passord på nytt. Vi tar ikke noe ansvar for tap av data som forårsakes av garantiservice. Telefonhenvendelser angående garantispørsmål må gjøres mellom 08:00 og 19:45 på Arbeidsdager, og du må oppgi serienummeret på den aktuelle Apple-maskinvaren. Telefonnummeret til garantiserviceavdelingen følger med Apple-maskinvaren. Du må selv betale vanlige innenlands samtalekostnader når du ringer til oss.

 

10.2 Produkter som ikke er Apple-merkede / tredjepartsprodukter
Apples ett års garanti gjelder ikke for produkter som ikke er Apple-merkede, selv om de er pakket sammen med eller selges sammen med Apple-produkter. Produkter som ikke er Apple-merkede, kan være dekket av en garanti fra produsenten. Se etter mer informasjon i produktesken og dokumentasjonen.

 

10.3. APPLES ETT ÅRS BEGRENSEDE GARANTI ELLER, NÅR DET GJELDER PRODUKTER SOM IKKE ER APPLE-MERKEDE, PRODUSENTENS GARANTI (DER DETTE GJELDER) KOMMER I TILLEGG TIL RETTIGHETER SOM GIS I FORBRUKERLOVGIVNINGEN. DERSOM DU ER FORBRUKER KOMMER DINE RETTIGHETER ETTER DENNE BESTEMMELSEN I TILLEGG TIL DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER ETTER LOV OM FORBRUKERKJØP, HERUNDER DIN RETT TIL Å BENYTTE LENGSTEFRISTEN FOR REKLAMASJON, SOM ER INNEN TO ÅR FRA KJØPSDATO ELLER INNEN FEM ÅR REGNET FRA SAMME DATO, DERSOM PRODUKTET VED VANLIG BRUK ER MENT Å VARE VESENTLIG LENGER ENN TO ÅR. – Klikk her for mer informasjon.

Tilbake til toppen

11. Ansvarsbegrensning

11.1 Hvis du er Forbruker, gjelder følgende: Hvis vilkår i denne Kontrakten strider mot gjeldende lovbestemmelser, settes vilkårene i Kontrakten til side. Hvis du ikke er Forbruker gjelder følgende: 11.1.1 Disse kontraktsvilkårene inneholder en uttømmende regulering av våre forpliktelser og vårt ansvar når det gjelder levering av Produkter (og telefonsupport og garantiservice) og utførelse av Tjenester; 11.1.2 Det finnes ingen garantier eller kontraktsvilkår som er bindende for oss utover de som uttrykkelig er nevnt i Kontrakten, og 11.1.3 alle garantier eller vilkår som gjelder Produkter eller Tjenester som i andre tilfeller kunne tolkes inn i eller innarbeides i Kontrakten på grunnlag av lover eller regler (inkludert men ikke begrenset til kjøpsrettslige krav som gjelder kvalitet eller anvendelighet), er herved uttrykkelig fraskrevet. Særlig gjelder at Apple ikke er ansvarlig for å sikre at Produktene er i overensstemmelse med dine behov.

 

11.2 Ingenting i Kontrakten begrenser eller utelukker vårt ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side.

 

11.3 Med unntak for de tilfeller som er angitt i pkt. 11.2, er vi ikke ansvarlig for inntektstap, tap av fortjeneste, tap av kontrakt, tap av data eller for noe annet indirekte tap eller følgelsetap eller skade av noe slag, uansett hvordan tapet har oppstått og uansett om tapet er forårsaket av en skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte.

 

11.4 Med unntak for de tilfeller som er angitt i pkt. 11.2 skal vårt maksimale totale erstatningsansvar i henhold til Kontrakten, uansett om det gjelder skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet) eller annet, ikke overstige det beløp som du har betalt for Produktene eller Tjenestene det gjelder.

Tilbake til toppen

12. Kontakte Apple

Du kan kontakte oss på følgende måter:

  • På telefon 800 33 034 (et nummer med lav takst er tilgjengelig hvis nødvendig: 810 00 036) mellom 09.00 og 19.00 mandag til fredag
  • Vanlig post: The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland

 

Når du kontakter oss i forbindelse med en Bestilling, må du oppgi Internett-bestillingsnummeret.

Tilbake til toppen

13. Eksportkontroll

Du aksepterer herved å følge alle gjeldende Eksportbestemmelser. Du aksepterer (i) å ikke eksportere noe Produkt utover det som er tillatt i henhold til gjeldende Eksportbestemmelser, og (ii) å ikke eksportere Produkter som krever eksportlisens eller annen offentlig godkjenning, uten først å ha skaffet til veie alle nødvendige lisenser og godkjenninger. Du forsikrer herved at du ikke bor i, er under kontroll av, eller er statsborger i et land som det ikke er tillatt å eksportere Produkter til i henhold til Eksportbestemmelsene.

Tilbake til toppen

14. Databeskyttelse

Ved å utføre Bestillingen samtykker du i at vi kan lagre, behandle og bruke opplysninger hentet fra ditt Bestillingsskjema for å behandle din Bestilling. Vi gjør oppmerksom på at slike opplysninger vil kunne bli delt med forskjellige forretningsenheter i Apple-gruppen rundt om i verden. Disse forretningsenhetene i Apple-gruppen vil beskytte den personlige informasjonen din i henhold til Apples retningslinjer angående personvern, som du finner påhttp://www.apple.com/no/legal/privacy/ Vi samarbeider med andre firmaer om Produkter og Tjenester som tilbys deg på Apple Store-webstedet. Noen av opplysningene du gir oss, vil for eksempel kunne bli videresendt til de firmaene vi bruker for å sende Produktene til deg, eller for å sørge for at du nyter godt av spesielle tilbud eller vilkår. I de tilfelle der du har anmodet om finansiering for å betale for de bestilte Produktene, vil noen av opplysningene bli sendt til finansieringsselskapene. For mer detaljert informasjon om hvordan vi beskytter din personlige informasjon, se våre retningslinjer angående personvern, tilgjengelig på http://www.apple.com/no/legal/privacy/ Dersom du ønsker tilgang til informasjonen vi oppbevarer om deg, ønsker å endre denne, eller hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra oss eller andre firmaer, kan du klikke på www.apple.com/contact/myinfo for å oppdatere personlige kontaktdetaljer, eller kontakte Apples europeiske databehandler på privacy-euro@apple.com.

Tilbake til toppen

15. Forhold utenfor vår kontroll

Vi vil gjøre alt vi kan for å oppfylle alle forpliktelser i Kontrakten. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller unnlatelse av å levere hvis slik forsinkelse eller unnlatelse er forårsaket av forhold som er utenfor vår rimelige kontroll. Hvis det skulle oppstå forsinkelser, vil vi utføre våre forpliktelser så snart det er mulig uten å bli pådratt urimelige kostnader.

Tilbake til toppen

16. Rettsvalg og tvister

Vi vil forsøke å løse alle uoverensstemmelser raskt og effektivt. Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler en eventuell uoverensstemmelse på, og vil ta det opp gjennom rettssystemet, må dette gjøres i Norge. Partenes rettigheter og plikter etter Kontrakten bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tilbake til toppen

17. Generelt

17.1 Verken vår eller din unnlatelse av å håndheve bestemmelser i Kontrakten skal innebære frafallelse av retten til å gjøre dette. Slik unnlatelse skal ikke påvirke partens rett til å håndheve vilkåret på et senere tidspunkt.

 

17.2 Hvis et vilkår i Kontrakten er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal dette ikke ha negativ påvirkning på gyldigheten eller muligheten for håndhevelse av de øvrige vilkårene.

Tilbake til toppen

18. Definerte begreper

18.1 Begrepene nedenfor har følgende betydning i disse kontraktsvilkårene:

Apple Store-websted: vårt websted der kunder i Norge kan bestille våre produkter. Adressen er http://www.apple.com/norwaystore
Apple-autorisert serviceleverandør: en serviceleverandør som er godkjent av oss til å utføre garantiservice
Arbeidsdag: alle dager unntatt lørdag, søndag og offentlig helligdag i Norge.
Bestilling: en bestilling utført av deg i henhold til disse vilkårene
Bestillingsskjema: det elektroniske bestillingsskjemaet på Apple Store-webstedet Eksportbestemmelser: alle lover, bestemmelser og regler i USA, EU og Norge som gjelder eksport, videreeksport, overdragelse eller videresalg av Produkter
Faktura: fakturaen som sendes til deg for betaling av Produktene
Forbruker: en kunde som kjøper Produkter til annet bruk enn til bruk i forbindelse med forretningsdrift
Internett-bestillingsnummer: bestillingsnummeret som sendes fra oss til deg
Kontrakt: disse kontraktsvilkårene sammen med din Ordrebekreftelse
Maskinvare: alle Apple-merkede produkter som ikke er Programvare, Tjenester eller Tilbehør
Ordrebekreftelse: den ordrebekreftelsen vi sender deg og som viser at vi godtar Bestillingen
Produkt: de produktene som finnes på Apple Store-webstedet og som vi tilbyr å levere deg på disse kontraktsvilkårene, og som også kan omfatte Tjenester
Programvare: all programvare som inngår i Produktene inkludert operativsystemer, programmer som følger med maskinvaren, frittstående programvare og nedlastbar programvare
Territorium: landene Belgia, Danmark, Finland, Frankrike (bare fastlandet), Irland, Italia, Luxembourg, Monaco, Nederland, Norge, Spania (bare fastlandet), Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike
Tilbehør: et tilleggsprodukt, for eksempel en mus eller veske til en bærbar maskin
Tjenester: tjenester mot betaling eller andre tjenester (bortsett fra garanti og telefonsupport) som finnes på Apple Store-webstedet og som vi tilbyr å levere deg på disse vilkårene

 

18.2 Apple Distribution International er et selskap registrert i og hjemmehørende i republikken Irland. Hovedkontorets adresse er Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, og foretaksnummeret er 470672.

 

Tilbake til toppen