iPad

Hvis du bruker litt sunn fornuft, vil du få lengre batteritid samtidig som batteriet vil vare lenger før det må skiftes ut. Det viktigste er å unngå å legge en iPad i solen eller en varm bil (du bør heller ikke oppbevare den i bagasjerommet på varme sommerdager). Varme er det som skader batteriets ytelse mest.

iPad-en fungerer best i temperaturer fra 0 til 35 °C

Temperatursone for iPad. iPad er konstruert for å fungere i temperaturer fra 0 til 35 °C. Du bør helst oppbevare iPad i romtemperatur på rundt 22 °C.

Noen nyttige begreper

«Batteritid» er hvor lenge du kan bruke iPad før den må lades på nytt. «Batterilevetid» er hvor lenge du kan bruke batteriet før det kanskje må skiftes ut. Batterilevetiden er basert på antall lading/utladningssykluser batteriet er i stand til å gå gjennom for å beholde mer enn 80 % av opprinnelig kapasitet.

Oppdater til den nyeste programvaren

Sørg for at iPad alltid har den nyeste programvaren. Apples ingeniører kan finne nye måter å forbedre batteriytelsen på. Med iTunes 9.1 eller nyere kan du oppdatere iPad med den nyeste programvaren. Koble iPad til datamaskinen og velg deretter iPad i kildelisten. Klikk på «Søk etter oppdateringer» for å se om det finnes en ny versjon av programvaren for iPad. Klikk på Oppdater for å installere den nyeste versjonen.

Optimaliser innstillingene

Det finnes en rekke iPad-innstillinger du kan tilpasse for å redusere strømforbruket og forlenge batteritiden, blant annet skjermens lysstyrke. Nedenfor får du tips til hvordan du kan forlenge batteritiden.

 • Juster lysstyrke: Du forlenger effektivt batteritiden ved å tilpasse lysstyrken på iPad-skjermen. Autolysstyrke er aktivert på iPad som standard. Med Autolysstyrke justeres lysstyrken for skjermen etter lysforholdene. Ved å senke lysstyrken på skjermen i svake lysforhold forlenges batteritiden. Du justerer lysstyrken selv ved å gå til Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn og dra skyveknappen mot venstre for å redusere standard lysstyrke for skjermen.
 • Administrer bruken av nedlastede apper: Bruk av visse apper, for eksempel spill som hindrer at skjermens lysstyrke dempes eller at skjermen slås av, eller apper som bruker stedstjenester, kan redusere batteritiden.
 • Slå av Wi-Fi: Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke Wi-Fi, deaktiverer du denne funksjonen for å spare strøm. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og slå av Wi-Fi. Vær oppmerksom på at hvis du har en iPad med Wi-Fi + 3G og bruker den til å surfe på Internett, kan du forlenge batteritiden ved å bruke Wi-Fi i stedet for et mobilnettverk.
 • Slå av 3G (modeller med Wi-Fi + 3G): Du kan bruke 3G-mobilnettverk til å holde kontakten når du ikke har trådløs nettverksdekning, men det kan også redusere batteritiden, spesielt i områder med begrenset 3G-dekning. Deaktiver 3G ved å velge Innstillinger > Mobildata på Hjem-skjermen og deretter angi at Mobildata skal være av. Merk: Du vil ikke lenger kunne sende eller motta data via et mobilnettverk.
 • Bruk flymodus (modeller med Wi-Fi + 3G) i områder med dårlig eller manglende dekning: iPad prøver til enhver tid å opprettholde forbindelsen til et trådløst nettverk eller 3G-datanettverk (modeller med Wi-Fi + 3G), og det kan føre til at enheten bruker mer strøm i områder med dårlig eller manglende dekning. I slike situasjoner kan du forlenge batteritiden ved å slå på flymodus. Du slår på flymodus ved å gå til Innstillinger og aktivere flymodus.
 • Begrens bruken av stedstjenester: Apper som aktivt bruker stedstjenester, for eksempel Kart, kan redusere batteritiden. Du deaktiverer stedstjenester ved å gå til Innstillinger > Generelt > Stedstjenester, og du kan velge å bruke stedstjenester kun når du har behov for det.
 • Slå av push-varsling: Enkelte apper fra App Store bruker Apples push-varslingstjeneste til å gi deg beskjed om ny informasjon så snart den er tilgjengelig. Apper som i utstrakt grad benytter seg av push-varsling (for eksempel direktemeldingsapper), kan redusere batteritiden. Du slår av push-varsling ved å gå til Innstillinger > Varsling og angi at varsling skal være av. Vær oppmerksom på at dette ikke hindrer at du mottar ny informasjon når appen åpnes. Varslingsinnstillingen vises kun hvis du har installert apper som støtter push-varsling.
 • Hent nye data sjeldnere: Angi at apper som Mail skal hente data trådløst ved angitte intervaller. Jo oftere e-post eller annen informasjon hentes, jo raskere tappes batteriet for strøm. Du henter nye data manuelt ved å velge Innstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data på Hjem-skjermen og deretter velge Manuelt. Du henter nye data oftere ved å gå til Innstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data og velge Hver time. Vær oppmerksom på at dette er en global innstilling som gjelder for alle apper som ikke har støtte for push-tjenester.
 • Slå av bruk av push, og hent data manuelt: Jo oftere e-post eller andre data leveres eller hentes, jo raskere tømmes batteriet. Du kan slå av bruk av push og aktivere manuell henting av nye data ved å gå til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data og sette Push til av. Sett deretter Hent til Manuelt. Meldinger sendt til e-postkontoer med push-funksjon mottas heretter på iPaden basert på Hent-innstillingen din, fremfor fortløpende.
 • Bruk automatisk henting på færre e-postkontoer: Spar strøm ved å sjekke færre e-postkontoer. Det gjør du ved å slå av eller slette en e-postkonto. Du slår av en konto ved å gå til Innstillinger > E-post, kontakter, kalendere, velge en e-postkonto og angi at kontoen skal være av. Du fjerner en konto ved å gå til Innstillinger > E-post, kontakter, kalendere, velge en e-postkonto og velge Slett konto.

Lås iPad

Det er kanskje innlysende, men du bør låse iPad når du ikke bruker den. Du låser iPad ved å trykke på Dvale/vekke-knappen. Du kan også angi intervallet for automatisk låsing, slik at iPad slås av raskere når du ikke bruker den. Når du skal angi automatisk låsing, går du til Innstillinger > Generelt > Autolås og angir et kort intervall, for eksempel ett minutt.

Bruk iPad jevnlig

Hvis du vil forsikre deg om at du får riktig informasjon om batteristatus, må du sørge for å utføre minst én ladesyklus i måneden (lad batteriet til 100 prosent og bruk det helt opp).

 1. Batteritid avhenger av nettverkskonfigurasjon og andre faktorer. Faktiske resultater kan variere. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og det kan hende at de etterhvert må byttes ut hos en Apple-serviceleverandør.
 2. Testene ble utført av Apple i februar 2011 med iPad 2-førproduksjonsenheter og -programvare. Under testene ble batteriet tømt fullstendig ved å utføre hver av følgende oppgaver: videoavspilling, lydavspilling og internettsurfing via Wi-Fi og 3G. Videoinnholdet var en film på 2 timer og 23 minutter fra iTunes Store, som gikk på repetisjon. Lydinnholdet var en spilleliste med 358 forskjellige sanger, som var en kombinasjon av sanger importert fra CD-er ved hjelp av iTunes (128 kbps AAC-koding), og innhold kjøpt fra iTunes Store (256 kbps AAC-koding). Testene av internettbruk via Wi-Fi og 3G ble utført ved å bruke dedikerte Internett- og e-posttjenere, surfe på lokalnettverkslagrede versjoner av 20 populære nettsider og motta e-post én gang i timen. Alle innstillinger var standardinnstillinger bortsett fra: Wi-Fi var knyttet til et nettverk (bortsett fra for internettsurfing via 3G), Wi-Fi-funksjonen Spør før tilkobling og Autolysstyrke var slått av. Batteritiden varierer avhengig av innstillinger, bruk og mange andre faktorer. Batteritester er utført med bestemte iPad 2-enheter. Faktiske resultater kan variere.
 3. Antall ladesykluser kan variere avhengig av bruk, miljø, innstillinger, konfigurasjon og en rekke andre faktorer.