iPod-familien

Hvis du bruker litt sunn fornuft, vil du få lengre batteritid samtidig som batteriet til iPod vil vare lenger før det må skiftes ut. Det viktigste er å unngå å legge en iPod i solen eller en varm bil (inkludert i hanskerommet). Varme er det som skader batteriets ytelse mest.

Noen nyttige begreper

«Batteritid» er hvor lenge du kan bruke iPod før den må lades på nytt (noen ganger kalles dette også «spilletid» eller «brukstid»). «Batterilevetid» er hvor lenge du kan bruke batteriet før det må skiftes ut.

Helt passe. 0 °C. For kaldt. 35 °C. For varmt.

Temperatursone for iPod. iPod fungerer best i temperaturer fra 0 til 35 °C. Under oppbevaring bør temperaturen være mellom -20 og 45 °C. Bruk og oppbevar iPod i temperaturer som er så nær vanlig romtemperatur som mulig. 22 °C er ideelt.

Oppdater til den nyeste programvaren

Sørg for at iPod alltid har den nyeste programvaren fra Apple. Nye programvareversjoner kan inneholde forbedrede funksjoner for batterioptimalisering. For eksempel drar eldre iPod-modeller uten Dock-tilkobling stor nytte av 1.3-oppdateringen eller nyere. Med iTunes 7.4 eller nyere kan du oppdatere iPod med den nyeste programvaren. Plasser iPod i dokkingstasjonen eller koble den til maskinen, så vil iTunes varsle deg hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer.

Bruk iPod regelmessig

Litiumbaserte batterier er avhengige av at elektronene er i bevegelse. iPod bør lades ut og deretter lades opp minst én gang i måneden. Hvis du – mot formodning – ikke bruker iPod så ofte, kan du legge til en påminnelse i kalenderappen.

Forleng batteritiden

Hvis du vil maksimere tiden som går mellom hver gang du må lade iPod, kan du spare strøm ved å følge disse forslagene.

Bruk låseknappen og pause

Det virker kanskje innlysende, men sett låseknappen til låst når du ikke bruker iPod. Dette gjør at selv om noen kommer borti iPod-kontrollene, vil det ikke vekke iPod og bruke strøm unødvendig. Og hvis du ikke bruker iPod til å høre på musikk, setter du den på pause eller slår den av ved å holde startknappen inne i to sekunder.

Langvarig oppbevaring

Hvis du ikke har tenkt til å bruke iPod touch på mer enn tre uker, anbefaler Apple at du oppbevarer den med batteriet ladet opp til mellom 50 og 75 % av full kapasitet, og at enheten slås helt av, ikke bare settes i dvale. Hvis du oppbevarer enheten med batteriet helt utladet, kan batteriet havne i en «dyp» utladingsmodus, noe som fører til at det ikke lenger kan lades. På den annen side, hvis det er helt fulladet når du oppbevarer det over lengre tid, kan du oppleve at batteriet taper noe av kapasiteten, som igjen fører til kortere levetid. Sørg for at enheten oppbevares i riktig temperatur. (Se «Temperatursone for iPod».)

Optimaliser innstillingene

Det er et par funksjoner som bruker iPod-batteriet raskere enn andre. Hvis du ’ikke bruker disse funksjonene, vil batteriet på iPod vare lenger.

Innstillinger for iPod touch

  • Juster lysstyrke: Å redusere lysstyrken på skjermen er en annen måte å forlenge batteritiden på. Gå til Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn og dra skyveknappen mot venstre for å redusere standard lysstyrke for skjermen.
  • Wi-Fi Wi-Fi bruker strøm selv når enheten ikke bruker Wi-Fi-funksjonene for å koble til et nettverk. Prøv å unngå tilkobling til offentlig tilgjengelige Wi-Fi-nettverk med mye trafikk (for eksempel nettverk som dekker et helt skoleområde) når private nettverk er tilgjengelig (for eksempel hjemme eller på studenthybelen). Eller slå av Wi-Fi for å spare strøm. Gå til Innstillinger > Generelt > Nettverk > Wi-Fi.
  • Slå av push e-post: Hvis du har en e-postkonto med push-funksjon på iPod touch, for eksempel Yahoo! eller Microsoft Exchange, slår du av push-funksjonen når du ikke trenger den. Gå til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data og deaktiver push-funksjonen. Meldinger sendt til e‑postkontoer med push-funksjon, mottas heretter på iPod touch basert på den globale henteinnstillingen, ikke hver gang det kommer en ny.
  • Hent nye data sjeldnere: Angi at apper på iPod touch, for eksempel Mail, skal hente data trådløst med angitte intervaller. Jo oftere e-post eller annen informasjon hentes, jo raskere tappes batteriet for strøm. Du henter nye data manuelt ved å velge Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data på Hjem-skjermen og deretter velge Manuelt. Hvis du vil hente data oftere, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data og velger Hver time. Vær oppmerksom på at dette er en global innstilling som gjelder for alle apper som ikke har støtte for push-tjenester.
  • Slå av push-varsling: Enkelte apper fra App Store bruker Apples push-varslingstjeneste til å gi deg beskjed om ny informasjon så snart den er tilgjengelig. Apper som i utstrakt grad benytter seg av push-varsling (for eksempel direktemeldingsapper), kan redusere batteritiden. Du slår av push-varsling ved å gå til Innstillinger > Varsling og Slå av varsling for bestemte apper. Vær oppmerksom på at dette ikke hindrer at du mottar ny informasjon når appen åpnes. Varsling-innstillingen vises ikke hvis du ikke har installert apper som støtter push-varsling.
  • Begrens bruken av stedstjenester: Apper som aktivt bruker stedstjenester, for eksempel Kart, kan redusere batteritiden. Du deaktiverer stedstjenester ved å gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester, og du kan velge å bruke stedstjenester kun når du har behov for det.

Innstillinger for iPod nano og iPod classic

  • Equalizer: Hvis du bruker EQ-innstillinger for lydavspilling, brukes mer av iPod-prosessoren, ettersom innstillingene ikke er kodet inn i sangen. Så slå av EQ-funksjonen hvis du ikke bruker den. Hvis du derimot har lagt til EQ-innstillinger i spor i iTunes, må du bruke EQ-innstillingen «Flatt» for å få effekten «Av», fordi iPod beholder innstillingene fra iTunes.
  • Bakbelysning: Hvis du angir at bakbelysningen alltid skal være på, vil dette redusere batteritiden drastisk. Bruk bakbelysningen kun når det er nødvendig.

Utnytt bufferen best mulig

iPod spiller musikk fra en SSD-hukommelsesbuffer for å gi kontinuerlig avspilling uten avbrudd og best mulig batteritid. iPod spinner harddisken for å fylle denne bufferen, noe som bruker strøm. Et par faktorer påvirker hvor ofte dette skjer, og hvis du begrenser disse faktorene, kan du forlenge batteritiden.

  • Bruk framoverspoling minst mulig: Hvis du spoler gjennom en spilleliste, må iPod fylle bufferen oftere. Det betyr at den bruker harddisken oftere og dermed bruker mer strøm. Dette reduserer batteritiden. Ved å lage spillelister i iTunes som inneholder musikken du ønsker å høre, reduserer du behovet for å spole. Du begrenser også bruken av framoverspoling ved å bruke miks-funksjonen.
  • Bruk komprimerte sanger: iPod-bufferen jobber mest effektivt med sanger av normal filstørrelse (mindre enn 9 MB). Hvis lydfilene er store eller ukomprimerte (for eksempel i AIFF- eller WAV-format), lønner det seg å komprimere dem eller å bruke en annen komprimeringsmetode, for eksempel AAC eller MP3, når du importerer dem til iTunes. Vurder også å dele opp veldig lange sanger eller spor i kortere spor som har mindre filstørrelse. Hvis du koder musikken med 128 kbps, fyller iPod bufferen omtrent hvert 25. minutt.