Bærbare Apple-maskiner

Ved å være litt påpasselig kan du maksimere batteritiden (dvs. hvor lenge du kan bruke datamaskinen før du må lade batteriet) og levetiden til batteriet i den bærbare datamaskinen. Det viktigste er å bruke den bærbare Apple-maskinen i temperaturer den er komfortabel med (se «Temperatursone for bærbare datamaskiner»). Ikke la den ligge i et varmt bagasjerom om sommeren.

Den bærbare Apple-maskinen fungerer best i temperaturer fra 10 til 35 °C

Temperatursone for bærbare datamaskiner. Den bærbare Apple-maskinen fungerer best i temperaturer fra 10 til 35 °C. Under oppbevaring bør temperaturen være mellom -25 og 45 °C. Bruk og oppbevar Mac-en i temperaturer som er så nær vanlig romtemperatur som mulig. 22 °C er ideelt.

Din nye bærbare

Den nye bærbare Apple-maskinen har avanserte kjemiske komponenter som forlenger batteriets levetid. Det innebygde batteriet i MacBook, MacBook Pro og MacBook Air er utviklet for å kunne gjennomføre opptil 1000 ladesykluser før det reduseres til 80 prosent av opprinnelig kapasitet. I tillegg reduserer adaptiv lading slitasjen på batteriet og gir det en levetid på opptil fem år. Sørg for å lade den bærbare datamaskinen helt opp første gang du kobler den til, og kjør deretter programvareoppdatering slik at du har den nyeste programvaren. Apple kommer jevnlig med oppdateringer som kan forbedre batteriytelsen.

Standard vedlikehold

Litiumbaserte batterier er avhengige av at elektronene er i bevegelse. Apple anbefaler ikke at den bærbare datamaskinen er koblet til strømnettet hele tiden. Et eksempel på god bruk er en pendler som bruker den bærbare på toget, og deretter kobler til for lading på kontoret. Dette sørger for at batteriet holdes i gang. Hvis du derimot bruker en stasjonær maskin på jobben og har en bærbar maskin som kun brukes når du er på reise, anbefaler Apple at batteriet lades opp og lades ut minst én gang i måneden. Trenger du en påminnelse? Legg til en hendelse i Kalender på datamaskinen. Du kan velge å bytte ut batteriet når batteritiden ikke lenger tilfredsstiller behovene dine. Hvis den bærbare datamaskinen har et innebygd batteri, er det kun en Apple-autorisert serviceleverandør som kan bytte det.

Langvarig oppbevaring

Hvis du ikke har tenkt til å bruke den bærbare datamaskinen på mer enn seks måneder, anbefaler Apple at du oppbevarer batteriet ladet opp til 50 prosent av full kapasitet. Hvis du oppbevarer batteriet helt utladet, kan det havne i en «dyp» utladingsmodus, noe som fører til at det ikke lenger kan lades. Du kan også oppleve at batteriet taper noe av kapasiteten, som igjen fører til kortere levetid, om du oppbevarer det fulladet over lengre tid. Forsikre deg om at den bærbare maskinen og batteriet oppbevares i riktig temperatur. (Se «Temperatursone for bærbare datamaskiner».)

Optimal innstilling

Du kan velge å bruke den bærbare Apple-maskinen på en måte som maksimerer batteritiden.

  • Strøm: Strømsparing-valgpanelet har mange innstillinger som avgjør strømforbruket til den bærbare Apple-maskinen. Den bærbare maskinen merker når den er koblet til, og tilpasser seg etter det. Når den bruker batteristrøm, reduseres lysstyrken og andre komponenter brukes kun når absolutt nødvendig. Hvis du endrer denne innstillingen for å gi maksimal ytelse, vil batteriet lades ut fortere.
  • Lysstyrke: Demp lysstyrken på skjermen så mye som mulig for å maksimere batteritiden. Hvis du for eksempel ser på en DVD på flyet, og alle lysene i kabinen er slått av, er det mulig at du ikke trenger full lysstyrke.
  • AirPort: AirPort bruker strøm selv om den ikke benyttes til å koble seg til et trådløst nettverk. Du sparer strøm ved å slå av denne funksjonen i AirPorts valgpanel.
  • Bluetooth: Du kan også slå av Bluetooth for å maksimere batteritiden, da denne funksjonen også bruker strøm når den ikke er i bruk.
  • Apper og tilleggsutstyr: Koble fra tilleggsutstyr og avslutt apper som ikke er i bruk. Mat ut CD-er og DVD-er som ikke er i bruk.