Apple og miljøet

Miljømessige framskritt

I mer enn 20 år har Apple arbeidet for å redusere påvirkningen selskapet vårt og produktene våre har på miljøet.

Apples energi- og materialeffektive datasenter i Maiden i North Carolina.

Oppnår 100 prosent fornybar energi.

Vi er nå på vei til å nå et ambisiøst mål: å drive alle Apples anlegg fullt og helt med energi fra fornybare kilder – solkraft, vindkraft, vannkraft og geotermisk energi. Vi har allerede nådd denne milepælen for alle datasentrene som leverer nettjenester til kunder, inkludert i Maiden i North Carolina. Vi har også oppnådd 100 prosent ved avdelingene våre i Austin, Cork og Munchen samt ved hovedkvarteret i Infinite Loop i Cupertino.

Når det gjelder alle Apples anlegg globalt, er vi på 75 prosent fornybar energi – og det er en økning på 114 prosent siden 2010. For å oppnå 100 prosent over hele verden bygger vi nye energieffektive bygninger og oppgraderer eksisterende bygg. Vi setter opp våre egne fornybare energikilder på stedet, blant annet solcelleanlegg og brenselceller. Og for å balansere ut energiforbruket vårt inngår vi så mange langsiktige kontrakter med energileverandører som vi har lov til. Mer informasjon om Apple og fornybar energi

2012

 • Apple lanserte nydesignede iMac, som bruker 68 prosent mindre materialer og gir 67 prosent lavere karbonutslipp enn tidligere generasjoner. I tillegg består aluminiumsstativet til iMac av 30 prosent resirkulert materiale.

 • Apple lanserer en biogassdrevet brenselcelle og bygger systemer for fotoelektrisk solenergi på taket av hovedkvarteret i Cupertino. Her er energiforbruket redusert med over 30 prosent samtidig som brukerantallet økte med 12 prosent.

 • Apple lanserer nydesignede AirPort Express, som er konstruert av blant annet biopolymerer laget av industriraps og resirkulert PC-ABS-plast.

 • Apple oppnådde et energiforbruk basert på 100 prosent fornybar energi ved avdelingene i Austin, Elk Grove, Cork og Munchen, ved mange av avdelingene i Australia, ved Infinite Loop i Cupertino, i tillegg til ved datasentre i Newark, Maiden og Prineville. For alle Apples avdelinger globalt kommer 75 prosent av den totale energien som brukes, fra fornybar energi – en økning på 114 prosent siden 2010.

 • Ved datasenteret i Maiden i North Carolina, har Apple bygd og er i ferd med å driftsette det største sluttbrukereide solcelleanlegget og det største brenselcelleanlegg utenfor kraftindustrien i USA.

2011

 • Apple starter datasenteret i Maiden i North Carolina, og det tildeles den ettertraktede LEED platina-sertifiseringen fra Green Building Council i USA.

 • Apple introduserer nye iTunes-kort av 100 prosent resirkulert papir.

 • Apple lanserer Mac App Store i 123 land. Det gir kundene tilgang til Mac-programvare med ett klikk, inkludert OS X Lion. Digital nedlasting gir en kraftig reduksjon i miljøbelastningen forbundet med salg av programvare, siden det fjerner behovet for emballasje og transport av programvare som selges i esker. I tillegg fjerner Apple DVD-ene for gjenoppretting som tidligere fulgte med i Mac-produktesker.

 • Apple lanserer iPad 2, som har den kraftige, men likevel energieffektive A5-chipen med to kjerner. iPad 2 er opptil dobbelt så rask som den første iPad-modellen og har likevel opptil 10 timers batteritid* – alt sammen i en design som er 33 prosent tynnere og opptil 15 prosent lettere enn forgjengeren.

 • Apples produkter overgår de strenge ENERGY STAR-kravene for energieffektivitet. Alle produktene er minst dobbelt så energieffektive som ENERGY STAR-spesifikasjonen, og Mac mini er opptil seks ganger så energieffektiv.

  *Batteribrukstiden varierer etter konfigurasjon og bruk. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries.

2010

 • Alle skjermer fra Apple bruker LED-baklysteknologi uten kvikksølv, og glasset i skjermen inneholder ikke arsen.

 • Apple lanserer Apple-batteriladeren for oppladbare batterier. Ved å bruke oppladbare batterier i stedet for alkaliske engangsbatterier reduseres mengden batteri som kastes, med 78 prosent og karbonavtrykket med 63 prosent i løpet av en periode på fire år.*

  *Basert på gjennomsnittlig levetid for et alkalisk batteri brukt i Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse eller Magic Trackpad i en periode på fire år.

 • Apple lanserer nye Mac mini – verdens mest energieffektive stasjonære datamaskin. Den fungerer på kun 10 watt strøm, og det er mindre strøm enn en enkelt sparepære.

 • Apples bygg i Cork i Irland, Austin i Texas og Sacramento i California har gått over til å bruke 100 prosent fornybar energi.

 • Det følger PVC-frie ledninger med alle iPod-, iPhone- og iPad-enheter som leveres i hele verden. Det følger med ledninger uten PVC med alle bærbare datamaskiner, Apple TV, Mac mini, iMac og 27-tommers LED Cinema Display-produkter i USA og i andre land der dette er godkjent.

2009

 • Apple presenterer en fullstendig livssyklusanalyse av drivhusgassutslipp og setter en ny standard for offentliggjøring av miljøinformasjon. Mens andre selskaper rapporterer en brøkdel av utslippene sine, er Apple det eneste selskapet i bransjen som publiserer det økologiske fotavtrykket for hvert av produktene sine.

 • Nye Mac mini, iMac og Mac Pro oppfyller kravene i ENERGY STAR 5.0-spesifikasjonen.

 • Alle våre produkter er uten BFR og skjermen med LED-bakbelysning inneholder verken kvikksølv eller arsen.

 • Apple lanserer et nytt innebygd batteri med MacBook Pro-serien som varer nesten tre ganger lengre enn vanlige batterier for bærbare maskiner.

 • Apple oppnår en resirkuleringsrate på 66,4 prosent (målt i prosent av vekten av produkter solgt i 2003).

2008

 • Apple introduserer MacBook og MacBook Pro med unibody-konstruksjon laget i resirkulerbart aluminium og glass, med skjermer som ikke inneholder arsen eller kvikksølv, og interne komponenter som ikke inneholder BFR- eller PVC-stoffer.

 • MacBook Air blir den første Mac-en til å bruke bakbelysningsteknologi uten kvikksølv og LCD-skjermglass uten arsen.

 • iPhone 3G, hodetelefonene og USB-kablene inneholder ikke PVC, kretskortene i telefonen inneholder ikke bromerte flammehemmere (BFR), og LCD-skjermen inneholder ikke kvikksølv eller arsen.

 • Apple oppnår en resirkuleringsrate på 41,9 prosent (målt i prosent av vekten av produkter solgt i 2002).

2007

 • Vi introduserer de første produktene med trykte kretskortlaminater uten brom.

 • Lansering av den første MacBook Pro med LED-bakbelyst skjerm uten kvikksølv.

 • Apple utvider pendlerordningen for ansatte med drivstoffeffektive skyttelbusser som bruker biodiesel.

2006

 • Apple er den første datamaskinprodusenten som bytter ut alle CRT-skjermene sine med material- og energieffektive LCD-skjermer.

2005

2004

 • Vi begynner forskning på kablingsisolasjon og kretskort uten BFR og PVC.

 • Vi starter utfasingen av stoffer oppført i det europeiske direktivet om begrensinger av bruk av skadelige stoffer (RoHS).

2003

 • Spørreundersøkelser om underleverandørers bruk av stoffer tas i bruk.

2002

 • Tilbakeleveringsprogram for Apple-produkter implementeres i USA og Japan.

 • Apples globale forskrifter for innskrenkning av bruk av enkelte stoffer tas i bruk.

 • Apple undertegner EUs regelverk for produksjon av strømforsyninger, som oppfordrer produsentene til å utvikle strømforsyninger som bruker minst mulig strøm når de er skrudd av.

 • Apple er med på å starte det amerikanske «Federal Energy Management Program» (FEMP), som introduserer krav til energieffektiviteten til produkter når de er skrudd av.

2001

 • Apples datamaskiner og skjermer oppfyller for første gang ENERGY STAR-kravene.

 • Apple starter med frivillig utfasing av tetrabrombisfenol A (TBBPA) i alle plastkabinettdeler på over 25 gram.

 • Apple kjøper 100 prosent av elektrisiteten til Austin-kontoret fra fornybare kilder ved å delta i Austins «Green Choice»-strømprogram.

2000

 • Alle Apple-fabrikker i hele verden blir ISO 14001-sertifisert, noe som viser at et strukturert miljøstyringssystem (EMS – Environmental Management System) er på plass for å styre påvirkningen virksomheten vår har på miljøet.

1999

 • Apple Product Environmental Specifications (APES) blir introdusert.

 • Bruken av bly og kadmium i kabler innskrenkes.

1997

 • De første Apple-produktene blir testet for å møte kravene til TCO-standardene (Tjänstemännens Centralorganisation).

1996

 • Første Apple-fabrikk (Sacramento, California) blir ISO 14001-sertifisert.

1995

 • PVC i emballasje fases ut.

1994

 • Det første frivillige tilbakeleveringsprogrammet for Apple-produkter innføres i Tyskland og utvides gradvis til andre områder.

 • Utfasing av nikkel-kadmium-batterier begynner.

1992

 • Apple er med å starte det amerikanske EPA ENERGY STAR®-programmet som går ut på merking og promotering av energieffektive datamaskiner og skjermer.

 • Utfasing av klorfluorkarboner fra Apples produksjonsprosess begynner, som stipulert i Montreal-protokollen om ozonreduserende stoffer.

1991

 • Utfasing av bly i batterier begynner, før det europeiske batteridirektivet fra 1996 trer i kraft.

1990

 • Apples retningslinjer for miljø presenteres og implementeres.