Vi måler miljøprestasjon. Produkt for produkt.

Måten produktene våre produseres, brukes og gjenvinnes på, utgjør den største prosentandelen av våre totale drivhusgassutslipp. Derfor utvikler vi produkter med bedre miljøprestasjoner i tankene. Vi rapporterer prestasjonene i omfattende miljørapporter for produkter.

Alle Apple-produkter vurderes i fire kategorier:

Klimaendring

Hvordan hver fase i produktets livssyklus bidrar til det totale karbonavtrykket.

Restriksjoner på stoffer

Giftstoffer som ikke brukes i eller under produksjon av produktet.

Energieffektivitet

Hvor effektivt produktet er når det er på, av og i dvalemodus.

Materialeffektivitet

En proporsjonal spesifikasjon av hvilke materialer som brukes i produktet.

Miljørapporter for produkter

Klikk på koblingene nedenfor for å vise miljørapporter for alle Apple-produkter som selges nå. Hvis du vil ha informasjon om eldre Apple-produkter, kan du ta en titt i arkivet.

Arkiv over miljørapporter for produkter