Apple og miljøet

Vi måler miljøprestasjon for hvert eneste produkt.

Måten vi produserer, bruker og gjenvinner produktene våre på, utgjør den største prosentandelen av Apples totale drivhusgassutslipp. Derfor fokuserer vi på produkter med bedre miljøprestasjon. Denne prestasjonen måler vi i våre miljørapporter for produkter. Her finner du detaljert informasjon om hvordan de enkelte Apple-produktene gjør det i disse kategoriene:

 • Klimaendring

  Hvor mye bidrar hver fase av produktets livssyklus til det totale drivhusgassutslippet?

 • Restriksjoner på stoffer

  Hvilke giftstoffer finnes ikke i produktet?

 • Energieffektivitet

  Hvor effektivt er produktet når det er på, av eller i dvalemodus?

 • Materialeffektivitet

  Nøyaktig hva er produktet laget av?

 • Resirkulering

  Hva skjer på slutten av produktets levetid, som bidrar til det økologiske fotavtrykket?

Miljørapporter for produkter

Klikk på koblingene nedenfor for å vise miljørapporter for alle Apple-produkter som selges nå. Hvis du vil ha informasjon om eldre Apple-produkter, kan du ta en titt i arkivet.