GRI-indeks

Retningslinjene for rapportering av bærekraftig utvikling (G3/C), fra Global Reporting Initiative (GRI), ble tatt hensyn til under utarbeidelsen av informasjonen på dette nettstedet. GRI-indekser relatert til økonomi (EC), miljøet (EN), menneskerettigheter (HR), samfunnet (SO) og arbeidsmiljølover (LA) er vist nedenfor1.

  1. Inkluderer offentliggjøring 1.1–4.15 i samsvar med G3/C. Følgende indekser rapporteres ikke:
    EC2-EC9, EN9-15, EN19, EN20, EN22, EN23, EN25, EN27, EN28, EN30, LA1-LA14, HR3, HR8, HR9, SO1, SO3, SO5-SO8, PR1-PR9