Apple og miljøet

Apples miljøoppdatering for 2008

I de siste par årene har Apple lagt ned mye arbeid i å bli mer åpen om hva vi gjør for å beskytte miljøet og gjøre selskapet mer bærekraftig. I denne miljøoppdateringen vil jeg informere om fremgangen vi har hatt nylig, og vise frem et banebrytende rapportsystem som vi mener er det beste i bransjen.

Fjerne giftige kjemikalier

I fjor kunngjorde vi et enestående mål om å eliminere bruken av PVC (polyvinylklorid) og BFR (bromerte flammehemmere) i Apple-produkter innen utgangen av 2008. Vi lovet også å fjerne kvikksølv fra skjermene og arsen fra glasset i skjermene i forbindelse med overgangen til en mer effektiv LED-teknologi.

Den største av disse utfordringene har vært å fjerne PVC og BFR-er, noe mange andre selskaper bare har lovet å fase ut av enkelte deler, som kabinetter eller trykte kretskortlaminater. Til sammenligning, så fjerner vi alle former for brom og klor i hele produktet, ikke bare PVC og BFR-er. Apple har testet og godkjent flere tusen komponenter og mekaniske plastdeler som er brom- og klorfrie, og vi er i sluttfasen av å utvikle og sertifisere PVC-frie strømkabler.

I juni 2007 lanserte Apple en ny 15-tommers MacBook Pro med bransjens første 15,4-tommers LED-skjerm uten kvikksølv. I januar 2008 passerte vi nok en milepæl med lanseringen av MacBook Air, verdens tynneste bærbare datamaskin og den første som leveres med en bakbelyst skjerm uten både arsen og kvikksølv. Nylig lanserte vi de første BFR- og PVC-frie iPod-ene og iPhone 3G med skjermer uten kvikksølv. Den nye MacBook-serien har bare LED-skjermer og med den fortsetter fremgangen vår, siden dette er de grønneste bærbare datamaskinene vi har laget så langt.

Jeg er stolt over å kunne rapportere at alle de nye produktdesignene fra Apple ligger godt an til å oppfylle målet for utgangen av 2008.

Resirkulering

Apples tilbakeleveringsprogrammer har vokst betraktelig siden den forrige oppdateringen, da vi satte oss noen av de mest ambisiøse resirkuleringsmålene i bransjen. I 2007 økte resirkuleringsvolumet med 57 % da Apple samlet inn nesten 9,5 tonn elektronisk avfall.

Du husker kanskje at vi måler resirkuleringsinnsatsen vår etter en standard som først ble lansert av Dell: Sammenligne mengden du samler inn, med den totale vekten av produkter som ble solgt sju år tidligere. I 2007 oppnådde vi en resirkuleringsrate på 18,4 %, langt over målet på 13 %. Målet for 2010 var 28 %, og det klarer vi i 2008 — to år foran skjema.

Nå gir Apple kundene tilbakeleveringsmuligheter i 95 % av landene som produktene våre selges i. Du kan lese mer om våre fremskritt innen resirkulering her.

Karbonavtrykk

I fjor lovet jeg å komme med en oppdatering om karbonavtrykket til produktene våre da vi satte i gang med å vurdere den virkelige påvirkningen som Apple har på miljøet. De fleste selskaper fokuserer på utslippene fra kontorene eller kanskje fabrikkene sine, men vi har oppdaget at dette bare står for en liten del, mindre enn 5 %, av drivhusgassutslippet fra forbrukerelektronikk.

Vi bestemte oss for å måle utslippet som oppstår ved hvert stadium i livssyklusen til et produkt, fra produksjon og transport til bruk og eventuell resirkulering. Fra og med i dag skal Apple rapportere denne informasjonen for hvert nye produkt vi lanserer, slik at kundene våre får en bedre forståelse av fremgangen vår.

De nye miljørapportene for produktene våre er tilgjengelige via koblingen på denne siden. Rapportene inneholder en detaljert beskrivelse av hvert produkts energieffektivitet, materialsammensetning, emballasje, og viktigst av alt, drivhusgassutslipp. Ingen andre selskaper i bransjen tilgjengeliggjør så mange detaljer på produktnivå.

Vi arbeider selvsagt kontinuerlig for å redusere utslippene tilknyttet Apples produkter. Dette betyr at vi gjør dem mer effektive med hensyn til størrelse og energiforbruk. Eksempelvis forbruker en 20-tommers iMac omtrent samme mengden strøm som en enkelt lyspære, bare 67 watt, når den står på. Det er mer effektivt enn datamaskinene som konkurrentene våre har satt seg som mål å lage innen to år.

Vi tar for oss dette problemet på produktnivå fordi vi mener at det er slik vi best kan hjelpe kundene våre med å ta en informert beslutning om sitt eget karbonavtrykk og hvordan de kan redusere det. Jeg anbefaler dere å lese disse nye rapportene.

Steve Jobs