iMac og miljøet.

Apple utvikler produkter med tanke på miljøet. Derfor er iMac energieffektiv, fri for mange skadelige giftstoffer og enkel å resirkulere.

Se Apples miljøstatusrapport i PDF-format for

Energieffektivitet

iMac er utviklet for energieffektivitet fra grunnen av. Den har til og med mottatt EPAs ENERGY STAR-kvalifikasjon for lavt strømforbruk.

Effektiv strømforsyning.

iMac har en svært effektiv strømforsyningsenhet for å redusere mengden strøm som forsvinner når elektrisiteten føres fra veggen og til datamaskinen. Lavere strømforbruk gir lavere strømregning – det reduserer også utslipp av klimagasser fra kraftverk.

Avansert strømstyring.

I motsetning til en rekke Windows-baserte PC-systemer bruker iMac energieffektive maskinvaredeler som jobber sammen med operativsystemet for å spare strøm. Mac OS X spinner ned harddisken, noe som aktiverer dvalemodus på LED-skjermer som allerede er energieffektive. Og Mac-en balanserer oppgaver mellom sentrale prosessorer og grafikkprosessorer. Faktisk går Mac OS X aldri glipp av en mulighet til å spare strøm, uansett hvor liten den er. Prosessoren justeres til og med mellom tastetrykk, slik at strømmen reduseres mellom hver bokstav du skriver. Dette er kun én av måtene Apple administrerer små strømmengder på, og i det lange løp er det besparende både for deg og miljøet.

ENERGY STAR-kvalifisert.

iMac oppfyller de strenge kravene til lavt strømforbruk som er satt av EPA. Dette medfører at iMac er ENERGY STAR-kvalifisert. ENERGY STAR 6.0 stiller mye høyere krav til effektivitet for strømforsyningsenheter og omfatter kraftige begrensninger for datamaskinens normale årlige strømforbruk.

De tre måtene å redusere strømforbruket på: Effektiv strømforsyning, Strømeffektive komponenter, Strømstyringsprogramvare. Hver eneste milliwatt teller: Mac OS X justerer til og med prosessoraktiviteten mellom tastetrykk, noe som sparer milliwatt.

Fjerning av giftstoffer

Det iMac ikke har, gjør den mer miljøvennlig. Den er fri for mange giftstoffer, som kvikksølv, arsen, bromerte flammehemmere og PVC.

Færre giftstoffer.

Den største miljøutfordringen for bransjen i dag, er å fjerne arsen, bromerte flammehemmende stoffer (BFR), kvikksølv, ftalater og PVC fra produkter. Apples ingeniører har jobbet hardt for å eliminere bromerte flammehemmende stoffer og PVC fra iMac-kretskort, interne og eksterne kabler, kontakter, isolasjonsmaterialer, limstoffer og annet.1 Og de har fjernet mange andre giftstoffer som vanligvis finnes i stasjonære datamaskiner, for eksempel har de valgt bakbelysning uten kvikksølv og glass uten arsen til iMac-skjermen.

Fjerning av giftstoffer: Uten bly, Ingen BFR-stoffer, Ingen PVC-stoffer¹, Uten kvikksølv, Skjermglass uten arsen

Gjenvinnbarhet

Siden iMac er laget av materialer som aluminium og glass, er det mer sannsynlig at den resirkuleres og brukes på nytt etter den lange og produktive levetiden.

Resirkulerbare materialer.

Apple har redusert avfallet til et minimum når iMac når slutten av levetiden, ved hjelp av en ultraeffektiv design og ved å bruke aluminium og glass som kan resirkuleres og brukes i andre produkter.

Gratis resirkulering av din gamle datamaskin.

Apple tilbyr gratis resirkulering av gamle datamaskiner og skjermer ved kjøp av en ny Mac. Finn ut mer på Apples nettsted for resirkulering

Aluminium, glass
  1. Strømkabel uten PVC er tilgjengelig i alle områder bortsett fra India og Sør-Korea.
  2. Fire års bruk for en Mac og tre års bruk for en iPhone eller iPod.