Mayo Clinic

En anerkjent medisinsk klinikk innfører innovativ pasientomsorg med apper til iPhone, iPad og iPad mini.

«Med denne teknologien kan vi være mer nøyaktige og mer helhetlige. Det betyr bedre resultater og sikrere behandling.»

Dr. John H. Noseworthy, generaldirektør, Mayoklinikken

Mayoklinikken er et av verdens mest respekterte sentre for medisinsk forskning og behandling, og er kjent for stadig nyskapning innen helsetjenester. Og nå har de gjort enda et gjennombrudd: Ved hjelp av skreddersydde apper for leger og pasienter på iPhone, iPad og iPad mini utvider Mayo mulighetene for individualisert pasientpleie.

Klinikken har ledet an innen medisinsk teknologi siden sent på 1800-tallet. «Vi utviklet hjerte-lunge-maskinen og utførte den første fullstendige hofteutskiftningen», sier generaldirektør dr. John H. Noseworthy. «Mayoklinikken er et mønstereksempel på hva helsetjenester kan være.»

Innføringen av iPhone, iPad og spesialutviklede apper viser tydelig hvor helhjertet klinikken satser på de siste nyvinningene.

Med over 15 000 iOS-enheter i klinikkens nettverk har det vært en prioritet å utvikle apper for denne plattformen.

«iPhone, iPad og apper gjør kommunikasjonen enklere. Vi tilfører de ansatte noe virkelig verdifullt, som igjen også kommer pasientene til gode.»

Mark Henderson, IT-avdelingsleder i Mayoklinikken

Bedre tilgang til EPJ-er

For å få mest mulig ut av elektroniske pasientjournaler (EPJ-er) og andre data har Mayo utviklet Synthesis Mobile. En kraftig app som gir tilgang til hundrevis av interne systemer, slik at legene får direkte tilgang til pasientopplysninger via iPhone eller iPad.

«Nå kan jeg sitte hos en pasient, ha en samtale ansikt til ansikt, og vise frem bildene fra en CT-undersøkelse eller en video med behandlingsalternativer», forteller Leibovich. «Jeg kan bruke Synthesis Mobile til å gi personalet beskjed om å endre en IV-innstilling, eller legge inn henvisninger og utføre kostnadsberegninger direkte fra appen.»

Synthesis Mobile sparer tid. Masse tid. «Jeg er raskere og mer effektiv, og jeg jobber mindre mellom pasientbesøkene», sier Leibovich.

«I løpet av en dag sparer de fleste leger minst en time med Synthesis Mobile.»

Dr. Brad Leibovich, Mayoklinikken

Apper for friskere pasienter

Mayoklinikken har også utviklet andre iPhone- og iPad-apper. Blant disse er Ask Mayo Expert, en app som tilbyr medisinsk ekspertise til medlemmer av Mayo Clinic Care Network, og Mayo Clinic Patient-appen, som gir pasienter sikker tilgang til journalen sin og lar dem utveksle meldinger med legene.

«Uansett hva som feiler dem er informasjon ekstremt viktig for alle pasienter», påpeker Leibovich. «Jo bedre vi kan forklare situasjonen deres for dem, jo tryggere føler de seg, og desto bedre blir resultatet.»

Et sikkert økosystem

Den innebygde sikkerheten og utviklingsverktøyene i iOS SDK gjorde det enkelt for Mayos IT-team å utvikle disse appene.

iOS-økosystemet var helt riktig teknologi for Mayoklinikken», sier Henderson. «Vi så på en rekke andre alternativer, men ingen av dem kunne tilby det samme som iOS-miljøet. iOS hadde sikkerheten vi trengte – kryptering, VPN og muligheten til å lage apper som ikke legger igjen konfidensielle data på enheten.»

iOS gjør også utviklingen av apper mer effektiv. «Etter hvert som vi utviklet appene våre, kom overførbarheten tydelig frem. Det vi utvikler for én enhet, fungerer på alle iOS-enhetene», sier Henderson.

Intuitiv teknologi gir bedre pleie

Medisinsk teknologi blir stadig mer avansert, og legene trenger tilsvarende avanserte verktøy for å kommunisere, administrere data og gi pasientene best mulig pleie.

«Med tanke på teknologiske fremskritt ser fremtiden meget lys ut», sier Henderson. «Mayoklinikken har bare så vidt begynt å utnytte mulighetene. Når det gjelder å bli mer effektive og gi best mulig pleie, har appene vi har laget til nå, helt klart gitt oss en idé om hva vi kan få til i fremtiden.»

«Utviklingen leder oss tilbake til en tid da helsetjenester omfattet personlig samhandling mellom lege og pasient», legger Leibovich til. «Vi kan sømløst integrere iPhone, iPad og apper når vi er i kontakt med pasientene, uten at teknologien kommer i veien.»

Litt om selskapet

  • Medisinsk stiftelse etablert i 1889
  • Mer enn én million pasienter i året fra over 140 land
  • 60 000 ansatte, hvorav 3500 leger
  • Avdelinger i Rochester (Minnesota), Phoenix/Scottsdale (Arizona) og Jacksonville (Florida), og en helseordning som dekker mer enn 70 lokalmiljøer i Minnesota, Iowa og Wisconsin
  • mayoclinic.org
  • Last ned PDF med profilen

Appoppsummering

  • Synthesis Mobile på iPhone og iPad gir leger tilgang til medisinske ressurser fra hundrevis av interne systemer, fra elektroniske pasientjournaler til faktureringsdata.
  • Patient gir pasientene sikker tilgang til egne pasientjournaler samt informasjon om fasilitetene og tjenestene som Mayoklinikken tilbyr.
  • Mayo Clinic Quarterly erstatter interne kataloger i papir- og PDF-format og brukes til å finne ansatte raskt via iPhone og iPad.
  • Ask Mayo Expert for iPhone og iPad tilbyr informasjon om medisinske tilstander og behandlingene som tilbys av spesialister på Mayoklinikken.

Flere iPad i bedriften-profiler.Flere iPad i bedriften-profiler.