MTR Corporation

På skinner med iPhone og iPad.

«Vi har integrert den mest moderne teknologien i jernbanen. iPhone og iPad er med oss på denne reisen, og det synes jeg er fantastisk.»

Jay Walder, administrerende direktør hos MTR Corporation

Det er vanskelig å se for seg en storby så tettbefolket som Hongkong uten et førsteklasses kollektivtransportsystem. Men det var faktisk tilfellet for 25 år siden. Så kom MTR (Mass Transit Railway) på banen og ble selve ryggraden i byens transportnett. Det er en imponerende urban suksesshistorie: I dag foregår 90 prosent av passasjerreisene i Hongkong med offentlig transport. MTR transporterer over fem millioner passasjerer per dag og har en punktlighetsrate på 99,9 prosent.

MTR jobber kontinuerlig med å vedlikeholde tog og stasjoner, forbedre tjenestene de leverer, og overvåke forhold som fører til forsinkelser – fra tyfoner til trafikk. Med skreddersydde apper og apper fra tredjeparter på iPhone og iPad, kan de ansatte reagere raskere på alvorlige situasjoner og gi passasjerene viktig informasjon med det samme.

«Da jernbanen åpnet, knyttet den Hongkong sammen på en måte som folk ikke kunne forestille seg», sier Jay Walder, adm. dir. i MTR Corporation. «Reiser som før tok en til to timer, tar nå kun 30 minutter.»

Etterhvert som MTR fortsetter å integrere de nyeste iOS-teknologiene i driften kan de tilby kundene stadig raskere og tryggere tjenester. «Vi ønsker å være en enda mer integrert del av Hongkong-samfunnet», sier Walder. «Og med iPhone og apper blir det en realitet.»

Tryggere anleggsområder

MTR utvider jernbanenettet for å holde tritt med Hongkongs økende transportbehov, blant annet med en ny linje fra Shatin til Central Link, som vil knytte sammen flere eksisterende linjer og nå ut til områder som for tiden mangler togtilbud. Selskapet bygger også boliger, kjøpesentre og kontorbygninger rundt stasjonene.

iPhone og iPad-apper er noen av de nyttigste kommunikasjonsverktøyene på MTRs anleggsområder. Et eksempel er ePMS, en intern app for prosjektstyring som gjør det mulig for ingeniørene å bruke iPad og iPhone til å sjekke planer, spesifikasjoner og budsjetter, rapportere til andre grupper og håndtere dokumenter fra entreprenører på en rask og enkel måte mens de er ute på anleggsområdet.

Tidligere innebar mange av disse prosessene tykke permer fulle av papir som det var fort gjort å rote til, miste eller ødelegge i et anleggsmiljø. «De måtte skrive ut alt sammen for å lese det på anleggsområdet», sier Ted Suen som er leder for IT-avdelingen hos MTR Corporation. «Nå kan prosjektmedarbeiderne og entreprenørene laste ned og finne den siste informasjonen og retningslinjene direkte på de mobile enhetene.»

Andre interne apper er designet for å øke sikkerheten på anleggsområdet. Mobilappen Project Safety inneholder sikkerhetsrutiner, nyttige tips og advarsler – og gjør medarbeidere og entreprenører mer bevisste på sikkerheten.

«iOS gir oss en sikrere arkitektur enn andre plattformer. iPhone og iPad har også funksjoner for maskinvarekryptering, noe som er en av grunnene til at vi valgte disse enhetene.»

Ted Suen, leder for IT hos MRT Corporation

Mobile verktøy for håndtering av kritiske situasjoner

Jernbanen bruker også iPhone og iPad til å håndtere kritiske situasjoner, for eksempel en tyfon som er på vei. «Alle i Hongkong setter sin lit til jernbanen», sier Walder, «men av og til oppstår det problemer. Vi ønsker å kunne informere om hva som skjer, og her spiller teknologien en sentral rolle. iPhone og iPad er en uunnværlig del av strategien vår.»

Når det oppstår potensielt farlige situasjoner, trår selskapets hurtigresponsenhet for kundeservice til. Enheten består av 60 medarbeidere som sørger for at passasjerene får oppdatert informasjon og hjelp til å finne ressurser i nærheten. Alle i enheten er utstyrt med en iPad med tilpassede apper, for eksempel CSRRU Manual, som inneholder rutiner for kritiske situasjoner og detaljert informasjon om jernbaneselskapets 84 stasjoner.

«Tidligere måtte hurtigresponsenheten bære med seg et helt lass med papir for å bistå passasjerer som ba om hjelp», sier Chris Lee som er driftssjef for passasjerservice på East Rail Line, Ma On Shan Line og Intercity. «Nå trenger de bare ha med seg en iPad.»

Før iPhone og iPad ble hurtigresponsenheten kontaktet per telefon, noe som tar tid i potensielt alvorlige situasjoner. Nå bruker de Apples Finn venner-app for iPhone og iPad til å lokalisere medarbeidere i nærheten og løse problemene så raskt som mulig.

Medlemmene i hurtigresponsenheten bruker også MTR Mobile, en gratis kundeinformasjonsapp for iPhone og iPad, til å holde de reisende oppdatert. Jernbaneselskapet har også utviklet flere andre offentlig tilgjengelige iOS-apper for å holde Hongkongs reisende informert, deriblant reiseplanleggere, ankomsttider i sanntid og turistguider.

En populær funksjon i MTR Mobile er en varslingstjeneste som holder passasjerene oppdatert om endringer i togtjenestene. «Det gir oss mulighet til å informere passasjerene så raskt som mulig», sier Suen. «Når det er en tyfon på vei, har det vært tilfeller der vi har rukket å varsle passasjerene før media.»

En hjelpende hånd i vedlikeholdsarbeidet

Jernbaneselskapet setter også sin lit til iPhone og iPad når det gjelder rutineoppgaver. De ansatte bruker MTRs iSPOTit-app til å registrere alt fra mindre vedlikeholdsoppgaver til potensielt farlige forhold. Appen gjør det også mulig for ledelsen å kontrollere at problemene har blitt løst.

«Før vi lanserte iSPOTit måtte medarbeiderne fylle ut et skjema og sende det til riktig avdeling hver gang de kom over en liten feil», sier Suen. «Nå kan de enkelt bruke mobilenheten til å ta et bilde, legge inn noen kommentarer og sende det. Vi kan reagere raskere og jobbe mer effektivt, og det forbedrer kommunikasjonen mellom de ulike avdelingene.»

MTRs driftsteknikere bruker også appen WhatsApp Messenger, en meldingsapp fra tredjepart, til å samarbeide via iPhone og gi tilbakemelding på oppgavene de utfører i løpet av arbeidsdagen.

«Vi kommuniserer mye mer effektivt med iPad og iPhone og sparer masse tid», sier Lee. «Vi kan sende tekst og bilder til hverandre i sanntid, og dermed reagere umiddelbart. Vi kan også håndtere situasjoner raskere, og vi er ikke lenket til kontorpulten. Vi får gjort mer innenfor samme tidsramme, og har mer tid til passasjerene og kollegaene våre.»

«Tidligere måtte hurtigresponsenheten ha med seg et helt lass med papir. Nå trenger de bare ha med seg en iPad.»

Cheris Lee, driftssjef hos MTR Corporation

Bedre sikring av enheter og data

Det var mange grunner til at MTR valgte iPhone og iPad, blant annet brukervennlighet, stabilitet og det store utvalget av nyttige tredjepartsapper i App Store. Men den avgjørende faktoren var iOS-plattformens sikkerhet.

«Vi har svært strenge krav til beskyttelse av bedriftsinformasjon», sier Suen. «iOS har en sikrere arkitektur for lokal lagring enn andre plattformer. iPhone og iPad har også funksjoner for maskinvarekryptering, noe som er en av grunnene til at vi valgte disse enhetene.»

MMTR tillater også at de ansatte bruker sine egne iOS-enheter i jobben gjennom BYOD-programmet (bring your own device). Jernbaneselskapet bruker MDM-programvare (Mobile Device Management) til å administrere tilgangen til bedriftens data på de ansattes enheter. «Vi lanserte MDM-løsningen og BYOD-ordningen samtidig», forklarer Suen. «Vi oppfordrer ansatte til å ta med sine egne enheter, men hvis de vil ha tilgang til bedriftsinformasjon, må de registrere seg og følge retningslinjene for MDM-løsningen.»

Bindeledd i samfunnet

Hos dette fremtidsrettede jernbaneselskapet er iOS-enheter og apper nøkkelen til raske, effektive systemer som gir bedre responstid i kritiske situasjoner, byggeledelse, vedlikehold og passasjerinformasjon. «Innovasjon er noe av det vi alltid oppmuntrer til hos MTR», sier Suen. «Med iPhone og iPad øker vi produktiviteten internt og arbeider mer effektivt.»

iPhone og iPad gjør det enklere for MTR å få kontakt med Hongkongs befolkning, ikke bare rent fysisk, men også gjennom viktige oppdateringer og ressurser som holder både ansatte og passasjerer på rett spor.

«Vi har integrert den mest moderne teknologien i jernbanen, og vi jobber kontinuerlig med å oppdatere den», sier Walder. «Vi bygger jernbaner for livet. Vi bygger ressurser for livet. Vi bygger samfunnet. iPhone og iPad er med oss på denne reisen, og det synes jeg er fantastisk.»

Litt om selskapet

 • Et av verdens største persontransportsystemer
 • Hovedkontor i Hongkong med 16 000 ansatte
 • Driver også jernbaner i Stockholm, Melbourne, London og flere byer på fastlandet i Kina
 • 1,82 milliarder passasjerreiser per år i Hongkong på tvers av 84 jernbanestasjoner og 68 sporveisstopp
 • www.mtr.com.hk

Appoppsummering

 • ePMS gir anleggslagene enklere prosjektstyring med fjerntilgang til tegninger og planer, kontrakts- og budsjettinformasjon og diskusjoner.
 • Project Safety inneholder sikkerhetssjekklister, viktige sikkerhetstemaer og prosedyrer for ansatte og entreprenører.
 • iSPOTit lar ansatte rapportere vedlikeholdsoppgaver og potensielle sikkerhetsrisikoer på stasjoner og tog.
 • CSRRU Manual gir hurtigresponsenheten mobil tilgang til rutiner for kritiske situasjoner og detaljert informasjon om stasjonene.
 • MTR Mobile gir MTRs passasjerer reiserelatert informasjon og trafikkmeldinger samlet på ett sted.
 • Finn venner lokaliserer raskt medlemmene i hurtigresponsenheten.
 • Vis alle forbrukerapper fra MTR i iTunes

Flere iPad i bedriften-profiler.Flere iPad i bedriften-profiler.