Livet på iPad

Service på høyt plan.

Siemens Energy-Wind Service. Vindkraftindustrien er avhengig av serviceteknikerne som klatrer til store høyder, ofte under ekstreme værforhold, for å holde turbinene i drift så effektivt som mulig. Nå hjelper iPad teknikerne med å jobbe så effektivt som mulig også.

De fleste ville ikke velge utfordringen med å jobbe nærmere 80 meter oppe i luften, i ekstreme temperaturer og med uforutsigbart vær. Men teknikerne hos Siemens Energy-Wind Service jobber med å forvandle en bransje. «Teknikerne våre har virkelig tro på det de gjør», sier Jennifer Dillon, Siemens' sjef for forbedring av selskapet. «De er i første linje, og de bidrar til å forandre måten energi genereres på.» Og iPad endrer hvordan de utfører arbeidet.

Før iPad måtte teknikerne få mange mapper, servicemanualer og elektriske diagrammer heist opp til seg – totalt mer enn tusen sider – før de kunne ta fatt på vedlikehold eller reparasjoner. Og det inkluderte ikke bærbare datamaskiner eller annet materiell de måtte trenge.

«Teknikerne jobber trangt og høyt, i sterk vind og ekstreme temperaturer. Før måtte de også forholde seg til tusenvis av sider med papir.» Jennifer Dillon, sjef for forbedring av selskapet, Siemens Energy-Wind Service
«Kontinuerlig vekst i vindkrattindustrien gjorde at vi så etter enneter som kunne gi teknikerne våre mer frihet. iPad hadde brukervennligheten, sikkerheten og påliteligheten vi så etter.»

Nå samler iPad alle dokumentene i en bærbar enhet som er enkel for teknikerne å få tilgang til på trange steder. iPad forenkler også arbeidsflyten og gjør det mulig å ta bilder, sende e-post med spørsmål og løse problemer på stedet. Den gjør det også mulig å ha oversikten over været, slik at de kan tilpasse arbeidet i feltet.

Siemens' vindserviceteknikere gir også verdifulle tilbakemeldinger fra feltet, der de jobber på vindturbiner både på land og offshore, ofte på fjerntliggende steder. Informasjonen de samler inn, hjelper ingeniørene å forstå miljøet bedre, slik at de kan forbedre turbinteknologien. «Det vindserviceteknikere gjør, er særdeles viktig for vindkraftindustrien», sier Dillon. «Vi ønsker å gjøre jobben deres så effektiv og enkel som mulig. iPad hjelper oss med det.»

iPad samler den daglige arbeidsflyten og gjør alt mye enklere.