Apple-produkter og lovfestede garantier

Når du kjøper Apple-produkter, har du rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov i tillegg til dekningen du får gjennom Apples begrensede garanti på ett år og den valgfrie løsningen AppleCare Protection Plan. Produkter som kjøpes fra Apple, men ikke er merket med Apple, er også dekket av norsk forbrukerkjøpslov.

Sammendrag av norsk forbrukerkjøpslov, Apples ett års begrensede garanti og AppleCare Protection Plan

  Norsk forbrukerkjøpslov Apples ett års begrensede garanti AppleCare Protection Plan
Garantiperiode Normalt to år fra leveringsdato. Opptil fem år for varer som er ment å vare betydelig lenger enn to år1 Ett år fra kjøpsdato Tre år fra kjøpsdato for Mac- eller Apple-skjerm
To år fra kjøpsdato for Apple TV, iPad, iPhone eller iPod
Pris Gis kostnadsfritt Inkludert uten ekstra kostnad Må kjøpes
Slik framsetter du et krav Ring eller oppsøk en forhandler eller et tidligere salgsledd Ring til Apple Support eller oppsøk en Apple Retail Store eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør Ring til Apple Support eller oppsøk en Apple Retail Store eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør
Inkluderte reparasjons- eller erstatningsalternativer Kontakt forhandleren eller et tidligere salgsledd for mer informasjon2 Innlevering eller postforsendelse3 Innlevering eller postforsendelse; ekspresstjeneste for nytt produkt for iPad og iPhone; eller på-stedet-service for stasjonære datamaskiner3
Reparasjon eller erstatning i utlandet Kontakt forhandleren eller et tidligere salgsledd for mer informasjon Ja4 Ja4
Teknisk telefonstøtte5 Ingen 90 dager fra kjøpsdato Tre år fra kjøpsdato for Mac- eller Apple-skjerm
To år fra kjøpsdato for Apple TV, iPad, iPhone eller iPod

Her får du informasjon om forbrukerkjøpslover

Europeiske forbrukerkontorer tilbyr gjerne gratis forbrukerrådgivning og -hjelp til statsborgere av og innbyggere i EU-land, Island og Norge, for varer og tjenester kjøpt av forhandlere i andre EU-land, Island og Norge.*

Du finner informasjon om norsk forbrukerkjøpslov på nettstedet til European Consumer Centre på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Du finner informasjon om forbrukerkjøpslovene i bestemte land på sidene Additional Legal Rights på www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Hvis du ikke finner noen bestemt informasjon for ditt land, eller hvis du har spørsmål om forbrukerkjøpsloven i ditt land, kan du kontakte ditt lokale europeiske forbrukerkontor på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Slik kontakter du Apple vedrørende garantikrav

Vår kontaktinformasjon er tilgjengelig her.

  1. I henhold til forbrukerkjøpsloven av 2002 skal feil som oppdages innen seks måneder etter levering, regnes for å ha eksistert på leveringstidspunktet. Etter perioden på seks måneder har partene delt bevisbyrde for å påvise eventuelle feil. Forbrukeren plikter imidlertid kun å påpeke at feilen eksisterer og vise hva den består i, mens selgeren må bevise at produktet ikke er defekt. I løpet av garantiperioden (se over), kan forbrukere blant annet kreve gratis reparasjon eller utlevering av erstatningsprodukter dersom et produkt ikke samsvarer med avtalen.
  2. Forbrukere som har kjøpt Apple-produktet eller et produkt uten Apple-merke fra en Apple Retail Store eller Apple Online Store, kan kontakte Apple for å fremsette et krav. Vår kontaktinformasjon er tilgjengelig her.
  3. Tilgjengeligheten av hvert alternativ avhenger av landet hvor tjenesten etterspørres, og avstanden til nærmeste Apple-autoriserte serviceleverandør. Det kan også hende at Apple ber kunden om selv å bytte ut komponenter med deler som er enkle å installere.
  4. Apple kan begrense tjenester for iPad og iPhone til EØS og Sveits.
  5. Teknisk telefonstøtte med installasjon, montering, grunnleggende konfigurasjon og problemer relatert til programvare.