Leser-funksjonen fjerner distraherende reklame og gjør artikler over flere sider om til én uavbrutt side.