Apple resirkulerer på en ansvarlig måte.

Når du resirkulerer gjennom Apple, blir det gamle utstyret tatt fra hverandre. Viktige komponenter som kan brukes på nytt, fjernes. Glass og metall kan behandles om igjen for bruk i nye produkter. De fleste plastprodukter kan pelleteres til et sekundært råmateriale. Siden materialer kan bearbeides på nytt og komponenter gjenbrukes, oppnår Apple ofte en gjenvinningsrate på 90 prosent av originalproduktets vekt.

Apple oppfyller kravene til Basel-konvensjonen om grensekryssende bevegelser av farlig avfall. Alt elektronisk avfall som samles inn under frivillige Apple-programmer verden over, behandles i området der det ble samlet inn. Gjenvinningssentre må følge alle lover for helse og sikkerhet, og vi tillater ikke bruk av straffarbeid. Gjenvinningssentre som brukes av Apple, lar heller ikke farlig elektronisk avfall havne på deponier eller i forbrenningsovner.