Gratis kundestøtte (Norge)

Hva er gratis kundestøtte?

Gratis maskinvarestøtte omfatter telefonstøtte for grunnleggende konfigurering, installering, montering og tilkobling. Slå opp i det kundestøtterelaterte materialet som fulgte med Apple-produktet, for å få mer informasjon.

Gratis programvarestøtte omfatter telefonstøtte for installering, oppstart eller ny installering (inkluderer ikke gjenoppretting av data) når maskinvarekonfigurasjonen oppfyller minstekravene programvaren stiller til systemet. Slå opp i det kundestøtterelaterte materialet som fulgte med Apple-produktet, for å få mer informasjon.

Fordelene ved Apples begrensede garanti og AppleCare Protection Plan kommer i tillegg til rettighetene angitt i EUs garantilovgivning. Du finner mer informasjon ved å klikke her.

Hvor mye gratis kundestøtte får jeg?

De fleste programvare- og maskinvareprodukter fra Apple har ubegrenset med gratis kundestøtte for episoder som oppstår i løpet av de første 90 dagene du eier produktet. Med Apple Watch Edition får du to års gratis kundestøtte. Slå opp i det kundestøtterelaterte materialet som fulgte med Apple-produktet, for å få mer informasjon.

Service og kundestøtte for iPhone er tilgjengelig der telefonen ble kjøpt. Hvis du kjøpte iPhone fra din trådløsoperatør, vil denne operatøren sørge for nødvendig teknisk støtte. Hvis du har kjøpt iPhone fra Apple, kontakter du Apples tekniske kundestøtte.

Fordelene ved Apples begrensede garanti og AppleCare Protection Plan kommer i tillegg til rettighetene angitt i EUs garantilovgivning. Du finner mer informasjon ved å klikke her.

Hvordan definerer Apple en «kundestøtteepisode»?

Apple definerer en kundestøtteepisode som ett bestemt eller særskilt problem som kan løses ved å isolere det til en enkelt årsak. Apple vil, etter egen vurdering, avgjøre hva en kundestøtteepisode innebærer. En kundestøtteepisode er blitt løst når kunden mottar én av følgende:

  1. Informasjon som løser problemet
  2. Informasjon om hvordan brukeren kan skaffe en programvareløsning som vil løse problemet
  3. Beskjed om at problemet skyldes et kjent, uløst problem eller et inkompatibilitetsproblem med produktet som kvalifiserer for kundestøtte
  4. Informasjon som identifiserer problemet som løst ved å oppgradere til en nyere versjon av produktet som kvalifiserer for kundestøtte
  5. Underretning om at problemet er identifisert som et maskinvareproblem
  6. Informasjon som isolerer problemet til et tredjeparts produkt som ikke støttes av Apple

Lær hvordan du kontakter Apple for kundestøtte og service.