Feilsøkingsassistent for iPod nano (2. generasjon)

De fem R-ene for iPod nano (2. generasjon)

Velkommen

 • Kontroller at iPod-en er helt ladet
 • Kontroller at iPod-en er helt ladet
 • og slå Hold-knappen av og på.

Nullstill

Slik nullstiller du iPod nano (andregenerasjon):
 • 1. Slå Hold-knappen av og på. (Skyv den til Hold, og slå den av igjen.)
 • 2. Trykk og hold Meny- og Senter-knappene (velg) samtidig inntil Apple-logoen vises, rundt 6 til 10 sekunder. Det er mulig du må gjenta dette trinnet.

 • Tips:
  • Hvis du har problemer med å nullstille iPod-en, skal du legge den på et flatt underlag. Pass på at fingeren som trykker på velgeknappen, ikke berører noen deler av klikkehjulet. Pass også på at du trykker Menu-knappen mot utsiden av klikkehjulet og ikke inn mot midten.
  • Hvis trinnene ovenfor ikke fører frem, kan du prøve å kople iPod-en til en strømadapter og sette strømadapteren i en elektrisk stikkontakt. Du kan også kople iPod-en til datamaskinen. Kontroller at datamaskinen er slått på og at den ikke er innstilt til å gå inn i hvilemodus.

Prøv på nytt

Prøv iPod-en på nytt med en annen USB-port på datamaskinen, og ikke med en USB-port på tastaturet eller en hub.

 

Omstart

Start datamaskinen på nytt, og kontroller at de nyeste programvareoppdateringene er installert.
Merk:
 • Velg Windows Update på Verktøy-menyen i Internet Explorer hvis du vil oppdatere Windows-programvaren.
 • Velg Programvareoppdatering på Apple-menyen hvis du vil oppdatere Mac OS-programvaren.

Installer på nytt

 • Last først ned den nyeste versjonen av iTunes hvis du vil installere iPod-programvaren på nytt.
 • Åpne deretter den nye versjonen av iTunes, og kople iPod-en til datamaskinen.
 • Velg iPod-en i kildelisten, og klikk "Søk etter oppdatering" i kategorien Sammendrag. iTunes vil undersøke om iPod-en må oppdateres, og utfører eventuelt oppdateringen for deg.
 • Hvis dette ikke løser problemet, prøver du å avinstallere iTunes fullstendig og deretter installere den nyeste versjonen av iTunes på nytt. Velg blant følgende hvis du vil ha mer informasjon:

  Mac OS X | XP | Vista

Gjenopprett

 • Merk: Siden gjenoppbyggingen sletter alle sanger og filer på iPod, må du sørge for å sikkerhetskopiere alle filer som eventuelt er lagret på iPod-disken. Alle låter, videoer, podcast-er, lydbøker og spill kan lastes tilbake til iPod-en, forutsatt at de er lagret i iTunes-biblioteket.
Slik gjenoppretter du iPod-en:
For Windows:
 • 1. Kontroller at du har installert den nyeste versjonen av iTunes på nytt.
 • 2. Åpne iTunes, og kople iPod-en til datamaskinen.
 • 3. Etter noen få øyeblikk, vil den vises i kildelisten i iTunes.
 • 4. Velg den aktuelle iPod-en i kildelisten. Informasjon om den vil da vises i kategorien Sammendrag i hovedvinduet i iTunes.
 • 5. Klikk Gjenopprett. Du vil få meldinger med ett eller flere valg for gjenoppretting, noe som kan få iTunes til å laste ned den nyeste iPod-programvaren automatisk. De fire valgene for gjenoppretting er følgende:
  • Gjenopprettingsvalg 1: Gjenopprett - Gjenoppretter med den samme iPod-programvareversjonen som allerede er på iPod.
  • Gjenopprettingsvalg 2: Bruk samme versjon - Gjenoppretter med den samme iPod-programvareversjonen som allerede er på iPod, selv om det foreligger en ny versjon.
  • Gjenopprettingsvalg 3: Bruk nyeste versjon – Gjenoppretter med den nyeste iPod-programvaren på datamaskinen.
  • Gjenopprettingsvalg 4: Gjenopprett og oppdater – Gjenoppretter med den nyeste iPod-programvaren på datamaskinen.
 • 6. En forløpslinje vises på dataskjermen, og denne viser at første trinn i gjenopprettingsprosessen har begynt. Når denne fasen er fullført, får du beskjed om å la iPod-en være koplet til datamaskinen for å fullføre gjenopprettingen.
 • 7. Under trinn 2 av gjenopprettingsprosessen vises Apple-logoen og en forløpslinje nederst i displayet på iPod-en. Det er veldig viktig at iPod-en fremdeles er koplet til datamaskinen eller iPod-strømadapteren i denne fasen. Merk: Det kan være vanskelig å se forløpslinjen, siden bakgrunnslyset på iPod-displayet kan være slått av.
 • 8. Når trinn 2 av gjenopprettingsprosessen er fullført og iPod-en er koplet til datamaskinen, åpnes vinduet iTunes konfigureringsassistent. Nå får du beskjed om å gi iPod-en et navn og velge synkroniseringsinnstillinger, på samme måte som da du koplet til iPod-en for første gang.

For Mac:
 • 1. Kontroller at du har installert den nyeste versjonen av iTunes på nytt.
 • 2. Åpne iTunes, og kople iPod-en til datamaskinen.
 • 3. Etter noen få øyeblikk, vil den vises i kildelisten i iTunes.
 • 4. Velg den aktuelle iPod-en i kildelisten. Informasjon om den vil da vises i kategorien Sammendrag i hovedvinduet i iTunes.
 • 5. Klikk Gjenopprett. Du vil få meldinger med ett eller flere valg for gjenoppretting, noe som kan få iTunes til å laste ned den nyeste iPod-programvaren automatisk. De fire valgene for gjenoppretting er følgende:
  • Gjenopprettingsvalg 1: Gjenopprett - Gjenoppretter med den samme iPod-programvareversjonen som allerede er på iPod.
  • Gjenopprettingsvalg 2: Bruk samme versjon - Gjenoppretter med den samme iPod-programvareversjonen som allerede er på iPod, selv om det foreligger en ny versjon.
  • Gjenopprettingsvalg 3: Bruk nyeste versjon – Gjenoppretter med den nyeste iPod-programvaren på datamaskinen.
  • Gjenopprettingsvalg 4: Gjenopprett og oppdater – Gjenoppretter med den nyeste iPod-programvaren på datamaskinen.
 • 6. En melding vises der du blir bedt om å skrive inn navnet og passordet til en administrator.
 • 7. En forløpslinje vises på dataskjermen, og denne viser at første trinn i gjenopprettingsprosessen har begynt. Når denne fasen er fullført, får du beskjed om å la iPod-en være koplet til datamaskinen for å fullføre gjenopprettingen.
 • 8. Under trinn 2 av gjenopprettingsprosessen vises Apple-logoen og en forløpslinje nederst i displayet på iPod-en. Det er veldig viktig at iPod-en fremdeles er koplet til datamaskinen eller iPod-strømadapteren i denne fasen. Merk: Det kan være vanskelig å se forløpslinjen, siden bakgrunnslyset på iPod-displayet kan være slått av.
 • 9. Når trinn 2 av gjenopprettingsprosessen er fullført og iPod-en er koplet til datamaskinen, åpnes vinduet iTunes konfigureringsassistent. Nå får du beskjed om å gi iPod-en et navn og velge synkroniseringsinnstillinger, på samme måte som da du koplet til iPod-en for første gang.

Gjenopprett


Prøv å gjenopprette iPhone gjennom iTunes.

Tilkople iPhone. Klikk Gjenopprett i kategorien Sammendrag når den vises i kildelisten.

Merk: Dette vil slette alle medier og data. Alle innstillinger vil også bli nullstilt. Synkroniser iPhone med iTunes før gjenoppretting hvis det er mulig, for å sikkerhetskopiere de nyeste innstillingene.

Gjenopprett

Prøv å gjenopprette iPhone gjennom iTunes.