iPod Hi-Fi-service
Vanlige spørsmål
 
Hvordan finner jeg ut om min iPod Hi-Fi må ha service?
Gå til kategoriene Troubleshooting (Feilsøking) og How-to (Slik gjør du) for nyttig feilsøkingsinformasjon. Hvis en artikkel fastslår at en ny del løser problemet, kan du bestille delen i kategorienService. Du kan også søke etter hjelp fra andre brukere i vårt iPod Hi-Fi-diskusjonsforum. Hvis du har gått gjennom artiklene, og fremdeles ikke er sikker på om din iPod Hi-Fi må ha service, leverer du den til nærmeste Apple-butikk eller til en autorisert tjenesteleverandør for Apple (AASP) for undersøkelse.
Merk: Det kan hende du må betale en avgift for undersøkelsen hvis problemet ikke dekkes av garantien.

Hvor lenge dekkes iPod Hi-Fi-en av Apples garanti?
Din iPod Hi-Fi dekkes i ett år av Apples begrensede ettårsgaranti. Garantiservice for kvalifiserte reparasjoner er tilgjengelig gratis i 12 måneder fra datoen for det opprinnelige kjøpet. Apple må kanskje undersøke kvitteringen for å bekrefte garantistatusen for iPod Hi-Fi-en.

Hvordan finner jeg ut om iPod Hi-Fi-en er dekket av garantien?
Gå til Service-siden, skriv inn serienummeret for iPod Hi-Fi-en i feltet under Support Coverage (støttedekning), og klikk Go (Start). Vårt verktøy for å kontrollere garantien vil vise informasjon om produktet ditt, inkludert hvor mange dager som gjenstår av garantien.

Hvordan får jeg iPod Hi-Fi-en reparert?
Apple kan gi service for din iPod Hi-Fi ved hjelp av ett av følgende alternativer:

  • Innleveringsservice: Lever iPod Hi-Fi-en til en AASP eller en Apple-butikk.

  • Gjør det selv-service (DIY): Til bestemte reparasjoner kan du bestille en ny del på Internett som vil løse problemet. Hvis du vil finne ut om en del er riktig for deg, leser du gjennom de relevante feilsøkingsartiklene på siden Troubleshooting and How-to (feilsøking og slik gjør du). Hvis en artikkel fastslår at en ny del vil løse problemet, klikker du koblingen for å bestille delen på Internett.

Hvor lang tid tar iPod Hi-Fi-servicen?
Servicetidene er ofte avhengig av typen problem og tilgjengeligheten av servicedeler på servicestedet. Pass på at du spør om hvor lang tid servicen tar når du leverer iPod Hi-Fi-en til service hos en AASP eller i en Apple-butikk.

Kan jeg utvide servicedekningen for iPod Hi-Fi-en utover garantiperioden?
På dette tidspunktet tilbyr ikke Apple en utvidet støtteavtale for iPod Hi-Fi.

Min iPod Hi-Fi-garanti er utløpt. Hva er mine servicealternativer?
Du har fremdeles tilgang til alle tilgjengelige servicealternativer hvis garantien er utløpt, men du er ansvarlig for kostnaden for servicen, inkludert deler, arbeid, forsendelse (hvis aktuelt) og gjeldende avgifter. En representant for AppleCare, AASP eller Apple-butikken gir deg et kostnadsoverslag for servicen, før godkjenning av at servicen skal utføres.

Noe av tilleggsutstyret til iPod Hi-Fi-en fungerer ikke. Kan jeg bestille en ny?
Ja, men før du gjør det, passer du på å lese våre feilsøkingsartikler for Apple-fjernkontrollen på siden Troubleshooting and How-to (feilsøking og slik gjør du). Det kan hende at du kan løse problemet ved å følge trinnene i en artikkel. Hvis en artikkel fastslår at du må ha en ny fjernkontroll, inneholder den en kobling for å bestille delen på Internett.

Hvilke aktiviteter gjør garantien min ugyldig?
Apples begrensede ettårsgaranti unntar dekning av skader som er et resultat av uhell, uautorisert service og uautoriserte endringer. Gå gjennom garantien for nærmere informasjon.

Apple forbeholder seg retten til å nekte service på iPod Hi-Fi-er som ikke dekkes av garantien hvis skaden oppstod på grunn av uhell, vanskjøtsel eller feilaktig bruk. Hvis dette er tilfelle, sender Apple eller en AASP tilbake den opprinnelige iPod Hi-Fi-en uten service, og du kan bli holdt ansvarlig for forsendelseskostnader og gjeldende merverdiavgift. Les Apples vilkår og betingelser for reparasjon for nærmere informasjon.

Garanterer Apple for iPod Hi-Fi-servicen?
Hvis Apple leverer service som dekkes av garantien, dekker betingelsene i garantien og gjeldende lover defekter i materialer og utførelse som oppstår i garantiperioden eller 90 dager etter service, i henhold til den som gir lengst dekning for deg. Hvis iPod Hi-Fi-service utføres uten at garantien dekker den, garanterer Apple at den nye iPod Hi-Fi-en er uten defekter i materialer og utførelse i 90 (nitti) dager fra iPod Hi-Fi-servicen.