MacBook Air erstatningsprogram for minnepinner

Apple har slått fast at enkelt 64 GB og 128 GB Flash-lagringsenheter i forrige generasjon MacBook Air-systemer kan svikte. Disse systemene ble solgt mellom juni 2012 og juni 2013.

Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør (AASP) vil reparere eller erstatte berørte Flash-lagringsenheter omkostningsfritt.

Hvis du har kjørt en fastvareoppdatering og ble ledet til dette nettstedet, hopp til delen om Erstatningsprosess for neste steg.

For å sjekke om enheten din er berørt, gå til Mac App Store, klikk på Oppdateringer og velg MacBook Air Flash-lagringsenhet Fastvareoppdatering 1.1. Fastvareoppdateringen vil teste enheten din for å sjekke om den er berørt. Du vil bli ledet tilbake til denne siden for neste steg hvis nødvendig.

VIKTIG: Hvis enheten din er berørt, er det sterkt anbefalt at du ikke installerer operativsystemoppdateringer eller nye applikasjoner. Vi anbefaler også at du sikkerhetskopierer dataene dine regelmessig før du leverer inn MacBook Air til service. Les mer om alternativer for sikkerhetskopiering

Erstatningsprosess

Hvis flash-enheten på MacBook Air er blitt påvirket, ber vi deg kontakte en av Apple-tjenesteleverandørene nedenfor slik at dere kan avtale et tidspunkt for når det kan fastslås om enheten kan repareres eller må erstattes:

  • Apple-autorisert tjenesteleverandør – Finn en her.
  • Teknisk kundestøtte fra Apple – Kontakt oss for lokale servicealternativer.

Før du tar med MacBook Air-maskinen din på service, ta sikkerhetskopi av dataene dine. Les mer om alternativer for sikkerhetskopiering.

Tilleggsinformasjon

Du vil kunne reinstallere operativsystemversjonen som kom med produktet ditt ved å gå til Mac App Store. Alle andre applikasjoner og annen data må gjenopprettes fra sikkerhetskopien du tok før erstatningen.

Hvis du mener at du har betalt for reparasjon eller erstatning på grunn av dette problemet, kontakter du Apple angående refusjon.

Denne verdensomfattende Apple-ordningen innebærer ingen utvidelse av den normale garantidekningen for MacBook Air-maskinen.

Ordningen dekker berørte MacBook Air-maskiner i tre år etter at enheten ble solgt for første gang. Apple vil fortsette med å vurdere servicedata og sørge for ytterligere oppdateringer av programmet ved behov.

Informasjon per 30. oktober 2013