Apple-serviceprogrammer

Program for direkte iOS-service

Programmet for direkte iOS-service er praktisk og reduserer kostnadene for organisasjoner gjennom å støtte deres egen base av installerte enheter. Dette ved å screene enhetene for maskinvarefeil og om nødvendig bestille en erstatningsenhet for iPhone, iPad, iPod touch eller inkludert tilbehør og levere inn enheten med feil på servicestedet.

Programmet er åpent for bedrifter/forretningsforetak, utdanningsinstitusjoner, statlige/lokale myndigheter og forvaltningsorganer.

Søk nå

Krav

Organisasjoner som ønsker å delta i dette programmet, må oppfylle disse kravene:

 • De må eie til sammen minst 100 Apple iOS-enheter.
 • Deltakelse i dette programmet er forbeholdt organisasjoner med iOS-distribusjoner der alle enhetene dekkes av AppleCare Protection Plan eller en annen utvidet dekningsavtale fra Apple.
 • Deltakerne kan bruke programmet i forbindelse med Apple-produkter som eies av organisasjonen de tilhører. Det er ikke mulig å få utført service på produkter og tilbehør fra tredjeparter via dette programmet.
 • Service som utføres gjennom programmet for direkte iOS-service, er begrenset til enheter som dekkes av AppleCare Protection Plan eller en annen utvidet serviceavtale som tilbys av Apple
 • De må forplikte seg til å utføre aktuelle feilsøkingstester og screening av produkter 1 for å finne maskinvarefeil slik de defineres av Apple, og returnere defekte produkter i tide2
 • De må ha en Limited Billing Service Account3 ("servicekonto") hos Apple for bruk ved innlegging av servicebestillinger3

Fordeler

Ved å benytte Global Service Exchange (GSX), Apples nettbaserte serviceportal, kan servicekontoer nyte godt av følgende fordeler:

 • umiddelbar tilgang til feilsøkingsverktøy og informasjon om produkttilgjengelighet
 • sending av erstatningsprodukt neste dag4
 • Apples nettbaserte støttefunksjoner på den tekniske siden og for kontoadministrasjon
 • kontroll over den installerte basen av produkter og administrere den slik det passer organisasjonen best
 • iPhone Seed Stock, som kan kjøpes, der det er aktuelt, for å minimere nedetid


Søk nå

1. Leverandører må har minst én tekniker som kan gjennomføre iOS-kvalifisering.

2. Defekte produkter og deler må vanligvis returneres innen 10 virkedager fra sending. Se programhåndboken for nærmere informasjon.

3. Dette kravet kommer i tillegg til eventuelle eksisterende kontoer en organisasjon har hos Apple, inkludert en egenservicekonto for Mac-reparasjoner, og er gjenstand for vilkårene og betingelsene som er nedfelt i den aktuelle avtalen som søkere vil bli bedt om å undertegne.

4. Med forbehold om tilgjengelighet av deler og kontostatus.