Apple-serviceprogrammer

Program for egenservicekontoer

Apples program for egenservicekontoer (SSA) er utviklet for institusjoner og bedrifter som ønsker å ha mulighet til å reparere sine egne produkter. Deltakere i programmet ("egenserviceytere") må ha en installert base på minst 50 Apple-maskiner, er kun autorisert til å reparere produkter som de eier eller leaser, og kan ikke utføre reparasjonsarbeid for tredjeparter.

Kvalifikasjoner

Kvalifiserte institusjoner (utdanningsorganisasjoner, offentlige organisasjoner og ideelle organisasjoner) og bedrifter som oppfyller minimumskravene programmet stiller, kan bruke Apples elektroniske systemer til å utføre følgende raskt og enkelt:

 • skaffe originale Apple-deler av typen "gjør det selv" (DIY – Do-It-Yourself), som kan installeres av kunden, og som vanligvis omfatter tastaturer, mus, strømkabler, hukommelse og modemkabler
 • initiere innsendingsservice for utvalgte produkter direkte
 • bestille deler til reparasjoner som ikke dekkes, lagerbeholdning eller reklamasjoner

I tillegg kan egenserviceytere som har Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere i staben, utføre mer kompliserte reparasjoner som dekkes.

 • Dekkede reparasjoner inkluderer reparasjon av produkter som er dekket av en Apple-maskinvaregaranti, AppleCare Protection Plan eller annen utvidet AppleCare-serviceavtale.
 • Reparasjoner som ikke dekkes, omfatter reparasjon av produkter der dekningen er utløpt, eller hvis det dreier seg om skade som skyldes uhell eller misbruk.
 • Innsendingsservice er reparasjon eller utskifting av utvalgte Apple-produkter ved et AppleCare-reparasjonssenter.

Programkategorier

Apples program for egenservicekontoer består av kategoriene som er oppført i tabellen nedenfor.

Programkategorier
Bare deler Egenserviceytere i Bare deler-kategorien mottar omkostningsfritt erstatningsdeler til reparasjoner som dekkes, men får ikke dekket arbeidet som utføres. Egenserviceytere i denne kategorien har normalt utvidede serviceavtaler som bare dekker deler.
Deler og arbeid Egenserviceytere i Deler og arbeid-kategorien mottar omkostningsfritt erstatningsdeler til reparasjoner som dekkes, og får dekket arbeidet til visse dekkede reparasjoner der dekningen inkluderer arbeid. Egenserviceytere med utvidede serviceavtaler som ikke inkluderer dekning av arbeid, har ikke mulighet til å velge Deler og arbeid-kategorien.

Krav

Apple autoriserer kvalifiserte institusjoner og bedrifter for deltakelse i programmet for egenservicekontoer etter skjønn.

I tillegg til kravene som er oppført nedenfor, må organisasjoner som søker å delta i Bare deler-programkategorien, eie eller lease minst 50 Apple-produkter som er mindre enn 5 år gamle, og som er plassert i egenserviceyterens organisasjon. For å utføre dekkede reparasjoner ut over "gjør det selv"-deler må egenserviceytere i Bare deler-kategorien sørge for å ha Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere.

I tillegg til kravene som er oppført nedenfor, må organisasjoner som søker å delta i Deler og arbeid-programkategorien, eie eller lease en stor installert base av Apple-produkter (normalt 300 eller mer) som er mindre enn 5 år gamle, og som er plassert i egenserviceyterens organisasjon. Disse produktene må være dekket av Apples ettårige begrensede garanti, AppleCare Protection Plan eller en annen utvidet serviceavtale som dekker arbeid. Egenserviceytere i Deler og arbeid-kategorien må sørge for å ha Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere.

Merknad: Egenserviceytere med utvidede serviceavtaler som ikke inkluderer dekning av arbeid, har ikke mulighet til å velge Deler og arbeid-kategorien.

Som et minimum må alle egenservicekontoer oppfylle følgende krav:

 • Ha en servicefaktureringskonto hos Apple som brukes ved servicebestillinger, og minst ett autorisert servicested. Apple vil opprette faktureringskontoen automatisk når en avtale om egenservicekonto er på plass.
 • Utføre feilsøking og kontrollere garantidekning før reparasjoner utføres.
 • Bruke kun originale Apple-servicedeler som er kjøpt fra Apple, ved utføring av reparasjoner som dekkes.
 • Sørge for at en Apple-sertifisert Macintosh-tekniker utfører alle reparasjoner som dekkes og som går ut over "gjør det selv"-nivå. For å beholde sertifiseringen og muligheten til å reparere Apple-produkter må teknikere ta nye maskinvaresertifiseringsprøver hvert år før den gjeldende sertifiseringen utløper. Det kan også være påkrevd å ta en ny Mac OS-sertifiseringsprøve hvis en nyutgitt Mac OS-versjon skiller seg i vesentlig grad fra den eldre versjonen.
 • Begrense reparasjonsarbeid på Apple-produkter til produkter som eies eller leases av egenserviceytere.
 • Opprette en reparasjonsbestilling i Apples elektroniske GSX-system (Global Service Exchange-system) for alle reparasjoner som dekkes.
 • Sørge for administrative og tekniske ressurser, interne policyer og prosedyrer for å overholde Apples standarder.

Programkostnader

 • Det er ingen førsteårsavgifter eller årlige avgifter for å delta i programmet.
 • $150 (USD) for hver Apple-sertifiseringsprøve (rabattkuponger på $50 er tilgjengelig).
 • $50 (USD) for hver Apple-resertifiseringsprøve.

Fordeler

Egenserviceytere som oppfyller kravene til enten Bare deler- eller Deler og arbeid-programkategorien, men som ikke har Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere blant de ansatte, kan

 • få tilgang til omfattende produktinformasjon, kurs, reparasjonsprosedyrer, problemløsing og diagnoseverktøy på Internett
 • bestille originale Apple "gjør det selv"-deler og servicedeler for reparasjoner som ikke dekkes, ved hjelp av Apples elektroniske Global Service Exchange-system, som sørger for automatiske produkt- og prisoppdateringer, direkte bestillingskontroll, umiddelbar ordrebekreftelse og beregnet leveringsdato
 • bruke elektroniske Mac OS- og maskinvarekurs for serviceteknikere på GSX-hjemmesiden
 • bruke GSX til å initiere direkte innsendingsreparasjoner som utføres av et AppleCare-reparasjonssenter
 • bruke GSX til å bestille servicedeler for lagerbeholdning eller legge inn reklamasjonsordrer for tapte, manglende eller skadde nye produkthåndbøker og/eller medier
 • bruke hjelpeskjemaet i GSX til å få administrativ hjelp til GSX, for eksempel i forbindelse med bestillingsstatus, faktureringsspørsmål og krav om reparasjoner som dekkes

Egenserviceytere med Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere i staben kan i tillegg til fordelene som er oppført ovenfor

 • skaffe originale Apple-servicedeler slik at de kan utføre alle reparasjoner som dekkes eller ikke dekkes, på Apple-produktene som eies eller leases av deres organisasjon
 • ha kontroll med kvaliteten og tidsbruket på hele reparasjonsprosessen, inkludert feilsøking, diagnostisering, reparasjon, kontroll og retur av produkter til Apple
 • utføre reparasjoner i form av modulutskifting for å begrense nedetid
 • bruke Apples tekniske supportressurser for tjenesteleverandører til å feilsøke vanskelige reparasjoner
 • få dekket arbeidskostnadene av Apple for visse reparasjoner som dekkes, når dekningen inkluderer arbeid, under forutsetning av at egenserviceyteren deltar i Deler og arbeid-kategorien

Merknad: Egenserviceytere med utvidede serviceavtaler som ikke inkluderer dekning av arbeid, er ikke berettiget til å få dekket arbeidskostnader.

Autoriserte servicesteder

Autoriserte servicesteder er permanente reparasjonslokaler som tilfredsstiller Apples standarder, samt lokale HMS-forskrifter. Med unntak av "gjør det selv"-deler, innsendingsservice og reparasjoner som ikke dekkes, må alle Apple-autoriserte servicesteder som drives av egenserviceytere, bruke Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere ved utføring av diagnostisering, reparasjoner, endringer og oppgraderinger på maskinvareprodukter fra Apple.

Krav til Apple-sertifisering

Med unntak av "gjør det selv"-deler, innsendingsservice og reparasjoner som ikke dekkes, må alle Apple-autoriserte servicesteder som drives av egenserviceytere, bruke Apple-sertifiserte Macintosh-teknikere ved utføring av diagnostisering, dekkede reparasjoner, endringer og oppgraderinger på maskinvareprodukter fra Apple. Tabellen nedenfor viser aktuelle Apple-sertifiseringsprøver.

Apple-autorisert Macintosh-tekniker (ACMT)

Sertifiseringskrav Prøvenavn
Maskinvaresertifisering Macintosh servicesertifiseringsprøve
Mac OS-sertifisering Mac OS X-feilsøkingsprøve

Bli Apple-sertifisert

Apple-opplæring tilbyr følgende autorisasjoner for serviceteknikere ansatt av egenserviceytere:


Serviceverktøy og informasjon fra Apple

Programmet gir tilleggsfordeler som elektronisk tilgang til følgende informasjon:

 • AppleCare Service Source
 • opplæringsmateriell for selvstudier
 • forberedelser for ny leverandør

Merknad: Disse funksjonene kan når som helst bli endret eller opphøre.

AppleCare Service Source, som er tilgjengelig fra GSX-hjemmesiden, har følgende feilsøkings- og reparasjonsressurser for Apple-produkter, i tillegg til informasjon om programmet for egenservicekontoer:

 • servicehåndbøker: omfattende produktinformasjon, inkludert informasjon om demontering, oppdaterings- og reparasjonsprosedyrer, grunnleggende serviceinformasjon, flytdiagrammer for feilsøking, produktspesifikasjoner, justeringsprosedyrer og detaljerte diagrammer med delenumre
 • håndbok for egenserviceprogram: informasjon om ytelseskriterier, forretningspraksis og policyer som deltakere i Apples egenserviceprogram må etterleve
 • diagnostikkverktøy for Macintosh: avanserte feilsøkings- og testverktøy for Apple-produkter – oppdateringer distribueres via Internett og kommuniseres gjennom AppleCare Service News
 • AppleCare Service News: bulletiner om nye eller endrede serviceprogrammer og policyer
 • chattetjeneste: direkte webchatting med Apples Technical Service Provider Support
 • GSX: administrativt system for bestilling av deler
 • GSX Web Services: en datautvekslingsmekanisme som gjør det mulig for partnere å integrere programmene sine i GSX

Opplæringsmateriell for selvstudier leveres elektronisk til alle egenservicekontoer uten ekstra kostnader. Denne opplæringen er tilgjengelig via GSX og inkluderer følgende:

 • skrivebordsprodukter
 • bærbare produkter
 • tjenerprodukter
 • Mac OS
 • kurs i nye produkter

Forberedelser for ny leverandør, som starter ca. 7–10 arbeidsdager etter mottak av skriftlig bekreftelse på at Apple har godkjent avtalen om egenservicekonto, sørger for at organisasjonen din får en klar forståelse av servicepolicyer og -prosedyrer. En Apple-spesialist på forberedelser for nye leverandører kontakter nylig autoriserte deltakere i egenserviceprogrammet for å starte denne prosessen.

Systemkrav

For å kunne bruke Apples serviceinformasjon og -ressurser må du ha Internett-tilgang via en Internett-leverandør eller en LAN-/WAN-tilkobling samt en Apple Macintosh-maskin med Mac OS X og Safari versjon 1.2 (eller nyere) eller en PC med Windows 2000 eller XP og Internet Explorer 6.x.

Søknad og tilleggsinformasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om Apples selvserviceprogram, kan du kontakte din Apple Account Executive.