iPad

Przestrzeganie kilku prostych, praktycznych zaleceń przyniesie korzyść w postaci zwiększenia żywotności i wydajności baterii iPada. Najważniejszą zasadą jest niewystawianie iPada na silne nasłonecznienie i niepozostawianie go w gorącym wnętrzu samochodu (w okresie letnim dotyczy to również bagażnika). To właśnie wysoka temperatura ma najbardziej niekorzystny wpływ na wydajność baterii.

Twój iPad działa najlepiej w zakresie temperatur od 0° do 35°C

Optymalne warunki pracy iPada. iPad został zaprojektowany z myślą o pracy w przedziale temperatur od 0° do 35°C. Ale idealna temperatura pracy i przechowywania iPada to temperatura pokojowa (22°C).

Kilka pojęć, które musisz znać

„Wydajność baterii” oznacza czas, przez jaki iPad będzie działał, zanim konieczne będzie ponowne naładowanie baterii. „Żywotność baterii” oznacza całkowity czas użytkowania baterii, zanim konieczna będzie jej wymiana na nową. Żywotność baterii jest podawana jako liczba cykli ładowania/rozładowania, po której maksymalna pojemność spadnie poniżej 80% pojemności fabrycznej.

Uaktualniaj oprogramowanie

Dbaj o to, aby na Twoim iPadzie zawsze było zainstalowane aktualne oprogramowanie. Możliwe, że nowe wersje oprogramowania Apple zawierać będą rozwiązania optymalizujące działanie baterii. Korzystając z aplikacji iTunes w wersji 9.1 lub nowszej, możesz uaktualnić oprogramowanie iPada do najnowszej wersji. Podłącz iPada do komputera, a następnie z listy źródeł wybierz pozycję iPad. W panelu podsumowania możesz kliknąć opcję „Sprawdź uaktualnienia”, aby zobaczyć, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania dla iPada. Aby zainstalować najnowszą wersję, kliknij przycisk Uaktualnij.

Zoptymalizuj ustawienia

Istnieje cały szereg ustawień iPada, które można dostosować, aby zmniejszyć pobór mocy i tym samym zwiększyć wydajność baterii. Do tych ustawień należy przede wszystkim jasność ekranu. Poniższe wskazówki pomogą Ci zwiększyć wydajność baterii w urządzeniu.

 • Dostosuj jasność: odpowiednie wyregulowanie jasności ekranu jest najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności baterii iPada. Domyślnie w iPadzie włączona jest funkcja automatycznej regulacji jasności. Ta funkcja dostosowuje jasność ekranu iPada do oświetlenia zewnętrznego. Zmniejszenie jasności podczas pracy w miejscach słabo oświetlonych zwiększa wydajność baterii. Możesz także samodzielnie wyregulować jasność. W tym celu wybierz kolejno Ustawienia > Jasność i tapeta, a następnie przeciągnij suwak w lewo w celu zmniejszenia domyślnej jasności ekranu.
 • Korzystaj z pobranych aplikacji z rozwagą: używanie takich aplikacji, jak gry, które uniemożliwiają ściemnianie lub wyłączanie ekranu, albo aplikacji, które korzystają z usług lokalizacyjnych, może powodować znaczne obniżenie wydajności baterii.
 • Wyłącz Wi-Fi: jeśli wiesz, że nie będziesz korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz interfejs tej sieci, aby zaoszczędzić energię. Wybierz kolejno Ustawienia > Wi-Fi i wyłącz Wi-Fi. Zwróć uwagę na to, że w przypadku częstego przeglądania sieci WWW za pomocą iPada z interfejsem Wi-Fi + 3G korzystanie z sieci Wi-Fi zamiast z sieci komórkowej może zwiększyć wydajność baterii.
 • Wyłącz 3G (w wersji Wi-Fi + 3G): korzystanie z komórkowych sieci 3G, gdy znajdujesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi, zapewnia stały dostęp do Internetu. Ale może też powodować znaczne obniżenie wydajności baterii, zwłaszcza w rejonach o słabym zasięgu sieci 3G. Aby wyłączyć korzystanie z sieci 3G, na ekranie początkowym wybierz kolejno Ustawienia, a następnie w kategorii sieci komórkowej wyłącz opcję Dane sieci komórkowej. Po tej zmianie nie będzie możliwe wysyłanie ani odbieranie danych za pośrednictwem sieci komórkowej.
 • Używaj Trybu samolotowego (dotyczy wersji Wi-Fi + 3G) w obszarach o słabym zasięgu lub bez zasięgu: ponieważ iPad próbuje stale utrzymywać połączenie z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową 3G (w przypadku modelu Wi-Fi + 3G), może zużywać więcej energii w obszarach o słabym zasięgu lub takich, które są poza zasięgiem sieci. Włączenie w takiej sytuacji Trybu samolotowego może zwiększyć wydajność baterii. W celu włączenia tego trybu wybierz Ustawienia i włącz opcję Tryb samolotowy.
 • Ogranicz korzystanie z usług lokalizacyjnych: aplikacje, które intensywnie korzystają z usług lokalizacyjnych, np. Mapy, mogą powodować znaczne obniżenie wydajności baterii. Aby wyłączyć usługi lokalizacyjne, wybierz Ustawienia > Ogólne > Usługi lokalizacji. Możesz włączać usługi lokalizacji tylko wtedy, gdy są potrzebne.
 • Wyłącz aktywne powiadomienia („push”): niektóre aplikacje z App Store powiadamiają Cię o nowych danych, korzystając z usługi Apple Push Notification Service. Aplikacje, które w dużej mierze polegają na aktywnych powiadomieniach (np. komunikatory), mogą zmniejszać wydajność baterii. W celu wyłączenia powiadomień typu „push” należy wybrać opcje Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wyłączyć opcję Powiadomienia. Zwróć uwagę, że nie blokuje to pobierania nowych danych po otwarciu aplikacji. Ponadto opcja Powiadomienia jest niewidoczna, jeśli nie masz zainstalowanych aplikacji obsługujących aktywne powiadomienia.
 • Rzadziej pobieraj nowe dane: niektóre aplikacje, np. Mail, można skonfigurować tak, aby bezprzewodowo pobierały dane w określonych odstępach czasu. Im częściej pobierana jest poczta lub inne dane, tym szybciej wyczerpie się bateria. Aby ręcznie pobierać nowe dane, na ekranie początkowym wybierz opcje Ustawienia > Poczta, kontakty, kalendarze > Pobierz nowe dane i stuknij opcję Ręcznie. Aby wydłużyć odstęp między pobieraniem danych, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, kalendarze > Pobierz nowe dane i stuknij opcję Godzinowo. Pamiętaj, że to ustawienie jest globalne i obowiązuje dla wszystkich aplikacji, które nie współpracują z usługami aktywnego dostarczania danych („push”).
 • Wyłącz aktywną (Push) pocztę i pobieraj dane ręcznie: Im częściej mejle lub inne dane są aktywnie przekazywane lub pobierane, tym szybciej może wyczerpać się bateria. Aby wyłączyć funkcję Push i pobrać nowe dane ręcznie, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Pobierz nowe dane i wyłącz opcję Push. Następnie dla opcji Fetch wybierz ustawienie Ręcznie. Wiadomości wysłane na konta aktywnej poczty będą odbierane na iPadzie w oparciu o ustawienia pobierania, a nie w momencie nadejścia.
 • Wybierz mniej kont do automatycznego sprawdzania: sprawdzając mniejszą liczbę kont, zaoszczędzisz energię. W tym celu można wyłączyć lub usunąć konto pocztowe. Aby wyłączyć konto pocztowe, wybierz kolejno Ustawienia > Poczta, kontakty, kalendarze, wybierz konkretne konto pocztowe, a następnie wyłącz je. Aby usunąć konto, wybierz kolejno Ustawienia > Poczta, kontakty, kalendarze, wybierz konkretne konto pocztowe i stuknij opcję Usuń konto.

Zablokuj iPada

Choć wydaje się to oczywiste, przypominamy, że należy blokować iPada, gdy nie jest używany. Aby zablokować iPada, naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie. Możesz także ustawić opóźnienie Autoblokady, tak aby iPad wyłączał się po krótszym okresie braku aktywności. Aby ustawić Autoblokadę, wybierz kolejno Ustawienia > Ogólne > Autoblokada i ustaw krótszy czas, np. 1 minutę.

Używaj iPada regularnie

Aby stan naładowania baterii podawany był prawidłowo, wykonuj co najmniej jeden pełny cykl ładowania na miesiąc (cykl polega na naładowaniu baterii do 100% i całkowitym wyczerpaniu baterii).

 1. Deklarowane czasy pracy przy zasilaniu z baterii zakładają określoną konfigurację sieci i inne czynniki; rzeczywiste wyniki mogą być inne. W przypadku baterii przeznaczonych do wielokrotnego ładowania istnieje ograniczenie dotyczące liczby cykli ładowania — w razie osiągnięcia tej liczby konieczna może być wymiana baterii przez serwis Apple.
 2. Testy zostały przeprowadzone przez Apple w lutym 2011 roku na przedprodukcyjnych egzemplarzach urządzeń iPad 2 i oprogramowania. Testy polegały na całkowitym rozładowaniu baterii podczas wykonywania każdego z następujących zadań: odtwarzanie wideo, odtwarzanie dźwięku i przeglądanie Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub 3G. Testowym materiałem wideo był powtarzany film o długości 2 godzin 23 minut, zakupiony w sklepie iTunes Store. Materiał dźwiękowy stanowiła lista odtwarzania zawierająca 358 różnych utworów, wśród których były utwory zaimportowane z płyt CD za pomocą aplikacji iTunes (kodowanie AAC 128 kb/s) i utwory zakupione w sklepie iTunes Store (kodowanie AAC 256 kb/s). Testy Internetu w sieci Wi-Fi i 3G przeprowadzano na wydzielonym serwerze WWW i poczty, symulując przeglądanie obrazów 20 popularnych stron WWW i odbieranie poczty co godzinę. Obowiązywały ustawienia domyślne, z następującymi wyjątkami: interfejs sieci Wi-Fi był skojarzony z siecią (z wyjątkiem przeglądania Internetu w sieci 3G); funkcje Wi-Fi „Zapytaj, czy połączyć z siecią” i automatycznej regulacji jasności były wyłączone. Wydajność baterii zależy od ustawień urządzenia, intensywności wykorzystania i wielu innych czynników. Testy baterii przeprowadzono na konkretnych urządzeniach iPad 2; rzeczywista wydajność baterii może się różnić od podanej.
 3. Liczba cykli ładowania zależy od sposobu użytkowania, warunków środowiskowych, ustawień, konfiguracji i wielu innych czynników.