Rodzina iPodów

Przestrzeganie kilku prostych, praktycznych zaleceń przyniesie korzyść w postaci wydłużenia żywotności i zwiększenia wydajności baterii iPoda. Najważniejszą zasadą jest niewystawianie iPoda na silne nasłonecznienie i niepozostawianie go w gorącym wnętrzu samochodu (nawet w schowku). To właśnie wysoka temperatura ma najbardziej niekorzystny wpływ na wydajność baterii.

Kilka pojęć, które musisz znać

„Wydajność baterii” oznacza czas, przez jaki będzie działał iPod, zanim konieczne będzie ponowne naładowanie baterii (określany też jako „czas odtwarzania” lub „czas pracy”). „Żywotność baterii” oznacza całkowity czas użytkowania baterii, zanim konieczna będzie jej wymiana na nową.

W sam raz. 0°C. Za zimno. 35°C. Za gorąco

Optymalna temperatura dla iPoda. iPod działa najlepiej w temperaturze od 0°C do 35°C. Powinien być przechowywany w temperaturze od -20°C do 45°C. Idealna temperatura pracy i przechowywania iPoda to temperatura pokojowa (22°C).

Uaktualniaj oprogramowanie

Dopilnuj, aby iPod był zawsze wyposażony w najnowsze oprogramowanie Apple, ponieważ w nowych wersjach mogą być wprowadzane skuteczniejsze techniki optymalizacji wydajności baterii. Na przykład wczesne modele iPoda bez złącza dokującego będą oszczędniej gospodarować energią po uaktualnieniu do wersji 1.3 lub nowszej. Korzystając z aplikacji iTunes w wersji 7.4 lub nowszej, możesz uaktualnić oprogramowanie iPoda do najnowszej wersji. Umieść iPoda w doku lub podłącz do komputera, a aplikacja iTunes poinformuje Cię o dostępności nowych wersji.

Używaj iPoda regularnie

Bateria litowa będzie działała prawidłowo wówczas, gdy co pewien czas wymusisz w niej przepływ ładunków elektrycznych. Pamiętaj, aby wykonać co najmniej jeden pełny cykl ładowania miesięcznie. Jeśli rzadko używasz iPoda (naprawdę?), wskazane będzie zaprogramowanie przypomnienia w aplikacji kalendarzowej.

Zwiększ wydajność baterii

Aby zwiększyć wydajność baterii iPoda w danym cyklu ładowania, możesz oszczędniej gospodarować energią, przestrzegając poniższych wskazówek.

Wstrzymuj i wyłączaj

Choć wydaje się to oczywiste, przypominamy, że należy ustawiać przełącznik wstrzymania (hold) iPoda, gdy urządzenie nie jest używane. Zapobiegnie to przypadkowemu obudzeniu iPoda przez naciśnięcie lub dotknięcie przycisku, a tym samym niepotrzebnemu zużywaniu energii. Ponadto, gdy nie słuchasz iPoda, użyj funkcji pauzy lub wyłącz urządzenie, przytrzymując przez dwie sekundy naciśnięty przycisk odtwarzania.

Długotrwałe przechowywanie

Jeśli przewidujesz, że przez najbliższe trzy tygodnie lub dłużej Twój iPod touch nie będzie używany, zalecamy przechowywanie go z baterią naładowaną do 50–75% maksymalnej pojemności. Urządzenie powinno być całkowicie wyłączone, a nie tylko uśpione. Przechowywanie urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią może spowodować stan kompletnego, głębokiego rozładowania, który sprawia, że bateria traci zdolność przechowywania ładunków. I odwrotnie — przechowywanie całkowicie naładowanej baterii przez zbyt długi czas może spowodować ograniczenie jej pojemności, a w konsekwencji obniżenie wydajności. Urządzenie należy przechowywać w odpowiedniej temperaturze. (Patrz „Optymalna temperatura dla iPoda”).

Zoptymalizuj ustawienia

Niektóre funkcje zużywają więcej energii z baterii iPoda. Jeśli nie będziesz z nich korzystać, iPod będzie grał dłużej.

Ustawienia na iPodzie touch

  • Wyreguluj jasność: jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności baterii jest przyciemnienie ekranu. Wybierz kolejno Ustawienia > Jasność i tapeta i przeciągnij suwak w lewo w celu zmniejszenia domyślnej jasności ekranu.
  • Wi-Fi: interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zużywa energię nawet wtedy, gdy nie używasz go do łączenia się z siecią. Unikaj łączenia się z obciążonymi, publicznymi sieciami Wi-Fi (np. sieciami w kampusie), jeśli masz dostęp do sieci prywatnej (np. w domu lub pokoju). Możesz też zupełnie wyłączyć interfejs Wi-Fi, aby zaoszczędzić energię. Wybierz kolejno Ustawienia > Ogólne > Sieć > Wi-Fi.
  • Wyłącz aktywną pocztę („push”): jeśli masz na iPodzie touch konto takiej poczty, np. Yahoo! lub Microsoft Exchange, wyłącz tę pocztę, gdy z niej nie korzystasz. Wybierz kolejno Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Pobierz nowe dane i wyłącz opcję Push. Wiadomości wysłane na konta aktywnej poczty będą odbierane w iPodzie touch w oparciu o globalne ustawienia pobierania, a nie w momencie nadejścia.
  • Rzadziej pobieraj nowe dane: niektóre aplikacje w iPodzie touch, np. Mail, można skonfigurować tak, aby bezprzewodowo pobierały dane w określonych odstępach czasu. Im częściej pobierana jest poczta lub inne dane, tym szybciej wyczerpie się bateria. Aby ręcznie pobierać nowe dane, na ekranie początkowym wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Pobierz nowe dane i stuknij opcję Ręcznie. Aby wydłużyć odstęp między pobieraniem danych, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Pobierz nowe dane i stuknij opcję Godzinowo. Pamiętaj, że to ustawienie jest globalne i obowiązuje dla wszystkich aplikacji, które nie współpracują z usługami aktywnego dostarczania danych („push”).
  • Wyłącz aktywne powiadomienia („push”): niektóre aplikacje z App Store powiadamiają Cię o nowych danych, korzystając z usługi Apple Push Notification Service. Działanie aplikacji, które w dużej mierze polegają na aktywnych powiadomieniach (np. komunikatory), może mieć wpływ na wydajność baterii. W celu wyłączenia powiadomień typu „push” należy wybrać kolejno Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wyłączyć powiadomienia dla wybranych aplikacji. Zwróć uwagę, że nie blokuje to pobierania nowych danych po otwarciu aplikacji. Ponadto opcja Powiadomienia nie jest widoczna, jeśli nie masz zainstalowanych aplikacji obsługujących aktywne powiadomienia.
  • Ogranicz korzystanie z usług lokalizacyjnych: aplikacje, które intensywnie korzystają z usług lokalizacyjnych, np. Mapy, mogą powodować szybsze wyczerpywanie się baterii. Aby wyłączyć usługi lokalizacyjne, wybierz Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji. Możesz włączać usługi lokalizacji tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Ustawienia na iPodzie nano i iPodzie classic

  • Korektor (EQ): korzystanie z korektorów (EQ) podczas odtwarzania powoduje bardziej intensywną pracę procesora iPoda, ponieważ nie są one zakodowane w utworze. Jeśli nie używasz korektora, wyłącz go. Jeśli jednak korektor został dodany do utworów w aplikacji iTunes, konieczne będzie wybranie korektora „zerowego”, aby wyłączyć wprowadzony w ten sposób efekt, ponieważ iPod nie zmienia ustawień wybranych w iTunes.
  • Podświetlenie: włączenie podświetlenia na stałe znacznie zmniejsza wydajność baterii. Korzystaj z podświetlenia tylko wtedy, gdy to konieczne.

Maksymalnie wykorzystaj pamięć wewnętrzną

iPod odtwarza muzykę z półprzewodnikowej pamięci podręcznej, aby uniknąć przeskoków i zwiększyć wydajność baterii. Aby zapełnić tę pamięć, iPod włącza dysk twardy, który zużywa dużo energii. Kilka czynników wpływa na to, jak często będzie uruchamiany dysk twardy. Jeśli ograniczysz do minimum użycie dysku, wydajność baterii będzie większa.

  • Unikaj przewijania do przodu: podczas przewijania listy odtwarzania do przodu iPod musi częściej zapełniać pamięć podręczną, a tym samym częściej używać dysku twardego. Zmniejsza to ogólną wydajność baterii. Jeśli utworzysz w iTunes listy odtwarzania dobrze trafiające w Twój gust, będziesz z pewnością rzadziej przewijać listę. Również funkcja tasowania może ograniczyć przewijanie.
  • Używaj utworów skompresowanych: pamięć podręczna iPoda działa najbardziej efektywnie z utworami o średniej wielkości (pliki poniżej 9 MB). Jeśli Twoje pliki dźwiękowe są bardzo duże lub nieskompresowane (dotyczy to m.in. formatów AIFF oraz WAV), wskazane może być skompresowanie ich lub użycie innej metody kompresji, np. AAC lub MP3, podczas importowania do iTunes. Niekiedy celowe jest podzielenie bardzo długich utworów na krótsze, mniejsze pliki. Jeśli muzyka jest zakodowana z przepływnością 128 Kb/s, iPod będzie zapełniał pamięć podręczną co około 25 minut.