Program Up-To-Date dla Pages, Numbers i Keynote.

22 października 2013 roku firma Apple udostępniła bezpłatnie aplikacje Pages, Numbers i Keynote z każdym nowym, kwalifikującym się komputerem Mac. Jeśli Twój nowy, kwalifikujący się Mac został zakupiony nie wcześniej niż 1 października 2013 i nie zawierał aplikacji Pages, Numbers i Keynote, to możesz bezpłatnie je pobrać, postępując według poniższych wskazówek.

Upewnij się, że Twój Mac ma OS X Mavericks.

Jeśli tak, przejdź do kroku 2.

Jeśli na Twoim Macu nie ma systemu OS X Mavericks, uruchom Mac App Store, zaloguj się, podając swój Apple ID, i bezpłatnie zainstaluj OS X Mavericks.

Pobierz Pages, Numbers i Keynote.

W systemie OS X Mavericks uruchom Mac App Store i przejdź do sekcji zakupów.

Jeśli aplikacje Pages, Numbers i Keynote są na Twojej liście zakupów, kliknij przycisk akceptacji, aby je zainstalować.

Jeśli aplikacji Pages, Numbers i Keynote nie ma na Twojej liście zakupów, zgłoś się do programu Up‑To‑Date.

Jeśli Twój Mac został kupiony nie wcześniej niż 22 października 2013 roku, wyślij zgłoszenie do programu Up‑To‑Date przed upływem 30 dni od daty zakupu. Jest to warunkiem udziału w programie.

Klienci, którzy kupili swoje komputery Mac między 1 a 21 października 2013 roku, mają na zgłoszenie czas do 21 listopada 2013 roku.

Warunki programu

Program Up-To-Date uprawnia nabywcę kwalifikującego się nowego produktu Mac kupionego 1 października 2013 r. lub w terminie późniejszym do uaktualnienia do oprogramowania Pages, Numbers i Keynote.

Uaktualnienia oprogramowania Pages, Numbers i Keynote, które można pobierać z Mac App Store, nie zostały uwzględnione w tym programie.

Aby otrzymać uaktualnienie oprogramowania Pages, Numbers i Keynote, należy wypełnić formularz zamówienia i dołączyć elektroniczną kopię dowodu zakupu kwalifikujących się produktów, opatrzonego datą i zawierającego wykaz pozycji z marketingowymi numerami katalogowymi. Potwierdzenia zamówień, specyfikacje opakowań i kopie zamówień zakupu nie są akceptowane.

Dla kwalifikowanych zakupów dokonanych pomiędzy 1 października 2013 r. a 21 października 2013 r., wypełniony formularz i opatrzony datą dowód z wykazem zakupów musi zostać złożony do 21 listopada 2013 r., aby zakup taki mógł zostać zakwalifikowany do tego programu. Dla kwalifikowanych zakupów dokonanych w dniu 22 października 2013 r. lub w terminie późniejszym, wypełniony formularz i opatrzony datą dowód z wykazem zakupów musi zostać złożony w terminie 30 dni od daty zakupu produktu, aby zakup taki mógł zostać zakwalifikowany do tego programu.

Oferta dotyczy tylko następujących krajów: Albania, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Benin, Białoruś, Botswana, Brunei Darussalam, Bułgaria, Burkina Faso, Chorwacja, Cypr, Czad, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Gambia, Ghana, Grecja, Holandia, Indie, Islandia, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kazachstan, Kenia, Kongo, Kuwejt, Liban, Liberia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauretania, Mauritius, Mołdawia, Namibia, Niger, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Suazi, Szwecja, Tanzania, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie — i jest ważna tylko na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Nieważne w lokalizacjach, w których są zabronione przez prawo lub w inny sposób ograniczone.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza i dowodu zakupu, w ciągu 24 godzin od kwalifikacji zamówienia, zostaną udostępnione kody dla oprogramowania Pages, Keynote i Numbers do zrealizowania w Mac App Store.

Wykorzystanie kodów i oprogramowania Pages, Keynote i Numbers jest określone warunkami i postanowieniami umów użytkownika z Apple Inc., w tym warunkami licencji dołączonymi do tych produktów oraz warunkami i postanowieniami dotyczącymi Mac App Store, które można znaleźć pod adresem www.apple.com/legal/itunes/ww/. Do zrealizowania kodów potrzebna jest najnowsza wersja programu Mac App Store, Apple ID i dostęp do Internetu (który może podlegać opłatom).

Apple ID można utworzyć pod adresem http://appleid.apple.com.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub skradzione kody. Kody nie mogą być odsprzedawane i mogą być realizowane tylko przez osoby powyżej wieku minimalnego określonego w warunkach i postanowieniach Mac App Store w kraju użytkownika.

Apple zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu udostępnienia produktu i realizacji dowolnych zamówień w tym programie wyłącznie według własnego uznania, za powiadomieniem użytkownika.

Apple zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej oferty w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Apple ani żaden z agentów Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, zniszczenia lub opóźnienia wynikłe w powiązaniu z przesyłaniem formularza zamówienia.

Niepełne formularze zamówień nie są akceptowane.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za błędy elektronicznej duplikacji.

Zwroty nie są akceptowane.

Oferta jest nieważna w połączeniu z dowolną inną ofertą Apple.

Kody dla oprogramowania Pages, Keynote i Numbers muszą być używane wyłącznie z produktami objętymi niniejszą ofertą.

Oferta jest ograniczona do jednego kodu dla oprogramowania Pages, Keynote i Numbers przypadającego na jeden kupiony kwalifikujący się produkt.

Oferta dotyczy tylko zakupów dokonywanych przez użytkowników końcowych, nie przez odsprzedawców.

Kopię niniejszych Warunków i postanowień, jak również wypełnionego formularza zamówienia, należy zachować na przyszły użytek.

Kwalifikujące się produkty muszą zostać kupione od Apple lub autoryzowanego sprzedawcy Apple w jednym z następujących krajów: Albania, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Benin, Białoruś, Botswana, Brunei Darussalam, Bułgaria, Burkina Faso, Chorwacja, Cypr, Czad, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Gambia, Ghana, Grecja, Holandia, Indie, Islandia, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kazachstan, Kenia, Kongo, Kuwejt, Liban, Liberia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauretania, Mauritius, Mołdawia, Namibia, Niger, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Suazi, Szwecja, Tanzania, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Przesłane materiały nie są zwracane i stają się własnością Apple.

Oferta nie jest ważna w przypadku zakupów sprzętu używanego, aukcyjnego lub prezentacyjnego.

Przesyłając niniejszy formularz zamówienia, upoważniam Apple (lub jego agentów) do kontaktowania się ze mną w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących udostępnienia uaktualnień w niniejszym programie i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikłych z użytkowania produktów nabytych w powiązaniu z ofertą. Oferta jest przedstawiana przez iTunes S.à.R.L, 8 rue Heinrich Heine, L-1720, Luksemburg.

© 2013 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, Pages, Keynote, Numbers i Mac są znakami towarowymi zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Nazwy innych produktów i firm wymienionych w dokumencie mogą być znakami towarowymi i stanowić przedmiot praw ich właścicieli. Październik 2013